Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Pınar VAN DER VEER

Pınar Van Der Veer,  Öğretim Görevlisi

CV

Lisans eğitimini 2014 yılında Trakya Üniversitesi'nde, yüksek lisans eğitimini 2017 yılında İstanbul Üniversitesi'nde, doktora eğitimini ise 2024 yılında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da tamamlamıştır. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde fizyoterapist olarak çalışmış, Haliç Üniversitesi'nde Araştırma ve Öğretim Görevlisi pozisyonlarında görev almıştır.

Araştırma Alanları: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedik Rehabilitasyon

Temel Alanları: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 

 Tendinopati Özel Sayısı
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
ÇELİK DERYA,KAYA MUTLU EBRU,AKBABA YILDIZ,KARABÖRKLÜ ARGUT SEZEN,ÇOBAN ÖZGE,CANAN GÜLVİN DİLAN,KOLBAŞI ESMA NUR,TÜRKMEN EZGİ,ÖDEVOĞLU PINAR,LEBLEBİCİ GÖKÇE,ERTAN ÖZGE,BİRİNCİ TANSU,BAKTIR ZAHİDE SEDA,TİRYAKİ PELİN
The Reliability and Validity of the TurkishVersion of Smartphone Impact Scale
2022 - Uluslararası Hakemli
Evaluation & The Health Professions, BİRİNCİ TANSU, VAN DER VEER III PINAR, MUTLU CANER, KAYA MUTLU EBRU
The comparison of acute and chronic static stretching exercises on the vertical jumping capacity
2020 - Uluslararası Hakemli
Annals of Analytical and Clinical Medicine, SAKA SEDA,Solak Beyzanur,ÖDEVOĞLU PINAR,BEYZADEOĞLU TAHSİN BEYZA
Validity and reliability of the Turkish version of the Emphasis‐10 questionnaire in patients with pulmonary hypertension
2019 - Uluslararası Hakemli
Journal of Evaluation in Clinical Practice, ÖDEVOĞLU PINAR,DEMİR RENGİN,OKUMUŞ NİGAR GÜLFER,KÜÇÜKOĞLU MEHMET SERDAR,KURAN ASLAN GÖKŞEN
Kronik Bel Ağrısı ve Servikal Miyofasiyal Ağrı Sendromu’nun Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeyi Üzerine Etkisi
2018 - Ulusal Hakemli
haliç üniversitesi sağlık bilimleri dergisi, KILIÇASLAN IŞILAY,TUNALI AYŞE NUR,ÖDEVOĞLU PINAR
İstanbul Üniversitesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü’nün SWOT Analizi
2016 - Ulusal Hakemli
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, KURAN ASLAN GÖKŞEN,BİRİNCİ TANSU,LEBLEBİCİ GÖKÇE,ÖDEVOĞLU PINAR,ZİREK EMRAH,TÜRKMEN EZGİ,TARAKCI ELA,ÖZDİNÇLER ARZU
The Correlation Between Physical Activity Andlocomotor Functions In Healthy Adults
2018 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ,
The relationship between six minutes walking work, respiratory parameters and activities of daily life in patients with interstitial lung disease
2018 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göğüs Hastalıkları ,
Inspiratory muscle training in patients with pulmonary hypertension:pilot study
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göğüs Hastalıkları ,
Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarda Yaşam Kalitesi, Anksiyete Ve Depresyon İle İlişkili Faktörler
2017 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ,
Mulligan Mobilizasyonunun Ortopedik Rehabilitasyondaki Yeri
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ,
Pulmoner Hipertansiyon Klinik Grup 1 Ve Grup 4 Hastalarının Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması
2018 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ,
Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarda Emphasis-10 Anketinin Türkçe Çevirisinin Geçerlilik Ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi
2017 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göğüs Hastalıkları ,
Relationship Between Six-Minute Walk Distance, Pulmonary Functions and Patient Centered Outcomes in Patients with Pulmonary Hypertension
2018 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ,
The Impact of Kinesiology Taping on Volleyball Serve Speed
2018 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ,
GERİATRİK BİREYLERDE OTAGO EGZERSİZİNİN DENGE VEYÜRÜME ÜZERİNE ETKİSİ
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->ÇOK DİSİPLİNLİ SAĞLIK BİLİMLERİ ,
Evaluation of the Validity and Reliability of the Turkish Translation of the Emphasis-10 Questionnaire in Patients with Pulmonary Hypertension
2018 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Göğüs Hastalıkları ,
TENDİNOPATİ TEDAVİSİNDE HANGİ TİP EGZERSİZ ETKİLİDİR?
2017 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ,
İntersitisyel Akciğer Hastalarında Egzersiz Kapasitesi, Fiziksel Aktivite, Solunum Kas Kuvveti, Yorgunluk ve Günlük Yaşam Aktiviteleri: Pilot Çalışma
2016 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ,
Is Mulligan Movement With Mobilization Effective In Orthopedic Rehabilitation?
2017 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ,
Fatigue, Daily Living Activities, Depression and Anxiety in Patients with Asthma
2016 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ,