Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Selinay AKTAŞ DEMİR

Selinay Aktaş Demir,  Araştırma Görevlisi

CV

Selinay Aktaş Demir, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup aynı alanda doktora eğitimine devam etmektedir. Türk Hemşireler Derneği, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği, İnovatif Hemşirelik Derneğinde üyeliği bulunmaktadır. Ekim 2019 itibariyle İstinye Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı

Temel Alanları: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, 

Dünyada Doğumda Uygulanan Girişimlerde İki Uç Durum: “Çok Az-Çok Geç” ve “Çok Fazla-Çok Erken” Yapılan Uygulamalar
2023 - Ulusal Hakemli
Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, GÜNGÖR SATILMIŞ İLKAY, AKTAŞ DEMİR SELİNAY
COVID-19 Küresel Salgınında Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe İlişkin Görüşleri ve Mesleki Güdülenme Düzeyleri
2023 - Ulusal Hakemli
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, YEŞİLYURT TUĞBA, KULA ŞAHİN SENNUR, AKTAŞ DEMİR SELİNAY, ÖLMEZ YALAZI RÜVEYDA, VAİZOĞLU DOĞANCAN
Güncel Makale Sunumu – Gestasyonel Diyabetli Anneler için Emzirme Mobil Uygulaması
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ,
Kardiyovasküler Hastalıklarda Cinsel Sağlık
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği>cinsel sağlık,hemşirelik,kardiyovasküler hastalık,kronik hastalık ,
Kronik Sağlık Sorunlarında Cinsellik ve Hemşirenin Rolü
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği>cinsel sağlık, hemşire,kronik hastalıklar ,
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet Eşitliği Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi
2021 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ,
Birinci Basamakta Gebe ve Bebek İzleminde 'Tele Hemşirelik'
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Halk Sağlığı Hemşireliği ,
An up-to-date overview of the treatment of cushing's syndrome
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ,
Analyzing of The Mother and Father’s Parenthood Behaviours at The Early Postpartum Period
2022 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ,
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri ve Kadın Sağlığına Etkileri
2022 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları ,
Pandemi Döneminde Tele-Sağlık Hizmetleri: Literatür Taraması
2022 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları ,
Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Güdülenme Düzeyi
2021 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları ,
Gebelikte Sigara, Alkol ve Madde Kullanımı
2018 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK ,
Anne ve Babaların Doğum Sonu Erken Dönemde Ebeveynlik Davranışları
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK ,
Menopozda İntegratif Bakım
2018 - Uluslararası ISSN 2458-7621
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK ,
Hemşirelik Araştırmalarında Öncelikler
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK ,
Bir Tamamlayıcı/Alternatif Tıp Yöntemi: Refleksoloji ve Kadın Sağlığı
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK ,
Diyabetik Anne Bebeği Hemşirelik Bakımı
2019 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK ,