Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Hakkımızda


Dr. Öğr. Üyesi Berrak Varhan
Müdür V.

Bilginin güç olduğu, yeni ve hızlı bir transformasyonun yaşandığı 21. yüzyılda bilgiye ulaşmak her zamankinden kolay bir hale geldi. Eski zamanlarda hayalleri süsleyen, dünyanın bütün mevcut bilgisini içeren İskenderiye Kütüphanesi’ne bugün kişisel bilgisayarlarımızla hepimiz evimiz rahatlığında ulaşabiliyoruz. Ancak internet çağının sağladığı olanaklarla ulaştığımız bilgiyi yararlı bir şekilde kullanmak, bu bilgiden gelişen ve globalleşen dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda bir anlam çıkarmak giderek zorlaşıyor. Bu noktada biz İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak hayatın pratik gerçekleri ile bilimlerin teorik altyapısını birleştirerek, modern dünyanın gerekliliklerini ve beklentilerini karşılayacak donanımlı bireyler yetişmek istiyoruz. Hedefimiz akademik araştırma, eğitim, hizmet ve inovasyon gücümüzün ülkeye katma değere evrilmesini sağlayabilmektir. Türk toplumunu ileriye götürebilmek için özel sektör, kamu ve üniversite iş birliğinde yeni projeleri ortaklaşa üretirken, geleceğin liderleri olacak siz gençlerimize doğruluk, dürüstlük, pozitif sorumluluk ekseninde kaliteli, ciddi, disiplinli ve insan odaklı iş birliğini sağlamak yolunda biz İstinye Üniversitesi olarak rehberlik için tüm imkanlarımızı sizler için seferber etmeye hazırız.

 

Eğer alanının en iyi akademisyenlerinden sadece bilgi oryantasyonlu değil gerçek hayatta karşılığı olan, global dünyanın talep ve ihtiyaçlarına karşı hazırlıklı bir eğitim almak istiyorsanız, öğrenme konusunda hırslı ve akademik olarak hep daha iyisini amaçlıyorsanız sizleri de İstinye Üniversitesi ailesine katılmaya davet ediyoruz. Gelin üniversitemizin akademik dünyada yol gösterici olma iddiasını beraber gerçekleştirelim. Bu doğrultuda üniversitemiz Türkiye’nin gelecekte lider ve bağımsız bir ülke olarak uluslararası sistemde rekabet yeteneğini güçlendirerek üstün eğitimli insan kaynaklarının kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor ve yaratıcılık ufuklarını harmonize ederek birlikte çözümler üretmek maksadıyla sizleri de aramızda görmeyi arzu ediyor.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak uluslararası gelişmeyi; araştırmacı, sorgulayıcı, eleştirel bir yaklaşımı; disiplinler arası çalışmayı önemseyen; hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışını kazanmış; kaliteli bilimsel çalışmaları ile öncü bir kuruluş olmamızı sağlayacak görevlerimiz aşağıda yer verilen başlıklar halinde belirlenmiştir:

 • -Lisansüstü öğrencilerimize bilimsel düşünme yetisi kazandırmak ve üniversitenin sosyal dokusunun bir parçası haline gelmesini sağlamak.
 • -Karşılıklı öğrenme ve gelişmeyi sağlayacak bir akademik iklim yaratmak.
 • -Üniversitemizin vizyon ve misyon bildirgesinin hayata geçmesine yardımcı katkılarda bulunmak.
 • -Kamuoyu ve sosyal çevreyi doğrudan ilgilendiren konularda araştırma yaparak, yönlendirici olmak.
 • -Araştırma ve eğitim faaliyetlerimizle iş dünyasının rekabet edilebilirliğine katkıda bulunmak.
 • -YÖK, diğer üniversite ve enstitülerle yakın işbirliğine giderek, ulusal lisansüstü politikalarının geliştirilmesine destek olmak.
 • -Ülkemizdeki resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle ülkemizin gelişmesinde katkı sağlayacak faaliyetler düzenlemek.

Ulusal ve uluslararası düzeyde ürettiği akademik bilgiyi yurt içi ve dışından bilim insanlarının farklı bakış açıları ile kaynaştırarak paylaşmak ve toplumu daha aydınlık yarınlara taşımak için her zaman bilimin ışığında, akademik dünyada yol gösterici olarak ilerlemek.

 • -Girişimcilik
 • -Yenilikçilik
 • -Rekabetçilik
 • -Liderlik
 • -Takım Ruhu
 • -Çevresel Duyarlılık ve Etik Değerlere Saygı
 • -Adalet
 • -Tutku
 • -Kendine Güven
 • -Sosyal Sorumluluk
 • -Aidiyet ve Kendine Güvenmişlik
 • -Sürekli İyileştirme ve Geliştirme
 • -Üretkenlik ve Amaç Odaklılık
 • -Esneklik ve Modüler Anlayış

Enstitü Yönetim Kurulu toplantıları her hafta Perşembe günleri gerçekleştirilmekte olup toplantı gündemine alınması istenen tüm konuların Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından toplantı tarihinden 24 saat önce Enstitümüze EBYS üzerinden iletilmesi gerekmektedir.