Institute of Graduate Education

Scholarships and Discounts

Lisansüstü programlarına sağlanan burs ve/veya indirimler, normal öğrenim süresi ile sınır olup; tezsiz yüksek lisans programlarında üç (3), tezli yüksek lisans programlarında altı (6) ve doktora programlarında on iki (12) dönemi kapsayacak şekildedir. Burs ve indirimler Üniversiteye kayıt esnasında uygulanır.

Akademik Başarı Bursu: Tercih edilen lisansüstü programının jürisi tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunan adaylarla değerlendirme neticesinde paylaşılır. Programların belirtmiş olduğu başvuru koşullarını sağlanması, geçmiş akademik başarılar ve programla ilgili projeler bursun tanımlanmasında belirleyicidir. Tezli programlar için ALES’ten 75 ve üzeri alan öğrencilere de %15 akademik başarı bursu uygulanır.

Yukarıda belirtilen burs ve indirim koşullarından birden fazlasını sağlayan öğrenciler yalnızca en yüksek burs ve/veya indirim oranından faydalanabilir. Burs ve/veya indirimler birleştirilemez.

Aile İndirimi: Birinci derece yakınları veya kardeşleri İstinye Üniversitesi’nde öğrenci olan öğrenci için, ödemesi gereken tutar üzerinden %10 oranında indirim uygulanır (mevcutta kayıtlı olan öğrencide indirim yapılmaz).

Anlaşmalı Kurum İndirimleri: Öğrenci adayının İstinye Üniversitesi’nin kurumsal iş birliği içinde olduğu kurumlardan birinde çalışıyor olması durumunda %25 oranında, kurumsal iş birliği indiriminden faydalanabilir. Söz konusu indirimin geçerli olabilmesi için aday öğrencinin güncel personel belgesini paylaşması gerekmektedir.

Kamu ve Sağlık Çalışanları İndirimi: Kamu ve sağlık çalışanları tüm lisansüstü programlarda %25 oranında indirimden faydalanabilir. Söz konusu indirimin geçerli olabilmesi için aday öğrencinin kayıt esnasında güncel personel belgesini paylaşması gerekmektedir.

Mezun İndirimi: İstinye Üniversitesi’nden mezun öğrenci adayları %50 oranında mezun indiriminden faydalanabilir.

*Klinik Psikoloji programı için mezun indirim oranı %25’tir.