Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Emine TÜRKMEN

Emine Türkmen,  Prof. Dr.

CV

Prof. Dr. Emine TÜRKMEN 1980-1984 yılları arasında İÜ Florence Nightingale HYO’nda lisans eğitimini, 1987 yılında İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans programını ve 1997 yılında Hemşirelik Doktora Programını tamamladı. 1984-1990 yılları arasında İÜ Kardiyoloji Enstitüsü’nde hemşire ve sorumlu hemşire olarak çalıştı. 1990-1995 yılları arasında İÜ Florence Nightingale HYO İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev aldı. 1995-2003 yılları arasında Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde (SANERC) eğitim ve araştırma hemşiresi olarak çalıştı. Ocak 2004-Haziran 2009 tarihleri ile Kasım 2016-Ağustos 2019 tarihleri arasında Koç Üniversitesi SANERC Direktörü olarak görev yaptı. Aynı zamanda Ocak 2004-Ağustos 2019 tarihleri arasında Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu/Hemşirelik Fakültesi’nde Yard. Doç./Dr. Öğretim Üyesi olarak görev aldı. SANERC’in, 2010 yılından itibaren uluslararası düzeyde, Amerikan Hemşireler Yetki Belgelendirme Merkezi (American Nurses Credentialing Center – ANCC)’nden akreditasyon belgesi alma süreçlerine önderlik etti. Eylül 2019-Ağustos 2021 tarihleri arasında SANERC Koordinatörü olarak görevini sürdürdü. Mart 2017 yılında doçent ve 2023 yılında Profesör olan Türkmen, Eylül 2021’den bu yana İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yüksek lisans tez danışmanlıkları, uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri ve kitaplarda bölüm yazarlığı vardır. Eğitim ve araştırmada hemşirelikte yönetim, insan kaynakları yönetimi, hasta güvenliği, değişim yönetimi, sürekli kalite geliştirme, yoğun bakım hemşireliği, sürekli eğitim ile hemşirelik lisans eğitimi ve sürekli eğitiminde akreditasyon konuları ilgi alanlarıdır. Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği kurucu üyesi olan Türkmen, Yönetici Hemşireler Derneği (YÖHED) ve Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK)’nin üyesi olarak aktif çalışmaktadır. Türkmen, evli ve bir çocuk annesidir. E-posta: emine.turkmen@istinye.edu.tr

Araştırma Alanları: Hemşirelikte Yönetim, Hemşirelikte İnsan Kaynakları Yönetimi, Hasta Güvenliği, Sürekli İyileştirme ve Kalite Geliştirme, Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon , yoğun bakım hemşireliği

