Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Elif  Emiroğlu

Elif Emiroğlu,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Dr. Öğretim Üyesi

İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden 2015 yılında şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. 2015-2017 yılları arasında; Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü'nde Diyetisyen, İBB İSMEK Hayatboyu Öğrenme Merkezi'nde Usta Öğretici olarak görev yapmıştır. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı’nda; 2018 yılında yüksek lisans, 2022 yılında Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılı itibariyle İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü akademik kadrosunda görev almaktadır.

Araştırma Alanları: Beslenme ve Diyetetik

Temel Alanları: Beslenme ve Diyetetik, 

2023 - The relationship between vitamin C and oxidative status in periodontitis: A case-control study
EMİROĞLU ELİF, ÇAKIR TÜLİN, YÜKSEL MERAL, GÜNEŞ FATMA ESRA, ÇEKİCİ ALİ, LAÇİN BERNA. Annals of Clinical and Analytical Medicine,
2022 - Eating Attitude, Nutrition Knowledge and Behaviors Among Female Preschool Teachers in Istanbul: A Cross-Sectional Study
EMİROĞLU ELİF, ÜLKER MUTLU TUÇE, ELMACIOĞLU FUNDA. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(3), 685-692.
2022 - Food Related Impulsivity in the Triangle of Obesity, Eating Behaviors and Diet
EMİROĞLU ELİF, AKTAÇ ŞULE. Black Sea Journal of Health Science,
2022 - Impulsivity as a Determinant of Food Intake: A Cross-Sectional Study of Its Role in Eating Attitudes and Behaviors
EMİROĞLU ELİF, IŞIK MEVLÜDE. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(3), 635-641.
2021 - Zayıflama Diyetlerinin Sürdürülebilirliğini Etkileyen Faktörler: Niteliksel Bir Araştırma
EMİROĞLU ELİF,ŞAHİN SELEN,ÖZTÜRK ESRA,KOÇ SİNEM,ÖZDEMİR EZGİ,ELMACIOĞLU FUNDA. Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 418-428.
2020 - Evaluation of nutritional behavior related to Covid-19
ELMACIOĞLU FUNDA,EMİROĞLU ELİF,ÜLKER MUTLU TUÇE,ÖZYILMAZ KIRCALİ BERKİN,ORUÇ SENA. PUBLIC HEALTH NUTRITION, 1-20.
2020 - Development and Validity of a Food Frequency Questionnaire for Assessing Vitamin C Intake in Turkish Adults
EMİROĞLU ELİF,GÜNEŞ FATMA ESRA,LAÇİN BERNA. Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, 5(3), 408-412.
2019 - Gebelik ve Laktasyonda İyot Durumu
ELMACIOĞLU FUNDA,EMİROĞLU ELİF. Literatür Eczacılık Bilimleri Dergisi, 8(3), 163-170.
2018 - Atletlerde Yeme Bozuklukları
TUZGÖL TUĞÇE,EMİROĞLU ELİF,GÜNEŞ FATMA ESRA. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 10(2), 88-96.
2018 - Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı ve Mikrobiyota
EMİROĞLU ELİF,GÜNEŞ FATMA ESRA. Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, 3(3), 254-262.
Nancy Clark’s Sports Nutrition Guidebook
2023 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 000-000-0000-00-0
EMİROĞLU ELİF
Nutrition and Diagnosis-Related Care
2023 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 978-605-335-734-6
ELMACIOĞLU FUNDA, EMİROĞLU ELİF, ÜLKER MUTLU TUÇE, ORUÇ SENA
Nutrition and Diagnosis-Related Care
2023 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 978-605-335-734-6
ELMACIOĞLU FUNDA, EMİROĞLU ELİF
ZOOTEKNİ - Hayvan Yetiştirme ve Besleme
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 0000000000000
ELMACIOĞLU FUNDA,EMİROĞLU ELİF
Hububat Bilimi ve Teknolojisi
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-5267-86-5
ELMACIOĞLU FUNDA, EMİROĞLU ELİF
Beslenme ve Diyet Bileşenleri ile Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Etkileşimine Güncel Yaklaşımlar
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-7650-48-1
ELMACIOĞLU FUNDA,EMİROĞLU ELİF
(2022), "1. Uluslararası / 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi - Sözel Bildiri Birincilik Ödülü", "Üniversite", "Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü", Diğer
"Zaman Kısıtlı Beslenme Müdahalesinin Dürtüsellik Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Araştırma", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Beslenme ve Diyetetik",
(2022), "Yetişkinlerde Dürtüsellik ve Besin Alımı İlişkisi : Kesitsel Bir Çalışma", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Beslenme ve Diyetetik",
(2019), "Üniversite Öğrencilerinin Beden Algılarının Değerlendirilmesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Beslenme ve Diyetetik",
(2021), "Learning Outcomes of "Our Food / Living Creatures and Life" Unit in the Syllabus of Life Sciences Course in 4th Grade of Primary School", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Beslenme ve Diyetetik",
(2021), "The Role of Some Amino Acids in Emotional Eating Behavior", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Beslenme ve Diyetetik",
(2021), "Besine Özgü Bir Go / NoGo Görevinin Tasarlanması", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Beslenme ve Diyetetik",
"HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN HASTANE YEMEKLERİNDEN MEMNUNİYETDURUMLARI VE TÜKETİMLERİYLE MALNÜTRİSYON RİSK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Beslenme ve Diyetetik",
(2019), "18-25 Yaş Arası Üniversite Öğrencilerinin Akdeniz Diyetine Uyumlarının Değerlendirilmesi", "Ulusal", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Beslenme ve Diyetetik",
(2019), "Correlation of vitamin C intake with periodontal parameters in adults with chronic periodontitis.", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fizyoloji",
(2018), "Evaluation of vitamin C intakes, plasma ascorbic acid levels and some anthropometric measurements in adults with chronic periodontitis.", "Uluslararası", "Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fizyoloji",