Institute of Graduate Education

Academic Members

Ferhan YÜREKLİ

Ferhan Yürekli,  Prof.

Prof.Dr. K. Ferhan Yürekli, 1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1970-2012 arasında kesintisiz olarak aynı fakültede Bina Bilgisi-Mimari Tasarım kürsülerinde, asistan, doçent, profesör olarak çalıştı. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dersleri verdi. Yüksek lisans ve Doktora tezi yönetti. Aynı fakültede Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Dekanlık yaptı. Ayrıca Anadolu, Uludağ, Osmangazi Üniversiteleri ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde davet üzerine Mimari Proje dersleri verdi. Moskova Mimarlık Akademisi’nde misafir jüri üyesi olarak bulundu. Archiprix-Türkiye Öğrenci Yarışması kurucu üyesidir.

Main Areas: Mimarlık,  Mimari Tasarım,  Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem, 

Mimarlık ve Felsefe
2004 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
YÜREKLİ HÜLYA, YÜREKLİ FERHAN
Mimarlık ve Felsefe
2002 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
YÜREKLİ HÜLYA, YÜREKLİ FERHAN
Mimarlık Mimarlığımız
2011 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
YÜREKLİ FERHAN
Deneyler Architecture Experiments
2008 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
YÜREKLİ HÜLYA, YÜREKLİ FERHAN
Türk Evi The Turkish House
2007 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
YÜREKLİ HÜLYA, YÜREKLİ FERHAN
Mimari Tasarımda Belirsizlik Esneklik Uyabilirlik İhtiyacının Kaynakları ve Çözümü Üzerine Bir Araştırma
1983 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
YÜREKLİ FERHAN
Mimarlık Bir Entelektüel Enerji Alanı
2004 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
YÜREKLİ HÜLYA, YÜREKLİ FERHAN
Örneklerle Mimari Tasarımda Enerji
1983 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
YÜREKLİ HÜLYA, YÜREKLİ FERHAN
Geleneksel Türk Evinde Düşey Yaşam
2018 - Ulusal Hakemli
Mimarist, YÜREKLİ KAMİ FERHAN
Baysal Birsel Yeşilköy Sitesi
2017 - Ulusal Hakemsiz
Arredamento Mimarlık, MOLLAAHMETOĞLU ARZU İREM,YÜREKLİ KAMİ FERHAN
Mimarlık Nereye
2009 - Ulusal Hakemsiz
Arredemento Mimarlık, YÜREKLİ KAMİ FERHAN,MOLLAAHMETOĞLU ARZU İREM