Temel Alanları: Hemşirelikte Yönetim, 

Yoğun Bakım Hemşireliği
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-9528-13-9
UĞUR ÖZLEM,ZENGİN NERİMAN,Ergün Akbal Yasemin,TÜRKMEN EMİNE,DURMAZ AKYOL ASİYE,DİKMEN YURDANUR,KORHAN AKİN ESRA,ARSLAN SELDA
Dahili ve cerrahi hastalıklar hemşireliği
2015 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN: 978-605-320-101-4
Türkmen Emine
Elektrokardiyografi EKG anlizi aritmilerin tanı ve tedavisi
2002 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 975-7078-11-5
Badır Aysel,Türkmen Emine
Kronik hastalıklar ve bakım
2012 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-420-909-9
Türkmen Emine
Kronik hastalıklar ve bakım
2012 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-420-909-9
Türkmen Emine
Hemşirelik hizmetleri yönetimi
2014 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-605-64411-2-7
Ercan Türkmen Emine
Hemşirelik hizmetleri yönetimi
2014 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-605-64411-2-7
Ercan Türkmen Emine
Development of Managerial Competencies for First-level Nurse Managersin Turkey
2018 - Uluslararası Hakemli
International Journal of Caring Sciences, GÖKTEPE NİLGÜN,TÜRKMEN EMİNE,BADIR AYSEL,HAYTA ÖZGE,KARABUĞA YAKAR HATİCE,BÜYÜKGÖNENÇ LALE AYŞEGÜL
Use of Team-Based Learning in a Nursing Leadership Course
2018 - Uluslararası Hakemli
Nurse Educator, GÖKTEPE NİLGÜN,TÜRKMEN EMİNE,Zeybekoğlu Zuhal,YALÇIN BEGÜM
Development of Healthy Work Environment Standards for Nurses in Turkey
2018 - Uluslararası Hakemli
Journal of Education and Research in Nursing, KOCAMAN GÜLSEREN,ARSLAN YÜRÜMEZOĞLU HAVVA,Uncu Sevil,TÜRKMEN EMİNE,GÖKTEPE NİLGÜN,İntepeler Seren Şeyda
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bağımsız İşlevlerine İlişkin İş Yükü
2017 - Ulusal Hakemli
Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, BOZKURT GÜLÇİN,TÜRKMEN EMİNE,ZENGİN NERİMAN
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bağımsız İşlevlerine İlişkin İş Yükü
2017 - Ulusal Hakemli
Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, BOZKURT GÜLÇİN,TÜRKMEN EMİNE,ZENGİN NERİMAN
Turkish critical care nurses views on end of life decision making and practices
2015 - Uluslararası Hakemli
Nursing in Critical Care, Badır Aysel,Topçu İbrahim,Türkmen Emine,Göktepe Nilgün,Miral Mukaddes,Ersoy Nermin,Akın Esra
The nursing workforce in critical care units in university and private hospitals in Turkey
2014 - Ulusal Hakemli
Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi, Sevinç Selvet,Türkmen Emine,Marziye İlhan
Hemşire insan gücünün planlaması
2014 - Ulusal Hakemli
Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, Türkmen Emine
Intensive care units in Turkish hospitals Do they meet the minimum standards
2014 - Uluslararası Hakemli
Nursing in Critical Care, Türkmen Emine,Sevinç Selvet,İlhan Marziye
Nurses perceptions of and factors promoting patient safety culture in Turkey
2013 - Uluslararası Hakemli
Journal of Nursing Care Quality, Turkmen Emine,Baykal Ulku,Seren Intepeler Seyda,Altuntas Serap
Koroner arter hastalıkları risk faktörleri primer ve sekonder korunmada hemşirelerin rolü
2012 - Ulusal Hakemli
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, Türkmen Emine, Badır Aysel, Ergün Ayşe
Hemşirelik iş indeksi hemşirelik çalışma ortamını değerlendirme ölçeğinin Türkçe ye uyarlanması güvenilirlik ve geçerlilik çalışması
2011 - Ulusal Hakemli
HEMARGE Dergisi, Türkmen Emine, Badır Aysel, Balcı Selvinaz, AkkuşTopçu Serpil
Hasta güvenliği kültürü ölçeğinin geliştirilmesi
2011 - Ulusal Hakemli
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Türkmen Emine, Baykal Ülkü, Seren Şeyda, Altuntaş Serap
Özel bir hastanede hemşirelerin dolaylı bakım uygulamalarının değerlendirilmesi
2011 - Ulusal Hakemli
İ.Ü.F.N. Hem. Derg, Türkmen Emine, Uslu Azime
Temel Yaşam Desteği kursuna katılan Hemşirelik Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin kurstaki başarı beklenti ve memnuniyetleri
2009 - Ulusal Hakemli
Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, Türkmen Emine, Işık Işıl, Balcı Selvinaz, AkkuşTopçu Serpil, Abalı Serpil, Karaçay Pelin
İnvasif mekanik ventilasyon ve mekanik ventilasyondaki hastanın bakımı
2005 - Ulusal Hakemli
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, Türkmen Emine
Hastaya kendi ağrısını kontrol etmeyi sağlayan bir yöntem Hasta kontrollü analjezi
2005 - Ulusal Hakemli
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, Eti Aslan Fatma, Türkmen Emine
Değişik pozisyonlarda ölçülen santral venöz basınç değerlerinin karşılaştırılması
2002 - Ulusal Hakemli
Yoğun Bakım, Türkmen Emine, Sevinç Selvet, Horasan Emel, Küçükerenköy Fatma, Bulut Çepni Berrin, Taşkın Özgür, Paçor Funda, Gökberber İclal
Enteral beslenme
2002 - Ulusal Hakemli
Yoğun Bakım, Sepit Diler, Türkmen Emine, Sevinç Selvet
Akut koroner sendromların tanımı risk faktörleri ve fizyopatolojisi
2000 - Ulusal Hakemli
Yoğun Bakım, Türkmen Emine
Akut miyokard infarktüslü hastaların bakımı
2000 - Ulusal Hakemli
Yoğun Bakım, Türkmen Emine
Hemşirelikte vaka yönetimi yöntemi ve hasta bakımı üzerine etkileri
1997 - Ulusal Hakemli
Yoğun Bakım, Türkmen Emine
Göğüs ağrısı çeviri uyarlama
1994 - Ulusal Hakemli
Hemşirelik Bülteni, Türkmen Emine
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programlarına Katılmış Yoğun Bakım Hemşirelerinin Programa İlişkin Görüşleri
2018 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelikte Yönetim ,
Türkiye’de hemşireler için sağlıklı çalışma ortamı standartlarının geliştirilmesi projesi
2017 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK ,
Türkiye’de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirilmesi Projesi
2017 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK ,
A new method to indicate patient dependency Yeditepe Patient Classification Scale P93
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Yoğun bakım ünitelerinde hasta güvenliği ve hemşire iş gücü istihdamı
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Türk yoğun bakım hemşirelerinin yaşam sonu bakım kararlarına katılım ve uygulamalara ilişkin görüşleri
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Yoğun bakımda insan gücünü geliştirme
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Developing a shared care plan to improve patient care in peritoneal dialysis centers
