Institute of Graduate Education

Academic Members

Nezih VAROL

Nezih Varol,  Faculty Member, PhD

CV

Nezih Varol lisans eğitimini 1984 yılında Trakya Üniversitesi (Cerrahpaşa Tıp Fak.), tıpta uzmanlığını 1996 yılında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu ve doktora eğitimini 1996 yılında Cumhuriyet Üniversitesi halk sağlığı alanında tamamlamıştır. Alanına dair birçok yayını bulunmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora tezleri de yürütmektedir. Çeşitli üniversitelerde lisans, lisansüstü düzeyde eğitimler vermekte ve İstinye Üniversitesi’nde de hem lisans hem de yüksek lisans programında sağlık hukuku ve mevzuatı dersini vermektedir.

Research Areas: Sağlık Hukuku ve Mevzuatı, Adli Tıp

Main Areas: Adli Tıp,