Institute of Graduate Education

Academic Members

Yalcin ÖZKAN

Yalcin Özkan,  Faculty Member, PhD

CV

Yalçın Özkan, Matematik Mühendisi olarak Karadeniz Teknik Üniversitesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesinde İstatistik alanında yüksek lisans ve ardından Yöneylem Araştırması alanında doktora derecesi aldı. Tekel Genel Müdürlüğü, Eczacıbaşı Holding ve Koç Holdinge bağlı TEE A.Ş. de bilişim ile ilgili projelerde görev aldı. Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde ve diğer bazı üniversitelerde “Veri Madenciliği” konusunda dersler verdi. İşletim sistemleri, veri tabanı sistemleri, programlama dilleri, veri madenciliği ve yapay zeka konularında şimdiye kadar 30 kitabı yayımlandı. Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü ve Endüstri Mühendisliği bölüm başkanlığı görevlerini yürüttü ve bu üniversiteden emekli oldu. İstanbul Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Zirve Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Beykent Üniversitesinde karar destek ve yazılım teknolojileri ile ilgili dersler verdi. Son zamanlarda Papatya yayınevi tarafından “R ile Programlama” ve “Veri Madenciliği Yöntemleri” kitapları yayınlandı. Bunların yanı sıra “Biyoenformatik DNA Mikrodizi Veri Madenciliği” ve “Kanser Biyoenformatiğinde Yapay Zeka” isimli kitapları yayınlandı. 2023 yılında "Veri Bilimi için Python" başlıklı kitabı yayınlandı.

Research Areas: Artificial Intelligence(3921), Machine Learning, Deep Learning , Data Science

Main Areas: Yönetim Bilişim Sistemleri,  Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,  Karar Destek Sistemleri, 

