Institute of Graduate Education

Academic Members

Ilayda Isabetli Fidan completed her bachelor's degree in Econometrics at Istanbul University in 2010. She continued to graduate at the same university MA in Technology and Industry Economics in 2012 and Ph.D. in Economics in 2017. She teaches econometrics, research methods, and economics courses.

Research Areas: Econometics, Economics, Statistics

Main Areas: Ekonometri,  Panel Veri Ekonometrisi,  Zaman Serisi Analizi, 

Uygulamalı Ekonometrik Araştırmalar
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-353-536-6
İSABETLİ FİDAN İLAYDA, BEKTAŞ HAKAN
Was There a Left Turn in Latin America? Building a Social Democracy Index
2024 - Uluslararası Hakemli
Latin American Perspectives, İSABETLİ FİDAN İLAYDA, GÜRCAN EFE CAN
FinTech Investment and GDP Relationship: An Empirical Study for High Income Countries
2023 - Ulusal Hakemli
İzmir İktisat Dergisi, GÜZ TUĞBA, İSABETLİ FİDAN İLAYDA
The Characteristics of Cryptocurrency Market Volatility: Empirical Study For Five Cryptocurrency
2023 - Ulusal Hakemli
alphanumeric journal, İSABETLİ FİDAN İLAYDA, GÜZ TUĞBA
A Research About One City Monopoly Phenomenon in Turkey
2022 - Uluslararası Hakemli
Sosyoekonomi, İSABETLİ FİDAN İLAYDA, ŞEKER MURAT
A Research About One City Monopoly Phenomenon in Turkey
2022 - Ulusal Hakemli
Sosyoekonomi, İSABETLİ FİDAN İLAYDA, ŞEKER MURAT
Toplam Faktör Verimliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri İle Analizi
2018 - Ulusal Hakemsiz
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, İSABETLİ FİDAN İLAYDA
İnovasyonun Finansmanı ve Risk Sermayesi
2014 - Ulusal Hakemli
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, TUNA ABDULKADİR, İSABETLİ FİDAN İLAYDA
Finansal Piyasalarda Volatilite ve Bist‐100 Örneği
2014 - Ulusal Hakemli
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, TUNA ABDULKADİR, İSABETLİ FİDAN İLAYDA
Finansal Piyasalarda Volatilite ve Bist-100 Örneği
2014 - Ulusal Hakemli
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, İSABETLİ FİDAN İLAYDA
İnovasyonun Finansmanı ve Risk Sermayesi
2014 - Ulusal Hakemli
İktisat Fakültesi Mecmuası, İSABETLİ FİDAN İLAYDA
Çok Kutupluluğu Ölçmek: Nicel Bir Analiz Modeline Doğru
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Uluslararası Siyaset>Küreselleşme>Uzakdoğu Çalışmaları ,