Institute of Graduate Education

Academic Members

Refika GENÇ KOYUCU

Refika Genç Koyucu,  Assoc. Prof.

CV

Research Areas: Obstetrik ve Jinekolojik Sonografi, Jinekolojik ve Ürojinekolojik Operasyonlar, Kadın hastalıkları ve Doğum, Riskli Gebelik Takibi, İnfertilite

Main Areas: Ebelik, 

Ebelikte Yönetim
2023 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-399-217-0
GENÇ KOYUCU REFİKA
A' DAN Z' YE AMELİYATHANE
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-335-422-2
GENÇ KOYUCU REFİKA
Current Perspectives on Urogynecology Nursing
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-401-485-7
GENÇ KOYUCU REFİKA
Güncel Jinekoloji Hemşireliği
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-258-917-5
GENÇ KOYUCU REFİKA
Güncel Jinekoloji Hemşireliği
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-258-917-5
GENÇ KOYUCU REFİKA
Ebelikte güncel çalışmalar
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786257401555
GENÇ KOYUCU REFİKA
EBELİKTE GÜNCEL ÇALIŞMALAR
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786257401555
GENÇ KOYUCU REFİKA
Feelings and thoughts of midwifery students during their first birth suite placement: A qualitative study
2024 - Uluslararası Hakemli
Nursing & Health Sciences, BALKAN ELİF,GENÇ KOYUCU REFİKA
The menstrual cup knowledge, attitudes, and behaviors of Turkish women in reproductive age
2024 - Uluslararası Hakemli
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, BALKAN ELİF, GENÇ KOYUCU REFİKA
Kadınların Estetik Kozmetik Jinekoloji Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
2023 - Ulusal Hakemli
Ege Universitesi, GENÇ KOYUCU REFİKA, KILAVUZ MUSTAFA
How is Pregnancy Physical Activity and Related Factors Among Pregnant Women?
2022 - Uluslararası Hakemli
İnternational Journal of Gynecological and Obstetrical Research, SADEGHI ELHAM, KILAVUZ MUSTAFA, GENÇ KOYUCU REFİKA, EDİZ BÜLENT, ESER AYFER
HOW IS SEX KNOWLEDGE AND SEX ATTITUDE AND PORNOGRAPHY USAGE STATUS AMONG STUDENTS
2022 - Ulusal Hakemli
JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE, SADEGHI ELHAM, GENÇ KOYUCU REFİKA, KILAVUZ MUSTAFA
The relatıonshıp between pregnant women's anxıety levels about coronavırus and prenatal attachment
2022 - Uluslararası Hakemli
Archives of Psychiatric Nursing, PALAS KARACA PELİN, GENÇ KOYUCU REFİKA, AKSU SEVDE
Mothers’ Views on Donor Milk and Human Milk Banks
2022 - Uluslararası Hakemli
Pediatrics & Neonatal Biology Open Access, ŞİMŞEK AYŞEGÜL, Elma Rukiye, Balta Beyzanur, Özcan Cansu, Çütçü Hacer, Yıldız Gizem, GENÇ KOYUCU REFİKA
Attitudes of Infertile Women towards Complementary and Alternative Medicine Methods
2022 - Uluslararası Hakemli
International Journal of Traditional and Complementary Medicine Research, BALKAN ELİF, SELÇUKLAR ARİFE ASYA, AKPINAR CANSU, ÖRENLİ ÇAĞLA, YONCALI ELİF, AVCI FATMA, SAYIN İREM, GENÇ KOYUCU REFİKA
The knowledge levels of midwifery students on contraceptive methods: A cross-sectional study
2022 - Uluslararası Hakemli
Nurse Education Today, BALKAN ELİF, GENÇ KOYUCU REFİKA
How is Pregnancy Physical Activity and Related Factors Among Pregnant Women?
2022 - Uluslararası Hakemli
International Journal of Gynecological and Obstetrical Research, SADEGHI ELHAM, KILAVUZ MUSTAFA, GENÇ KOYUCU REFİKA, EDİZ BÜLENT
EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYİ İLE GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
2022 - Ulusal Hakemli
Balıkesır Health Sciences Journal, PALAS KARACA PELİN, AKSU SEVDE, GENÇ KOYUCU REFİKA
Couvade Sendromu Semptomlarının Görülme Sıklığı
2022 - Ulusal Hakemli
KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, GENÇ KOYUCU REFİKA, KILAVUZ MUSTAFA
Determination of Non-pharmacological Methods Used by Midwifery Students in Premenstrual Syndrome
2022 - Uluslararası Hakemli
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, BALKAN ELİF, GENÇ KOYUCU REFİKA
Ebelik öğrencilerinin human papilloma virüs ile ilgili bilgi durumlarının analizi: Tanımlayıcı anket çalışması
2022 - Ulusal Hakemli
Androloji Bülteni, GENÇ KOYUCU REFİKA
Ebelik Öğrencilerinin Obezite Farkındalığı ve İlişkili Faktörler: Kesitsel Çevrim İçi Anket Çalışması
2022 - Ulusal Hakemli
Sağlık ve Toplum, GENÇ KOYUCU REFİKA
Effects of Low Back Pain During The First Stage of Labor on Maternal Birth Satisfaction: A Cross Sectional Study
2022 - Uluslararası Hakemli
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, GENÇ KOYUCU REFİKA, PALAS KARACA PELİN
Annelerin Emzirme Öyküleri ve Emzirme Davranışlarının İncelenmesi: Bir Türkiye Örneği
2021 - Ulusal Hakemli
Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, ŞİMŞEK AYŞEGÜL, BALKAN ELİF, ÇALIŞKAN ESRA, GENÇ KOYUCU REFİKA
Determination of Premenstrual Syndrome Levels of Faculty of Health Sciences Students in COVID19 Process
2021 - Uluslararası Hakemli
Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, GENÇ KOYUCU REFİKA, ÖLMEZ YALAZI RÜVEYDA
The Covid 19 outbreak: Maternal Mental Health and Associated Factors
2021 - Uluslararası Hakemli
Midwifery, GENÇ KOYUCU REFİKA, PALAS KARACA PELİN
Effect of intrapartum vitamin D levels on labor pain
2021 - Uluslararası Hakemli
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, GENÇ KOYUCU REFİKA, Özcan Tugba
Sağlık hizmetleri öğrencilerinin meme kanseri konusunda bilgilerinin değerlendirilmesi
2020 - Ulusal Hakemli
Androloji Bülteni, PALAS KARACA PELİN,GENÇ KOYUCU REFİKA
PRİMİPAR VE MULTİPAR GEBELERİN GEBELİK STRESLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
2020 - Ulusal Hakemli
İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, GENÇ KOYUCU REFİKA, Ülkar Dilek, erdem buket
Effects of Intradermal Sterile Water Injections in Women with Low Back Pain in Labor: A Randomized, Controlled, Clinical Trial
2018 - Uluslararası Hakemli
Balkan Medical Journal, GENÇ KOYUCU REFİKA,DEMİRCİ NURDAN,ender yumru ayşe,salman süleyman,ayanoğlu yavuz tahsin,tosun yıldız,tayfur cihangir
Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları
2018 - Ulusal Hakemli
Sağlık ve Toplum, GENÇ KOYUCU REFİKA
Preconception Counselling Needs Among Reproductive age Women
2017 - Ulusal Hakemli
Journal of Academic Research in Nursing, GENÇ KOYUCU REFİKA, TOSUN YILDIZ, KATRAN HAMDİYE BANU
Effects of pushing techniques during the second stage of labor: A randomized controlled trial
2017 - Uluslararası Hakemli
Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology, GENÇ KOYUCU REFİKA,DEMİRCİ NURDAN
YENİDOĞAN GÖBEK BAKIMINDA KLORHEKSİDİN, İYOT VE ALKOLÜN KARŞILAŞTIRILMASI
2017 - Ulusal Hakemli
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, GENÇ KOYUCU REFİKA,ÇINAR FADİME
HASTANE ÇALIŞANLARININ ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
2016 - Uluslararası Hakemli
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, ÇINAR FADİME,ŞENGÜL HALİL,GENÇ KOYUCU REFİKA
HASTANE ÇALIŞANLARININ ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
2016 - Uluslararası Hakemli
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, ÇINAR FADİME,ŞENGÜL HALİL,GENÇ KOYUCU REFİKA
HASTANE ÇALIŞANLARINDA ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİNÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
2016 - Uluslararası Hakemli
The Journal of Academic Social Sciences, ÇINAR FADİME,ŞENGÜL HALİL,GENÇ KOYUCU REFİKA
HEMŞİRELİK VE EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ VE KADINA İLİŞKİN NAMUS ANLAYIŞLARI İLE İLGİLİ TUTUMLARI
2016 - Ulusal Hakemli
Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, KÖMÜRCÜ NURAN,YILDIZ HATİCE,TOKER EYLEM,KARAMAN ÖZEN ESRA,GENÇ KOYUCU REFİKA,DURMAZ AYŞEGÜL,AYDIN NİHAL
İnfertilite Hemşirelerinin Yaşadığı Güçlükler ve İş Doyumu
2016 - Ulusal Hakemsiz
Turkiye Klinikleri J ObstetWomens Health Dis Nurs-Special Topics, DEMİRCİ NURDAN, GÜN KAKAŞÇI ÇİĞDEM, POTUR DİLEK, GENÇ KOYUCU REFİKA
Pushing Techniques During Second Stage of Labor
2016 - Ulusal Hakemli
Journal of Academic Research in Nursing, GENÇ KOYUCU REFİKA,DEMİRCİ NURDAN
HASTANE ÇALIŞANLARINDA ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
2016 - Uluslararası Hakemli
Journal of International Social Research, ÇINAR FADİME, ŞENGÜL HALİL, GENÇ KOYUCU REFİKA
İnfertilite Hemşirelerinin Yaşadığı Güçlükler Ve İş Doyumu
2016 - Ulusal Hakemli
Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, DEMİRCİ NURDAN,GÜN ÇİĞDEM,POTUR DİLEK,GENÇ KOYUCU REFİKA
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kadına İlişkin Namus Anlayışları ile İlgili Tutumları (Attitudes of Nursing and Midwifery Students about Gender Role in Society and The Perceptions of Honor Related to Women)
2016 - Uluslararası Hakemli
Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi (International Refereed Journal of Gynaecological Diseases and Maternal and Child Health), KÖMÜRCÜ NURAN,YILDIZ HATİCE,TOKER EYLEM,KARAMAN ÖZEN ESRA,GENÇ KOYUCU REFİKA,DURMAZ AYŞEGÜL,AYDIN NİHAL
Analysis of Total Laparoscopic Hysterectomy Performed in Our Clinic
2015 - Uluslararası Hakemli
Journal of Academic Research in Medicine, SALMAN SÜLEYMAN,AYANOĞLU YAVUZ TAHSİN,BOZKURT MURAT,KUMBASAR SERKAN,KAVŞİ BERKER,SERTOĞLU ERKİN,GENÇ KOYUCU REFİKA
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Doğum Şekli Tercihlerine Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi
2015 - Ulusal Hakemli
İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, PALAS KARACA PELİN,GENÇ KOYUCU REFİKA
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Standartları ve Modelleri
2014 - Ulusal Hakemli
SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE DERGİSİ, KÖMÜRCÜ NURAN,DURMAZ AYŞEGÜL,AYDIN NİHAL,GENÇ KOYUCU REFİKA,KARAMAN ÖZEN ESRA,TOKER EYLEM
The incidence of HBSAg, anti-HBS and anti-HCV in pregnant women
2011 - Uluslararası Hakemli
Perinatal Journal, İNCİ COŞKUN EBRU,DİÇGEZ BURCU,GENÇ KOYUCU REFİKA,AYANOĞLU YAVUZ TAHSİN,YUMRU AYŞE ENDER
JİNEKOLOJİK KANSERLİ HASTALARDA MANEVİ BAKIM
2023 - Uluslararası
Temel Alan>>jinekolojik onkoloji,manevi bakım,spiritüel bakım ,
Üreme Çağındaki Kadınlarda Menstrüel Kap kullanımı: Sistematik Derleme
2023 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi (Kadın Hastalıkları ve Doğum)> Menstruasyon Hijyen Ürünleri, Adet Kabı,Menstrual Kap ,
Histerektomi operasyonları öncesi yapılan endometriyal örnekleme bulguları ile histerektomi materyal bulgularının değerlendirilmesi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum ,
ATTITUDES OF HEALTHCARE PROFESSIONALS REGARDING GENDER ROLES
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ,
THE EFFECT OF FATHERS' THOUGHTS AGAINST THEIR OWN FATHERS ON THE ATTACHMENT OF THEIR BABIES
2023 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ,
Polycystic ovary syndrome : A Case Report
2022 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ,
Emzirme Danışmanlığı Eğitiminin Öğrencilerin Emzirme Yönetimi Bilgisine Etkisinin Karşılaştırılması
2021 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
Aile Hekimliğinde Çalışan Sağlık Personelinin 15 49 Yaş Grubu Kadınlarda Üriner İnkontinansa Yaklaşımı
2010 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
Knowlege, Attitudes, and Behaviors of Mothers About Milking and Storage Conditions
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları
2022 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları ,
15-49 Yaş Arası Kadınların Vajinal Duş Sıklığı ve Olası Etki ve Sonuçlarının İncelenmesi: Türkiye Örneği
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
18-45 Yaş Annelerin Bebek Bakımında Uyguladığı Geleneksel Yöntemler
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
2. ve 3. Trimesterdeki Gebelerde Düşük D Vitamini Seviyesi Uyku Bozukluğu Sıklığını ve Anksiyeteyi Arttırır Mı?
2022 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Kadın Hastalıkları ve Doğum>Gebelik, D Vitamini, Uyku bozukluğu, Anksiyete ,
A randomised clinical trial comparing the effects of valsalva versus spontaneous pushing tecniques on pelvic floor
2015 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
Doğum Sürecinde Bel Ağrısı Olan Kadınlarda İntradermal Steril Su İnjeksiyonunun Etkileri:randomize kontrollü klinik çalışma
2015 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
Umbilikal Bakımda Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması
2007 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
Yenidoğan göbek bakımında geçmişten günümüze
2015 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ,
Normal vaginal yol ve sezaryen ile doğum yapan kadınlarda peripartum hemoglobin düşüşünün karşılaştırılması
2011 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
Doğum yöntemi tercihi: Normal doğum mu? Sezaryen mi?
2011 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
Gebe Sınıflarında Eğitim Alan ve Almayan Gebelerin Doğum Tercihleri ve Sezaryen Sebeplerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi
2018 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
COVİD-19 VE GEBELİK
2020 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
Emziren Kadınlarda Emzirme Davranışları ve Bu Davranışları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
2021 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
GEBELİK VE YAŞAM KALİTESİ: LİTERATÜR DERLEMESİ
2021 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
Covıd-19 Salgınında Ebelik Öğrencilerin Algıladıkları Stres ve Stresle Baş Etme Yöntemleri
2022 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
PREGNANCY AND MICROBIOTA: LITERATURE REVIEW
2021 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
OBESITY IN PREGNANCY: LITERATURE REVIEW
2021 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
Covid-19 Salgında Uzaktan Destek Programının Ebelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Tutumlarına Etkisi
2022 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
Ebelik Öğrencilerinin Kontraseptif Yöntemlere İlişkin Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi
2022 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
Information Of Female Prisoners On Cervical Cancer, Hpv And Vaccine: A Slice Of Turkey Prison
2022 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
Ebelik Öğrencilerinin Human Papilloma Virüs İle İlgili Bilgi Durumlarının Analizi:Kesitsel Anket Çalışması
2022 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
Sezaryen Doğumlarda Preeklampsinin Yeri
2015 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
Covıd-19 Salgınında Ebelik Öğrencilerin Algıladıkları Stres Ve Stresle Baş Etme Yöntemleri
2022 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ebelik ,
Hastanelerde Beslenme Hizmetleri
2016 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Beslenme ve Diyetetik ,
Sağlık Hizmetleri Sunumunda Hizmet Farklılaştırması
2016 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Sağlık Yönetimi ,