Institute of Graduate Education

Academic Members

Mehmet Ali  Gündoğdu

Mehmet Ali Gündoğdu,  Faculty Member, PhD

CV

He graduated from Boğaziçi University, Department of Turkish Language and Literature in 2005 and started his MA at Marmara University, Department of Turkish Language and Literature. Ahmet Rasim corpus conducted by this department participated in the text analysis index study and completed his master's degree in 2008. He started his doctorate studies in the same department and received his doctorate degree in 2016 with his thesis on the ideas movements of Tanzimat period. In April 2017, he started to work as a faculty member in the Department of Turkish Language and Literature at İstinye University. Since 2005, he has worked as an editor at various publishing houses. He worked as a screenwriter in the cartoon works. He was invited as a speaker to panels and workshops on education. He participated in many international and national congresses. He has many articles in national and international refereed academic journals. He is also an academic referee in some journals. He also writes for various literary magazines.

Research Areas: Intellectual Movements of Tanzimat Period , Islamist Ideology, The Young Turks, Newspapers Published in the Ottoman Empire, Literature and Philosophy, Modern Novel and Poetry

Main Areas: Yeni Türk Edebiyatı,  Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı, 

Avrupa Macerasının Erken Dönem Bir Örneği Avrupa’da Bir Cevelan
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-6089-76-7
GÜNDOĞDU MEHMET ALİ
Türk Şiirinde Şehadet
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786257698252
GÜNDOĞDU MEHMET ALİ
Türk Şiirinde Estetik Öznenin Epistemolojik Dönüşümü
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786258371581
GÜNDOĞDU MEHMET ALİ
İbret Mehmed Tahir Münif
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786257130035
GÜNDOĞDU MEHMET ALİ
Örtük Okur’un İzinde Kurmaca Anlatılarda Kurt/Mankurt Fenomenleri: Kan Davası, Gün Olur Asra Bedel, Kassandra Damgası, Dişi Kurdun Rüyaları, Cesur Yeni Dünya, Ölüm Hükmü
2024 - Uluslararası Hakemli
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, GÜNDOĞDU MEHMET ALİ
Georg Lukacs Gerçekçiliği Üzerinden Yakup Kadri ve Ankara Romanı
2023 - Uluslararası Hakemli
Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online), GÜNDOĞDU MEHMET ALİ
Ağır Tüy’de Çağ Eleştirisi
2022 - Uluslararası Hakemli
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies, GÜNDOĞDU MEHMET ALİ
Namık Kemal’in Kurmaca Dünyasında Ölümün Destanlaştırılması
2020 - Uluslararası Hakemli
Al-Farabi International Journal on Social Sciences, GÜNDOĞDU MEHMET ALİ
Tanzimat Şiirinde Üstatlar ve Talebeleri
2020 - Uluslararası Hakemli
Turkish Studies - Language and Literature, GÜNDOĞDU MEHMET ALİ
Yenilikçi Tanzimat Aydınlarının İslam’ın Köklerine Yönelişi
2018 - Uluslararası Hakemli
Turkish Studies International Congress on Social Sciences II (INCSOS 2018 Quds), GÜNDOĞDU MEHMET ALİ
Tanzimat Yazarlarına Göre Endülüs’ün Yıkılış Sebepleri
2017 - Uluslararası Hakemli
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, GÜNDOĞDU MEHMET ALİ
Namık Kemal’in Selimiyye Adlı Naziresinde İttihâd-ı İslam Hedefi
2016 - Uluslararası Hakemli
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, GÜNDOĞDU MEHMET ALİ
Namık Kemal’in Şiirlerinde “Millet”, “Şehitlik”, “Maksat” ve “Vatan” Kavramları
2016 - Uluslararası Hakemli
Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, GÜNDOĞDU MEHMET ALİ
Kahramanlar Bağlamında Masalın Biçimbilimi ve Bereketli Topraklar Üzerinde
2021 - Uluslararası
Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı>Modern Edebiyat Kuramları,Rus Biçimcileri,Yapısalcılar,Vladimir Propp,Masalın Biçimbilimi,Orhan Kemal,Bereketli Topraklar Üzerinde romanı ,
Cengiz Aytmatov'un Romanlarında Karın Hoyrat Yüzü
2021 - Uluslararası
Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı>Roman incelemesi,Cengiz Aytmatov,Edebiyatta kar kış ,
Mizancı Murat ve Turfanda mı Yoksa Turfa mı? Romanında İstanbul’a Göç Teması
2016 - Uluslararası
Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı>İstanbul’a göç,Mizancı Murat,Kafkasya,Cezayir,Turfanda mı Yoksa Turfa mı? romanı ,
Tanzimat Edebiyatı’nda Üstat-Talebe İlişkisi
Uluslararası
Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı>Yeni Türk Edebiyatı,Tanzimat Edebiyatı,Namık Kemal,Şinasi,Abdülhak Hamid,Recaizade Mahmud Ekrem ,
Namık Kemal’in Eserlerinde Ölümün Destanlaştırılması
Uluslararası
Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı>Tanzimat Yazarları,Romantizm Akımı,Ölüm Teması,Destan ,
Yenilikçi Tanzimat Aydınlarının İslam’ın Köklerine Yönelişi
Uluslararası
Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı>Tanzimat aydınları,Yeni Osmanlılar,İslam tarihi,Namık Kemal ,
Abdülhak Hâmid’in Endülüs ve İlhanlılarla İlgili Piyeslerinde Milletin Birlik ve Beraberliğinin Önemi
2016 - Uluslararası
Filoloji Temel Alanı->Yeni Türk Edebiyatı ,
Yeni Türk Şiirini İslam Estetiğinden Ayıran “Benlik” Mekanizmasının Epistemolojik Temelleri
2018 - Uluslararası
Filoloji Temel Alanı>Yeni Türk Edebiyatı>Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı>İslam Estetiği,Klasik şiir sanatı,19. Asır Türk Edebiyatı,Tevfik Fikret,Sanat felsefesi,Epistemoloji ,