Institute of Graduate Education

Academic Members

Feyzi  ÇİMEN

Feyzi Çimen,  Assoc. Prof.

CV

He was born in Ünye, Ordu. He completed his primary school education in Ünye. He completed his secondary education in Samsun in 2001. He completed his undergraduate education in 2005 at Ankara University, Faculty of Language, History and Geography. He completed his master's degree in 2006 at Sakarya University. She completed her master's degree in Fatih University with a dissertation titled enz Valenz in Uzbek Turkish 2009 in 2009. He completed his doctoral dissertation at Istanbul University, entitled ”Translation of Mullah Muhammad Timur by Chagatai Kelile and Dimne 201 in 2015. He took part in cataloging rare works of Yenikapı Mevlevihanesi (2011). He took part in the organizing committee of the Western Ambassadors of International Turkish Symposium organized in cooperation with the Turkish Language Association and was among the presenters. Between 2010-2012, he worked as an instructor in teaching Turkish to foreigners. UZEM prepared the curriculum of Turkish language courses. He taught Turkish language and Ottoman language in various municipalities and universities. In 2016, he became a faculty member (Dr. Lecturer). As a guest lecturer at Ahmet Yesevi University in Kazakhstan and Manas University in Kyrgyzstan within the scope of Civilization Bridges Project from Past to Present. His scientific articles have been published in various national and international journals. He presented papers at various national and international symposiums. He worked as a referees in Türkiyat Mecmuası Magazine and as a person in various story and story competitions. Turkey Turkish, Modern Turkish Languages and Literature, Linguistics, teaching Turkish to foreigners, Lawn who are interested in issues such as Ottoman, English, Uzbek, Uyghur, Chagatai, Ottoman Turkish, Kazakh, Arabic (beginner level), Russian (beginner level), Persian (starting level ).

Research Areas: Chaghatay , , Ottoman Turkish

Main Areas: Türk Dili,  Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay), 

Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
2022 - Türkçe, Ansiklopedi Maddesi
ISBN: 978-9944-237-87-1
ÇİMEN FEYZİ
Cemal Aksu Armağanı
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-07-0724-3
ÇİMEN FEYZİ
Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu Bildiri Kitabı
2016 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-16-3210-4
ÇİMEN FEYZİ
Beden Kitabı
2009 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4208-31-9
ÇİMEN FEYZİ
A’mâk-ı Hayâl
2017 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 978-605-2021-16-3
ÇİMEN FEYZİ
Mirza Meryemhan Divanı
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-8371-27-7
ÇİMEN FEYZİ
Molla Muhammed Timur Asaru'l-İmamiyye Çağatayca Kelile ve Dimne Tercümesi (İnceleme, Metin, Dizin-Sözlük)
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-8371-26-0
ÇİMEN FEYZİ
Çağatayca Pûye Urmak Fiili Üzerine Etimolojik Bir Deneme
2022 - Uluslararası Hakemli
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ÇİMEN FEYZİ
Hâlis’in Kitâb-ı Şehidân Adlı Eseri Üzerine
2022 - Uluslararası Hakemli
Karabük Türkoloji Dergisi, ÇİMEN FEYZİ
Kul Mesûd ile Molla Muhammed Timur'un Kelile ve Dimne'lerinin Hayvan Adları Bakımından Karşılaştırılması
2022 - Uluslararası Hakemli
Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ÇİMEN FEYZİ
Ömer Yağmur, 17. Yüzyılda Yaşayan Türkçenin Söz Varlığı, Kesit Yayınları, 9786059100632, İstanbul, Ekim 2019
2021 - Uluslararası Hakemli
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ÇİMEN FEYZİ
Çağatayca Sıra Dışı Bir Hâl Eki Kullanımı
2020 - Uluslararası Hakemli
Turkish Studies - Language and Literature, ÇİMEN FEYZİ
Özbekçe Hâl Eklerinin Fiillere Bağlanma Durumları
2018 - Uluslararası Hakemli
Turkish Studies - Language and Literature, ÇİMEN FEYZİ
Çağatayca Bir Hayvan Adı Üzerine Etimolojik Bir Deneme
2016 - Uluslararası Hakemli
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, ÇİMEN FEYZİ
Türkoloji Çalışmaları İçin Sözlük-Dizin Oluşturmada Yeni Bir Bilgisayar Programı: dİZici
2016 - Uluslararası Hakemli
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, ÇİMEN FEYZİ,Nizam Ali
Çağatayca Kelile ve Dimne Tercümeleri
2015 - Uluslararası Hakemli
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, KOCAV (Kültür Ocağı Vakfı), ÇİMEN FEYZİ
Dîvânü Lügâti’t-Türk Üzerine İlk Dizin: Dîvân Anahtarı ve Hüseyin Hüsameddin Yasar’ın İlmî Kişiliği
2013 - Uluslararası Hakemli
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, ÇİMEN FEYZİ
Molla Muhammed Timur’un Çağatayca Kelile ve Dimne Tercümesi
2013 - Uluslararası Hakemli
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, ÇİMEN FEYZİ
Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu, 5-6 Kasım 2012, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul
2013 - Uluslararası Hakemli
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, ÇİMEN FEYZİ
Yusuf Çetindağ, Şiir ve Tenkit, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2010, 9786054208548, 350 s.
2013 - Uluslararası Hakemli
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, ÇİMEN FEYZİ
Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık,Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269.
2011 - Uluslararası Hakemli
Türkiyat Mecmuası, ÇİMEN FEYZİ
Dîvân Anahtarı Tam Bir Dîvânü Lügâti't-Türk İndeksi Sayılır Mı?
2016 - Uluslararası
Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi) ,
Zafername'de Bir İnsan Bir Sultan Olarak Temür Portresi
Uluslararası
Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay) ,
Özbek Türkçesinde Fiillerle İsim Soylu Kelimeler Arasındaki Uyum
Uluslararası
Filoloji Temel Alanı>Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları>Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ,
Özbekçe ile Türkçe Arasında Bazı Yalancı Eşdeğer Kelimeler Üzerine Bir Değerlendirme
Uluslararası
Filoloji Temel Alanı>Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları>Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları >Özbekçe, Türkçe, Yalancı eşdeğer ,
Doğu Batı Türkçesinde Kelile ve Dimne Tercümeleri
2018 - Uluslararası
Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)>Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi) ,
Dil Karşısında Ölümün Ölümü
Uluslararası
Filoloji Temel Alanı>Türk Dili>Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi) ,