Türkiye Bilişim Ansiklopedisi
2006 - Türkçe, Ansiklopedi Maddesi
ISBN: 978-975-6797-38-9
ÖZKAN YALÇIN
Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XVIII
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-6382-14-5
ÖZKAN YALÇIN
Tıp Bilişimi
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-07-0773-1
ÖZKAN YALÇIN, EROL ÇİĞDEM
Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-436-167-4
ÖZKAN YALÇIN, EROL ÇİĞDEM
Veri Bilimi İçin Python
2023 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-9594-96-7
ÖZKAN BURAK, ÖZKAN YALÇIN
Uygulamalı Derin Öğrenme
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-9594-81-3
ÖZKAN YALÇIN
Kanser Biyoenformatiğinde Yapay Zeka
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-9594-54-7
ÖZKAN YALÇIN,EROL ÇİĞDEM
Biyoenformatik DNA Mikrodizi Veri Madenciliği
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4220-89-2
ÖZKAN YALÇIN,EROL ÇİĞDEM
R ile programlama: İstatistik, matematik, yapay zeka, veri madenciliği ve grafik
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-9594-20-2
ÖZKAN BURAK, ÖZKAN YALÇIN
Veri Tabanı Sistemleri
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4220-91-5
ÖZKAN YALÇIN
Veri Madenciliği Yöntemleri
2008 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-6797-82-2
ÖZKAN YALÇIN
İşletim Sistemleri Linux İşletim Sistemi
2004 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: : 975-297-559-3
ÖZKAN YALÇIN
Programlama Dilleri C ile Programlama
2003 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4220-92-2
ÖZKAN YALÇIN
Nesneye Yönelik Programlama C++ ile Programlama
2003 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4220-90-8
ÖZKAN YALÇIN
Uygulamalı Excel 2002 Fonksiyonları
2001 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-316-946-9
ÖZKAN YALÇIN, DONDURMACI GÜLSER
Javascript ile Web Programlama
2001 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-316-946-9
ÖZKAN YALÇIN, DONDURMACI GÜLSER
Access 2000
2000 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: ISBN 975-316-357-6
ÖZKAN YALÇIN, DONDURMACI GÜLSER
UNIX İşletim Sistemi
1996 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 0
ÖZKAN YALÇIN
Windows 95
1996 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 0
ÖZKAN YALÇIN
Visual Basic
1995 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 0
ÖZKAN YALÇIN
Uygulamalı Excel 2002
2002 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-297-211-x
ÖZKAN YALÇIN, DONDURMACI GÜLSER
Excel 2000
2000 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-316-
ÖZKAN YALÇIN, DONDURMACI GÜLSER
Access 97
1998 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-316-039-9
ÖZKAN YALÇIN, DONDURMACI GÜLSER
Oracle7 Workgroup Server
1996 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 0
ÖZKAN YALÇIN, DONDURMACI GÜLSER
Windows 95 için Access 7.0
1996 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 0
ÖZKAN YALÇIN, DONDURMACI GÜLSER
MS DOS 6.0
1994 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 0
ÖZKAN YALÇIN
MS DOS 6.20 6.22
1994 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 0
ÖZKAN YALÇIN
QuattroPro
1994 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 0
ÖZKAN YALÇIN
MS DOS 5.00 Başvuru Kitabı
1993 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 0
ÖZKAN YALÇIN
MS DOS 5.00
1992 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 0
ÖZKAN YALÇIN
Lotus 123
1993 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 0
ÖZKAN YALÇIN
QBASIC Programlama Dili
1992 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 0
ÖZKAN YALÇIN
MS DOS İşletim Sistemi
1991 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 0
ÖZKAN YALÇIN
Oracle Power Objects 2 0
1997 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 0
ÖZKAN YALÇIN, DONDURMACI GÜLSER
Re-Analysis of Non-Small Cell Lung Cancer and Drug Resistance Microarray Datasets with Machine Learning
2023 - Uluslararası Hakemli
CYBERNETICS AND SYSTEMS: AN INTERNATIONAL JOURNAL, BAWA Tcharé Adnaane, EROL ÇİĞDEM, ÖZKAN YALÇIN
Malware Detection in Forensic Memory Dumps: The Use of Deep Meta-Learning Models
2023 - Ulusal Hakemli
Acta Infologica, ÖZKAN YALÇIN
Detection of Attacks in Network Traffic with the Autoencoder-Based Unsupervised Learning Method
2022 - Ulusal Hakemli
Acta Infologica, ÖZKAN YALÇIN
Reanalysis of Non-Small-Cell Lung Cancer Microarray Gene Expression Data
2021 - Uluslararası Hakemli
Proceedings, BAWA Tcharé Adnaane, EROL ÇİĞDEM, ÖZKAN YALÇIN
The analysis of the effects of acute rheumatic fever in childhood on cardiac disease with data mining
2019 - Uluslararası Hakemli
International Journal of Medical Informatics, EMRE İLKİM ECEM, erol nurdan, Ayhan Yusuf İzzet, EROL ÇİĞDEM, ÖZKAN YALÇIN
Uzaktan Eğitimde Akademik Başarıyı Etkileyen Faktörler
2014 - Ulusal Hakemli
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Kurt Naim, ÖZKAN YALÇIN
Karar Destek Sistemlerinin Makro Düzeyde Uygulanması: Hükümetin Ekonomi Kararlarına Yönelik Bir Sistem Önerisi
1996 - Ulusal Hakemli
Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, ÖZKAN YALÇIN
Karar Destek Sistemleri nedir ? Ne değildir ?
1992 - Ulusal Hakemsiz
Bilişim, ÖZKAN YALÇIN
Karar Destek Sistemleri Nasıl Yaratılır ?
1992 - Ulusal Hakemsiz
Bilişim, ÖZKAN YALÇIN
Informatics Solutions In Health: Developing Web Interface For Acute Rheumatic Fever
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri>Karar Destek Sistemleri>Veri Bilimi ve Analitiği ,
Veri Madenciliğinde Veri Kümeleri Dengeleme Yöntemlerinin Sınıflandırma Modeli Performansı Üzerindeki Etkileri: Sağlık Alanında Bir Uygulama
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri>Karar Destek Sistemleri>Veri Bilimi ve Analitiği ,
Mikrodizi Veri Kümesinde Eksik Veri Tamamlama
2023 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri>Veri Bilimi ve Analitiği>Yapay Zekâ Teknolojileri ve Yönetimi ,
Sağlık sigortası harcamalarında derin öğrenme topluluğu ile öngörü geliştirme
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri>Karar Destek Sistemleri>Yapay Zekâ Teknolojileri ve Yönetimi ,
Topluluk Derin Öğrenmesine Dayalı bir Siber Saldırı Tespit Sİstemi
2022 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri>Karar Destek Sistemleri>Yapay Zekâ Teknolojileri ve Yönetimi ,
Sosyal Bilimler Araştırmalarında Makine Öğrenmesi Regresyon Yöntemlerinin Kullanımı: Türkiye Tüketici Güven Endeksleri Tahmini
2022 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>Veri Bilimi ve Analitiği>Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ,
Elektronik tablolara dayalı ve dağıtıma yönelik bir Karar Destek Sistemi
1991 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>Bilişim Sistemleri>Karar Destek Sistemleri>Sistem Geliştirme>Karar destek sistemleri ,
Prediction of Student Performance by Deep Learning Algorithm
2018 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim Bilişim Sistemleri>Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri>Veri Bilimi ve Analitiği>Yapay Zekâ Teknolojileri ve Yönetimi ,