Institute of Graduate Education

Academic Members

Gülhan Kalmuk

Gülhan Kalmuk,  Faculty Member, PhD

CV

Completing her undergraduate education in Hacettepe University School of Nursing in 1987, Gülhan Kalmuk completed her master's degree in Baskent University Healthcare Management Program in 1998. She completed her doctorate at Okan University, Institute of Social Sciences, Department of Business Administration in 2016. Between 1987 and 1998, she worked as the Head of Nursing and Head Nursing at Başkent University Ankara Hospital, as the Inventory and Materials Management Unit Responsible between 1998 and 2001, as the Assistant Coordinator of the Total Quality Management Health Unit, and as the Deputy Director of the Hospital between 2001-2006. She worked as the Hospital Manager of Başkent University Istanbul Hospital between 2006-2009. She worked as a part-time lecturer at Okan University Vocational School between 2009-2010, and as a lecturer at Yeni Yüzyıl University Vocational School of Health Services between 2010-2016 and served as the Head of the Program. Dr. Lecturer. As of October 2016, Gülhan Kalmuk, a member, has been a member of the academic staff at Istinye University Faculty of Health Sciences as an Assistant Professor. In 2016-2017 academic year, she served as the Deputy Chair of the Department of Nutrition and Dietetics. As of 2017 academic year, she has been working as the Head of Department at Istinye University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Health Management. As of 2018-2019 academic year, she is continuing her Coordination of Health Management Graduate Program simultaneously.

Research Areas: Strategic Management, Health Management, Research Methods, Culture in Healthcare Institutions

Main Areas: Yönetim ve Organizasyon,  Stratejik Yönetim,  Sağlık İşletmeleri Yönetimi, 

Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-417-123-9
KALMUK GÜLHAN, KOLCA DİLEK
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-417-123-9
KALMUK GÜLHAN, KOLCA DİLEK
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-417-123-9
KALMUK GÜLHAN, KOLCA DİLEK
Dijital Çağda Kurumsal Yönetişim, Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Girişimcilik
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-74067-2-9
KALMUK GÜLHAN
Sağlık Çalışanlarında Teknolojiye Karşı Tutumun Değerlendirilmesi: Özel Bir Zincir Hastane Örneği
2023 - Ulusal Hakemli
Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, KALMUK GÜLHAN, YILDIZ ALİ, TÜTÜNCÜ DÖNE
The Mediating Role of Vulnerability to Disease between Personality and Fear of Coronavirus
2022 - Uluslararası Hakemli
Journal of Current Researches on Health Sector, MERCANLIOĞLU AYŞE ÇİĞDEM, KEVENK AHMET UĞUR, KALMUK GÜLHAN, YILDIRIM OSMAN
İl Düzeyinde Görev Yapan Kamu Sağlık Yöneticilerinin Karar Verme Stilleri Ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması
2019 - Ulusal Hakemli
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, ŞENER NURŞEN, ÖZGEN NARCI HACER, KALMUK GÜLHAN
Özel Hastanelerde Yenilikçilik Ve Performans İlişkisinde Girişimciliğin Ara Değişken Etkisi
2018 - Ulusal Hakemli
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, KALMUK GÜLHAN, ACAR AVNİ ZAFER
The Mediating Role of Organizational Learning Capability on the Relationship Between Innovation and Firm’s Performance: A Conceptual Framework
2015 - Uluslararası Hakemli
Procedia - Social and Behavioral Sciences, KALMUK GÜLHAN,ACAR AVNİ ZAFER
The effect of quality orientation and learning orientation on firm performance
2015 - Uluslararası Hakemli
Pressacademia, KALMUK GÜLHAN,ACAR AVNİ ZAFER
Sağlık Çalışanlarında Teknolojiye Karşı Tutumun Değerlendirilmesi
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Sağlık Kurumları Yönetimi>Örgütsel Davranış ,
The Effect of Occupational Health and Safety Practices On the Job Performance of Health Workers
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon ,
Covid-19 Pandemi Sürecinde Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Sistemine Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış ,
The Effect Of Core Self Evaluatıons On Job Performance: The Medıatıng Role Of Career Success
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Sağlık Kurumları Yönetimi>Stratejik Yönetim ,
Öğrenme Yönelimi ve İş Performansı Arasındaki İlişkide Çalışmaya Tutkunluğun Ara Değişken Rolü Sağlık Sektöründe Bir Çalışma
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Sağlık Kurumları Yönetimi>Stratejik Yönetim ,
Sağlık Kurumlarında Öğrenme Oryantasyonu ve Kalite Oryantasyonunun Firma Performansına Etkisi
2015 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Sağlık Kurumları Yönetimi>Stratejik Yönetim ,
Sağlık Çalışanlarında Girişimci Davranışın Yenilikçiliğe Etkisinin İncelenmesi: Bir Özel Hastane Örneği
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Ofis Çalışanlarının Beden Kitle İndeksi, Kas-Yağ-Sıvı Oranları İle Fiziksel Aktivite İlişkisinin Değerlendirilmesi
2017 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER ,
Erişkin Yoğun Bakımda Çalışan Hemşire Ve Hekimlerin Hasta Yakınlarıyla İletişim Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi
2017 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Sağlık Yönetimi ,
Özel Hastanelerde Yenilikçilik Ve Performans İlişkisinde Girişimciliğin Ara Değişken Etkisi
2017 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Öz-Bakım GücüDüzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
2011 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Yaşlılara Yönelik Sağlık ve Sosyal Politikalar
2011 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Pazar Oryantasyonu ve Kalite Oryantasyonunun Firma Performansına Etkisinde Örgütsel Öğrenme Yeteneğinin Ara Değişken Rolü
2016 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,
Use Of Radıoactıve Substances At Hospıtals And The Envıronmental Effects Thereof
2013 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji ,