Institute of Graduate Education

Academic Members

Neriman AKYOLCU

Neriman Akyolcu,  Prof.

1949 yılında Karadeniz Ereğli’de doğdu. 1977 yılında Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan okul birincisi olarak mezuniyetinin ardından, 1978’de Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1985’te İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda “Tıp Bilimleri Doktorası” eğitimini tamamladıktan sonra 1992 yılında “Yardımcı Doçent” olarak öğretim üyeliğine atandı. 1995 yılında “Doçent”, 2002 yılında da “Profesör” unvanı alan Dr. Neriman Akyolcu, 2006-2009 yılları arasında, Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı; 2011-2014 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı; 2004-2011 yılları arasında Hemşirelik Yüksekokulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2014-2015 yılları arasında görevlendirme (40-B) ile geçtiği Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde, Bölüm Başkanlığı sorumluluğunu üstlendi. Ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel yayın ve etkinliğinin yanı sıra çok sayıda hemşirelik dergisinin hakem kurulunda yer alan ve mesleki derneklere üyeliği olan; 2014-2017 yılları arasında Nöroşirürji Hemşireleri Derneği Başkanlığı’nı yürüten Prof. Dr. Neriman Akyolcu, 9 Mayıs 2016’da İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nden emekli oldu. 2017 Nisan ayı itibarı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde profesör olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Research Areas: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Acil Hemşireliği, Yara Bakım Hemşireliği, Cerrahi Onkoloji Hemşireliği

Main Areas: Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, 

Cerrahi Hemşireliği II
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-335-343-0
AKYOLCU NERİMAN,SEYHAN AK EZGİ
Hemşireler için Bir bakışta Patofizyoloji
2019 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 978-605-7607-41-6
AKYOLCU NERİMAN,ÖZEN NURTEN
Cerrahi Hemşireliği I
2012 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786053352952
AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hemşireliği I
2012 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786053352952
AKYOLCU NERİMAN
YARA VE STOMA BAKIMI
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786053351498
AKYOLCU NERİMAN,AKYÜZ NURAY
Cerrahi Hemşireliği II
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-335-478-9
AYOĞLU TULÜHA,AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hemşireliği II
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-335-343-0
AKYOLCU NERİMAN,ÖZBAŞ AYFER
Cerrahi Hemşireliği II
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-335-343-0
ALTUN UĞRAŞ GÜLAY,AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hemşireliği I
2017 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-605-335-295-2
AKYÜZ NURAY,AKYOLCU NERİMAN
Onkoloji Hemşireliği
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-335-068-2
AKYOLCU NERİMAN
Toplumda İnfeksiyon Kontrolü
2011 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 978-975-420-815-3
AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
1998 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
1998 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
1998 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
1998 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
AKYOLCU NERİMAN
Yara Bakım ve Tedavi Kurs Kitabı
2000 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
AKYOLCU NERİMAN
Geriatrik Hasta ve Hemşirelik Bakımı
2010 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
1998 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
1998 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
1998 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı
1998 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
1998 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 975-492-295-0
AKYOLCU NERİMAN
Toplumda İnfeksiyon Kontrolü
2011 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 978-975-420-815-3
AKYOLCU NERİMAN
Effects of Nurse-Led Education on Quality of Life and Weight Loss in Patients Undergoing Bariatric Surgery
2020 - Uluslararası Hakemli
Bariatric Surgical Practice and Patient Care, GÜVEN BETÜL,AKYOLCU NERİMAN
The effect of chewing gum on dry mouth, interdialytic weight gain, and intradialytic symptoms: A prospective, randomized controlled trial
2020 - Uluslararası Hakemli
Hemodialysis İnternational, ÖZEN NURTEN,AYDIN SAYILAN AYLİN,MUT DİLEK,SAYILAN SAMET,AVCIOĞLU ZEYNEP,KULAKAÇ NURŞEN,ECDER SÜLEYMAN TEVFİK,AKYOLCU NERİMAN
Effect of Cold Application and Heparinoid on Periorbital Edema and Ecchymosis After Craniotomy: A Randomized Controlled Clinical Trial
2020 - Uluslararası Hakemli
International Journal of Academic Medicine and Pharmacy, YÜKSEL SERPİL,AKYOLCU NERİMAN
Meme Kanserinde Güncel Gelişmeler
2019 - Ulusal Hakemli
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, AKYOLCU NERİMAN,ÖZHANLI YASEMİN,KANDEMİR DİDEM
Evaluation of operating room staff´s attitudes related to patient safety: A questionnaire study.
2019 - Uluslararası Hakemli
Journal of Interprofessional Education and Practice, ÖNLER EBRU,AKYOLCU NERİMAN
Role of intensive care nurses on guiding patients’ families/relatives to organ donation
2019 - Uluslararası Hakemli
Pakistan Journal of Medical Sciences, KARAMAN AHMET,AKYOLCU NERİMAN
Basınç Yaralarına İlişkin Kavram Analizi
2019 - Ulusal Hakemli
FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ, ÜNVER SEHER,YILDIRIM MELTEM,AKYOLCU NERİMAN,KANAN NEVİN
Nöroşirürji Yoğun Bakım Ünitesinde Travmatik Beyin Yaralanması Sonrası Vücut Sıcaklığının Korunması ve Yönetimi
2018 - Ulusal Hakemli
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, KANDEMİR DİDEM,SEYHAN AK EZGİ,AKYOLCU NERİMAN
Occupational Safety of Nurses Working in Surgical Clinics
2018 - Uluslararası Hakemli
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, ALTUN UĞRAŞ GÜLAY,AKYOLCU NERİMAN,KANAT CANAN,YÜKSEL SERPİL,AYOĞLU TULÜHA,SAYIN YAZİLE,KANAN NEVİN
Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği
2018 - Uluslararası Hakemli
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, ALTUN UĞRAŞ GÜLAY,AKYOLCU NERİMAN,KANAT CANAN,YÜKSEL SERPİL,AYOĞLU TULÜHA,SAYIN YAZİLE,KANAN NEVİN
The Effect of Hand Exercise on Reducing the Symptoms in Hemodialysis Patients with Carpal Tunnel Syndrome
2018 - Uluslararası Hakemli
Asian Journal of Neurosurgery, ÜNVER SEHER,AKYOLCU NERİMAN
Kas-İskelet SistemiTravmalarında Bakım İlkeleri
2017 - Ulusal Hakemli
TÜRKİYE KLİNİKLERİ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖZEL SAYI, AKYOLCU NERİMAN,YILMAZ GÖNÜL,TÜRKMEN AÇELYA
Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Etik Duyarlılıklarının Belirlenmesi
2017 - Ulusal Hakemli
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, TEMİZ ZEYNEP,Öztürk Didem,ÜNVER SEHER,TOHUMAT ŞERİFE GÖZDE,AKYOLCU NERİMAN,KANAN NEVİN,Nur Fethiye
Ameliyat Sırası Dönemde Kaliteli Hemşirelik Bakımına Ulaşmada Hemşirenin Rolü
2017 - Ulusal Hakemli
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, EYİ SEMRA,KANAN NEVİN,AKYOLCU NERİMAN
Effects of a Lifestyle Interventions Program on Quality of Life in Breast Cancer Survivors
2017 - Uluslararası Hakemli
Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi, Ghavami Haleh,AKYOLCU NERİMAN
The Impact of Lifestyle Interventions in Breast CancerWomen after Completion of Primary Therapy: ARandomized Study
2017 - Uluslararası Hakemli
Journal of Breast Health, Ghavami Haleh,AKYOLCU NERİMAN
Psychosocial Experiences of Kidney Transplant Patients Before and After Transplantation
2017 - Uluslararası Hakemli
Experimental and Clinical Transplantation, GÜNDÜZ EMİNE SELDA,AKYOLCU NERİMAN
CİDDİ BEYİN YARALANMALARI SONRASI ORGAN VERİCİSİ OLABİLECEK HASTALARIN BAKIMI
2017 - Ulusal Hakemli
Türk Nöroşirürji Dergisi, KARAMAN AHMET,TOHUMAT ŞERİFE GÖZDE,KANAN NEVİN,AKYOLCU NERİMAN
A Risk Assessment Comparison of Breast Cancer and Factors Affected to Risk Perception of Women in Turkey: A Cross-sectional Study
2017 - Uluslararası Hakemli
Iran J Public Health, YÜKSEL SERPİL,ALTUN UĞRAŞ GÜLAY,ÇAVDAR İKBAL,BOZDOĞAN ATİLLA,ÖZKAN GÜRDAL SİBEL,AKYOLCU NERİMAN,ESENCAN Ecem,VAROL SARAÇOĞLU GAMZE,ÖZMEN VAHİT
Assessing Sexual Function and Dysfunction in Turkish Women Undergoing Surgical Breast Cancer Treatment
2016 - Uluslararası Hakemli
Japan Journal of Nursing Science, ÖZTÜRK DİDEM,AKYOLCU NERİMAN
Doğru Sözcüklerden Doğru Bakıma: Hemşireler Arasında“Basınç Yarası” Teriminin Kullanılma Durumu
2016 - Uluslararası Hakemli
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, ÜNVER SEHER,YILDIRIM MELTEM,AKYOLCU NERİMAN,KANAN NEVİN
Karaciğer Transplantasyonu Planlanan Bir Hastanın Hemşirelik Bakımında Roy'un Adaptasyon Modelinin Kullanımı
2016 - Ulusal Hakemli
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dergisi, Öner Hatice,Demirdağ Hatice,AKYOLCU NERİMAN,KANAN NEVİN
Nanoteknolojinin Tedavi ve Bakım Girişimlerine Yansıması
2016 - Ulusal Hakemli
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, ÖNER HATİCE,DEMİRDAĞ HATİCE,AKYOLCU NERİMAN,KANAN NEVİN
Ciddi Yanıklı Hastanın Acil Dönemdeki Bakımı
2016 - Ulusal Hakemli
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, KANDEMİR DİDEM,AKYOLCU NERİMAN
Cerrahi girişim gerektiren serebrovasküler hastalıklarda bakım.
2015 - Ulusal Hakemli
Türkiye Klinikleri Journal of Surgical Nursing-Special Topics, AKYOLCU NERİMAN
Basınç Yaralarına İlişkin Kavram Analizi
2015 - Ulusal Hakemli
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, ÜNVER SEHER,YILDIRIM MELTEM,AKYOLCU NERİMAN,KANAN NEVİN
Hemşirelerin Ağrılı Yüz İfadelerini Değerlendirme Becerilerinin Klinik Deneyimleri ile İlişkisi
2014 - Ulusal Hakemli
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, YILDIRIM MELTEM,ÜNVER SEHER,KANAN NEVİN,AKYOLCU NERİMAN
Comparison of pain scale preferences and pain ıntensity according to pain scales among Turkish patients A descriptive study
2014 - Uluslararası Hakemli
Pain Management Nursing, YAZICI SAYIN YAZİLE, AKYOLCU NERİMAN
How and how much do endoscopy professionals protect themselves against infection
2014 - Uluslararası Hakemli
International Journal of Surgery, AKYÜZ NURAY,KESKİN M,AKYOLCU NERİMAN,ÇAVDAR İKBAL,ÖZBAŞ AYFER,AYOĞLU TULÜHA,BALIK E,BULUT T
Cerrahi Hemşirelerinin Fazla Kilolu Obez Hasta Bakımına İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
2014 - Ulusal Hakemli
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, E USTA,AKYOLCU NERİMAN
Nursing care in sodium imbalances commonly encountered in neurosurgery patients
2013 - Uluslararası Hakemli
The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing, Altun Uğraş G, Kubaş M, Akyolcu N, Tataroğlu, S
Kendi kendine meme muayenesi erken tanıda ne kadar önemli
2011 - Ulusal Hakemli
Meme Sağlığı Dergisi, Akyolcu N, Altun Uğraş G
Children in Pain
2011 - Uluslararası Hakemli
Acta Acta Paediatrica, Akyolcu N, Ghavami H
Yaşlı Hastalarda Ameliyat Sonrası Bilişsel Değişiklikler
2008 - Ulusal Hakemli
Türk Geriatri Dergisi, Ucuzal M, Akyolcu N
Meme Kanserinde Cerrahi Girişim Sonrası Cinsel Yaşam
2008 - Ulusal Hakemli
Meme Sağlığı Dergisi, Akyolcu N
Comparison of Complications and Procedural Activities of Pulmonary Artery Catheter Removal by Critical Care Nurses Versus Medical Doctors
2008 - Uluslararası Hakemli
Nursing in Critical Care, Öztekin D, Akyolcu N, Öztekin İ, Kanan, N, Göksel, O
Determining Female Physicians and Nurses Practices and Attitudes Towards Breast Self Examination in İstanbul
2007 - Uluslararası Hakemli
ONCOLOGY NURSING FORUM, Çavdar İ, Akyolcu N, Özbaş A, Öztekin, D, Ayoğlu, T, Akyüz, N
Acil Birimlerde Triyaj
2007 - Ulusal Hakemli
İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi, Akyolcu N
Dünden Bugüne Acil Hemşireliği
2007 - Ulusal Hakemli
İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi, Akyolcu N
Acil Birimlerde Triyaj Kimler Tarafından ve Nasıl Uygulanıyor
2006 - Ulusal Hakemli
İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi, Akyolcu N, Öztekin D, Çelik S
Yüksek Öğrenim Görmekte Olan Kız ve Erkek Öğrencilerin Cinsel Taciz ile İlgili Görüşleri ve Deneyimleri
2006 - Ulusal Hakemli
İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi, Akyolcu N, Sayın Y, Tekin K, İşci, D, Göldeli, D
Kulak Burun Boğaz Kliniğinde Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik
2006 - Ulusal Hakemli
İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi, Özbaş A, Solmaz Ş, Çavdar İ, Akyolcu, N, Urhan, S, Yıldız L
Sleep disturbance the patient care activities applied at the night shift in the intensive care unit
2005 - Uluslararası Hakemli
journal of clinical nursing, ÇELİK SEVİM,ÖZTEKİN SEHER DENİZ,AKYOLCU NERİMAN,İŞSEVER HALİM
Meme kanserli kadınların birinci derece akrabalarının bilgi arama davranışlarının değerlendirilmesi ve bilgi gereksinimlerinin giderilmesinde eğitimin etkinliği
2005 - Ulusal Hakemli
İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Gençtürk N, Akyolcu N
The Patient Care Activities Applied at the Nightshift in the Intensive Care Unit
2005 - Uluslararası Hakemli
JOURNAL OF CLINICAL NURSING, Çelik S, Öztekin D, Akyolcu N, İşsever, H
Nursing Role on Preventing Secondary Brain Injury
2004 - Uluslararası Hakemli
Accident and Emergency Nursing, Çelik S, Aksoy G, Akyolcu N
Endoskopi Ünitesinin Tasarımı
2003 - Ulusal Hakemli
İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi, Akyüz N, Akyolcu N, Kanan N
Yoğun Bakım Ünitelerinde Fiziksel Donanım ve Planlama
2003 - Ulusal Hakemli
Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, Öztekin D, Akyolcu N
Minimal İnvaziv Direkt Koroner Arter Bypass Sonrası Hemşirelik Bakımı ve Hasta Eğitimi
2003 - Ulusal Hakemli
Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, Öztekin D, Akyolcu N
Effects of Normal Saline on the Endotracheal Suctioning
2002 - Uluslararası Hakemli
JOURNAL OF CLINICAL NURSING, Akgül S, Akyolcu N
Kanserli Hastalarda Dispne ve Hemşirelik Bakımı
2002 - Ulusal Hakemli
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Akyolcu N
Karpal Tünel Sendromunda Hemşirenin Rolü
2002 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Dergisi, Çelik S, Akyolcu N
Tanı ve Tedavi İşlemlerine Bağlı Nazokomiyal Anemi
2002 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Dergisi, Özbaş A, Aksoy G, Akyolcu N
Patient Education in Renal Transplantation
2002 - Uluslararası Hakemli
EDTNA ERCA J., Akyolcu N
Hemşirelerin Endotrakeal Aspirasyonda Serum Fizyolojik Uygulamasına İlişkin Bilgi Durumları
2001 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Akgül S, Öztekin D, Akyolcu N
Kanserli Hastaların Yaşadıkları Distresin Hastalar ve Hemşireler Tarafından Algılanması
2001 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Akyolcu N
Acil Hemşireliğinde Triyaj
2001 - Ulusal Hakemli
Acil Tıp Dergisi, Akyolcu N
Weaning From Mechanical Ventilation and Nursing Care
2001 - Uluslararası Hakemli
Connect Critical Care Nursing in Europe, 2, 52-58 (2001)., Öztekin D, Akyolcu N
Effect of Trendelenburg Positions on Haemodynamic Parameters and SaO2 in CABG Patients
2001 - Uluslararası Hakemli
Nursing in Critical Care, ÖztekinD, Akyolcu N, Öztekin İ, İşsever, H, Akgül, S
Ameliyathane Hemşirelerinin HIV AIDS ten Korunmaya Yönelik Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
2001 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Forumu, Akyolcu N
Yangın Durumunda Alınması Gerekli Önlemler Konusunda Hemşirelerin Rolü
2001 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Forumu, Akgül S, Öztekin D, Akyolcu N
Ameliyathane Hemşireliğinde Oryantasyon Programlarının Önemi
2000 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Forumu Ameliyathane Özel Sayısı, Kanan N, Aksoy G, Akyolcu N
Acil Birimlerde El Yıkama Sıklığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
2000 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Forumu, Köse E, Akyolcu N
Lenfödemin Önlenmesinde Hasta Eğitimi
2000 - Ulusal Hakemli
Cerrahi Onkoloji Dergisi, Akyolcu N, Çavdar İ
Kayak Kar Tahtaları ile Gerçekleşen Yaralanmalarda Acil Hemşireliğine Genel Bakış
1999 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Öztekin D, Akyolcu N
Koroner Arter By Pass Cerrahisinde CABG Eşlerin Deneyimledikleri Kaygılar ve İstekleri
1999 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Öztekin D, Aksoy G, Akyolcu N, Öztekin, İ, Kanan, N
Kafa Travması Geçiren Hastalarda Ailenin Adaptasyonunu Kolaylaştıracak Gereksinimlerin Saptanması
1999 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Akyolcu N, Kanan N, Aksoy G, Akgül, S
Hasta ve Ailesinin Hastalığa Adaptasyonu
1999 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Akyolcu N
Endotrakeal Entübasyonu Olan Hastanın Bakımı
1998 - Ulusal Hakemli
Yoğun Bakım Hemşireleri Dergisi, Akyolcu N
Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden YBU Taburcu Olma Hazırlığı İçindeki Hastada Transfer Stresine Eşlik Eden Faktörlerin İncelenmesi
1998 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Akyolcu N, Öztekin D, Aksoy G, Kanan, N
Koroner Arter Bypass Cerrahisini Takiben Hastaların Çalışma Durumundaki Değişiklikler
1997 - Ulusal Hakemli
Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni, Öztekin D, Aksoy G, Akyolcu N, Öztekin, İ, Kanan, N, Çavdar, İ
Koroner Arter Bypass Cerrahisini Takiben İşe Geri Dönüş Üzerine Hasta Algılamasının Etkisi
1996 - Ulusal Hakemli
Haydarpaşa Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Bülteni, Aksoy G, Öztekin D, Akyolcu N, Öztekin, İ
Ameliyat Öncesi Bakıma Yönelik Eğitim Hedeflerinin Uygulamaya Yansıması
1995 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Akyolcu N, Aksoy G, Kanan N
KİT Ünitelerinde Aseptik Teknik Uygulamalar
1994 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Akyolcu N
Ameliyathane Hemşirelerinde İş Doyumunu Etkileyen Faktörler
1993 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Kanan N, Aksoy G, Akyolcu N
Ekstravazasyonda Hemşirelik Bakımı
1993 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Akyolcu N
Kanserli Genç Erişkinlerde Görülen Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı
1993 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Akyolcu N
1990 1993 Mayıs Yılları Arasında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Bilimsel ve Eğitsel Aktivitelerine İlişkin Rapor
1993 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Akyolcu N
Kadınların Meme Kanseri ve Kendi Kendine Muayenesi Hakkındaki Sağlık Bilgisi Düzeylerinin Ölçülmesi
1992 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Akyolcu N
Ailenin Meme Kanseri ile Başa Çıkma Yolları
1991 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Akyolcu N
Multipl Travmalı Hastaların İlk 1 Saatteki Bakımı
1991 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Akyolcu N
Öğrenci Hemşirelerin Ameliyathane Uygulamalarına İlişkin Gözlemlerinin Değerlendirilmesi
1991 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Akyolcu N, Kanan N
Lisansüstü Eğitimin Hemşirelere Katkısı
1990 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Erdoğan S, Akyolcu N
Koroner Bypass Ameliyatlarından Sonra Görülen Psikososyal Sorunlar
1990 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Akyolcu N, Akyolcu MC
Cerrahi Hastasında Stres
1988 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Kanan N, Akyolcu N
Göğüs Cerrahisinde Ameliyat Sonrası Solunum Fonksiyonlarının Düzelmesine Yardım Edecek Hemşirelik Girişimleri
1988 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Akyolcu N
Kadınlarda Kendi Kendine Meme Muayenesinin Yaşam Süresine Olumlu Etkisi
1987 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Akyolcu N, Kanan N
Yara İyileşmesi ve Yara Bakımında Hemşirenin Rolü
1987 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Kanan N, Akyolcu N
Total Parenteral Beslenme
1986 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Aksoy G, Kanan N, Akyolcu N, Vardarlı, N, Şelimen, D
Meme Kanserinde Güncel Yaklaşımlar
2017 - Uluslararası ISSN 2566-3402
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Kanıta Dayalı Uygulamaları/Araştırma Sonuçlarını Bakım Girişimlerine Yansıtma Durumu
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Meme Kanserinde Güncel Yaklaşımlar
2017 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK ,
Importance of Psychotherapy in Management of Sexual Dysfunction of Women Who Applied Breast Surgery
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Cerrahi Hemşireliği Eğitiminde Simülasyonun Yeri ve Önemi: Literatür İncelemesi
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Nöroşirürji Yoğun Bakım Ünitesinde Travmatik Beyin Yaralanması Sonrası Vücut Sıcaklığının Korunması ve Yönetimi
2016 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği (Occupational Safety of Nurses Working in Surgical Clinics)
2017 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Coping Strategies And Quality Of Life Of Individuals With Urinary Incontinence Problems Within The Post-Radical Prostatectomy Period
2017 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Ciddi Beyin Yaralanmaları Sonrası Organ Vericisi Olabilecek Hastaların Bakımı
2017 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK ,
Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği (Occupational Safety of Nurses Working In Surgical Clinics)
2017 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
LKOL
2017 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği
2017 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Travmalı Hasta Bakımında Temel İlkeler
2015 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Öğrenci Hemşirelerin Ameliyathane Uygulamalarına İlişkin Gözlemlerinin Değerlendirilmesi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Compararison of The General Comfort and Pain Levels of Patients Who Underwent Open and Laparascopic Surgery Interventions in Urology
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Üroloji ,
Farklı Beden Kitle İndeksine Sahip Olmanın Ameliyat Sonrası Hastaların Hareketlilik Düzeylerine Etkisi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Ameliyat Öncesi Öz Etkililik Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
2014 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Hasta Hareketlilik Ve Gözlemci Hareketlilik Ölçekleri Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
2014 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Cerrahi Girişim Öncesi Verilen Eğitimin Hastaların Öz Etkililik Algısına Ve İyileşme Sürecine Etkisi
2014 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Böbrek Transplantasyonu Yapılan Hastaların Nakil Öncesi Ve Sonrası Psikososyal Deneyimleri
2014 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Etik Duyarlılıkları
2014 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Ameliyathane Çalışanlarının Hasta Güvenliğine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi
2014 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Mastektomi Sonrası Uygulanan Meme Rekonstrüksiyonunun Kadının Cinsel Yaşamı Üzerine Etkisi
2014 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Assessment of Painful Facial Expressions by Nurses and Its Relation with Their Clinical Experience
2013 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
From Correct Words to Correct Care Wrong Usage of the Term Pressure Sore among Turkish Nurses
2013 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Acil Birimlerde Çalışan Hemşirelerde Çalışma Ortamının Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi
2015 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
The impact of music interventions on anxiety and pain in surgery patient
2014 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Perioperative Clinical Practice Warming Systems And Strategies For Prevention Of Hypothermia Within Perioperative Period
2015 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Kanserli Genç Erişkinlerde Görülen Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
KİT Ünitelerinde Aseptik Teknik Uygulamalar
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Çalışan Hemşirelerin Hizmet İçi Eğitim Programlarına ilişkin Bilgi gereksinimleri
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Akciğer Kanserinde Hemşirelik Bakımı
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Göğüs Travmalarında Bakım
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Toraks Travmalarında Acil Bakım
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Dünden Bugüne Acil Hemşireliği
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Kolorektal Kanserlerde Hemşirelik Bakımı
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Acil Birimlerde Triyaj
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Perioperatif Hasta ve Ailesinin Eğitim Gereksinimleri ve Hemşirenin Rolü
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Acil Hemşireliğinde Triyajın Önemi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Meme Kanserinde Ameliyat Öncesi ve Sonrası Bakım
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Günübirlik Cerrahi Hemşireliğinde Profesyonel Öncelikler
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Dispne ve Hemşirelik Bakımı
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Klinisyen Hemşirelerin Gerçekleştirdikleri Hizmet içi Eğitim HİE Programlarının Etkinliğini Arttıracak Öğretim Stratejileri
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
FESS Sonrası Burun Lavajında Kullanılan Solüsyonların İyileşme Sürecine Etkisi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Acil Hemşireliğinde Triyaj
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Yoğun Bakım Ünitelerinde Fiziksel Donanım ve Planlama
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Yangın Durumunda Alınması Gerekli Önlemler Konusunda Hemşirenin Rolü
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Lenfödemin Önlenmesinde Hasta Eğitimi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Kafa Travması Geçiren Hastalarda Ailenin Adaptasyonunu Kolaylaştıracak Gereksinimlerin Saptanması
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden Taburcu Olma Hazırlığı İçindeki Hastada Transfer Stresine Eşlik Eden Faktörlerin İncelenmesi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Triyaj Öncelikleri Belirleme
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Acil Birimlerde Güvenli Çevrenin Oluşturulmasında Hemşirelik Yaklaşımları
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Üniversitede Okuyan Kız Öğrencilerin Kendi Kendine Meme Muayenesi Konusunda Duyarlılıklarının Saptanması
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
KBB Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Cerrahi Yaralar ve Hemşirelik Bakımı
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Gebelikte Meme Kanseri ve Radyoterapi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Yaşlı Hastalarda Ameliyat Sonrası Bilişsel Değişiklikler
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Yara İyileşme Süreci
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
İli Sınırları İçerisindeki Hemşirelik Yüksekokulu 1 ve 4 Sınıf Öğrencilerinin Kültürel Aktiviteleri Gerçekleştirme Durumu ve Sosyo Ekonomik Düzey ile Genel Sağlık Durumu Arasındaki İlişki
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Tıbbi Malpraktis Vakalarında Hemşirenin Bilirkişi Olarak Yeri
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Ameliyathanede Hasta Güvenliği
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Cerrahi Hastasında Anksiyete Yönetimi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Hemşirelik Yüksekokul Öğrencilerinin Cerrahi Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeleri
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Meme Kanserli Hastaların Birinci Derece Akrabalarının Meme Kanseri Risk Faktörlerine Yönelik Davranışları
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Yaşlı Hastalarda Yara İyileşmesi ve Hemşirelik Bakımı
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Nöroşirurji Hastalarında Sık Görülen Sodyum Dengesizliklerinde Hemşirelik Bakımı
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Kraniyal Cerrahide Saç Tıraşı Gerekli midir
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Kraniyal Cerrahide Saç Tıraşı Gerekli midir
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Yara Bakımı ve Güncel Yaklaşımlar
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Kendi Kendine Meme Muayenesi Erken Tanıda Ne Kadar Değerli
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Cerrahi Hastalarının Ağrı Değerlendirmesinde Kullanılan Ölçekleri Tercih Etme Durumları
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Cerrahi Girişim Sonrası Radyoterapi Alan Erken Evre Meme Kanserli Kadınların Konfor Düzeyi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Beden Kitle İndeksi Antropometrik Ölçümler ve Yorgunluk Arasındaki İlişki
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
İstanbul daki Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Alanda Yaşadıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Onkolojik Hematolojik Aciller
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Uzman Görüşü Kendi Kendine Meme Muayenesi Erken Tanıda Önemini Koruyor mu
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Urinary Incontinence
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Meme Kanserli Hastalarda Algılanan Sosyal Desteğin Psikososyal Uyuma Etkisi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Ciddi Yanıklı Hastanın Acil Dönemdeki Bakımı
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Ciddi Yanıklı Hastanın Acil Dönemdeki Bakımı
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Koroner Arter Bypass Cerrahisinde CABG Eşlerin Deneyimledikleri Kaygılar ve İstekleri
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Koroner Arter Bypass Cerrahisini Takiben Hastaların Çalışma Durumundaki Değişiklikler
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Acil Hastalarında Açık Hava Yolunun Sürdürülmesi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Koroner Arter Bypass Cerrahisini İzleyen İşe Dönüş Üzerine Hastaların Algılama Durumunun Etkisi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Ameliyat Öncesi Bakıma Yönelik Bakım Hedeflerinin Uygulamaya Yansıması
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Ameliyathane Hemşireliğinde İş Doyumunu Etkileyen Faktörler
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
The Effects Of The Work Environment On Nurse Burnout In Emergency Derpartment
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Acil Tıp ,
Children in Pain
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Cerrahisi ,
9. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi sözel bildiri birincilik ödülü
2013