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK ,
Özel bir hastanede YYBÜ nde fizik koşulların iyileştirilmesi ile çalışanların eğitiminin bakım kalitesine etkileri pilot proje ön test sonuçları
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Determination of nurses workload in intensive care unit FCCN 069
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Hemşire insan gücünün etkin ve verimli kullanımı
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Örneklerle atriyumdan ve AV kavşaktan kaynaklanan aritmilerin tedavisi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK ,
Transkateter aort kapak implnatasyonu TAVİ öncesi ve sonrası hasta izlemi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Nurse manager development program the effects of the program on nurse managers professional development
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK ,
Sağlık hizmetlerinde hemşire insan gücü maliyeti
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Nitelikli ve maliyet etkin bakımın sunumunda hemşire iş gücünün verimli kullanımı
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Günlük yaşam aktivitelerine göre bakım süreci
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Akut miyokard infarktüslü hastaların bakımı
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Akut koroner sendromların tanımı rsik faktörleri ve fizyopatolojisi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
İç Hastalıkları Hemşireliği dersinde öğrencilere kazandırılan becerilerin değerlendirilmesi
1997 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Türkiye deki yoğun bakım ünitelerinin mevcut durumunun analizi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
İntraaortik balom pompalı hastanın bakımı
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Değişik pozisyonlarda santral venöz basınç ölçüm sonuçlarının kıyaslanması
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Vehbi Koç VakfI Amerikan Hastanesi nde hemşirelik uygulamalarına ilişkin standartların geliştirilmesi
2001 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi nde katlarda çalışan hemşirelerin intravenöz ve oral uygulamalarına ilişkin beceri gelişiminin değerlendirilmesi
2001 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Vehbi Koç Vakfi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim Ve Araştırma Merkezi SANERC tarafından düzenlenen eğitim programları
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Acil durumlarda tahliye
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
İnvaziv ve invaziv olmayan mekanik ventilasyon
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Sağlık hizmetlerinde insandan kaynaklanan hatalar
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Hasta güvenliği kültürü ölçeğinin geliştirilmesi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Acil hemşireliği ve triyaj
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Pacemaker ve telemetri uygulamaları
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Yoğun bakımda hemşire iş gücü planlaması
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Hemşirelik iş indeksi hemşirelik çalışma ortamını değerlendirme ölçeğinin Türkçe ye uyarlanması güvenilirlik ve geçerlilik çalışması
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Defining the size of the nursing workforce according to patient needs at a private hospital
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Critical care nursing course in Turkey
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
P059 The practice environment burnout and turnover conditions of nurses working in Istanbul hospitals
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Nörolojik değerlendirme
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Hemşireler Kronik Hastalıklar Sorunlar ve Çözümler Türk Diyabet Hemşireleri Derneği ve aktiviteleri
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Nitel ve nicel yönden hemşire insan gücü nasıl planlanmalıdır
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Hemşireler için yeni roller ve esnekliğin geliştirilmesi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Yoğun bakımda insan gücü mevcut durum
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Acil servis organizasyonu
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Sağlık hizmetlerinde insan hataları
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Mavi kod
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Hemşirelikte güç birliği için destek sistemler
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Acil hemşiresinin görev ve sorumlulukları
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Diabetli hastalarda Vaka Yönetimi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
İleri Yaşam Desteği Kursu Eğitimci
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Hemşirelik örgütleri ve sertifika programları
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Değişen sağlık bakım hizmetlerinde sertifika programları
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Klinik yollar ve rehberler
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Yoğun bakım ünitelerinde güvenli ilaç yönetimi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Mezuniyet sonrası eğitimler ve standartları
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
İnvasiv mekanik ventilasyon
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Yoğun bakım hemşireliğinde son durum uygulamada neredeyiz eğitimde neredeyiz
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Hemşirelikte yeni roller
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Yoğun bakım hemşiresinin rol ve sorumlulukları
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Kritik hasta bakımında ekip çalışması
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Hemşire iş gücü planlaması
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Hemşirelikte insan gücü planlama
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Hemşirelik mesleğinin geleceği
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Nöropati ve hemşirelik bakımı
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Hemşirelikte literatür dokümantasyon birimlerinin önemi ve dokümantasyon kriterleri
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Bilişsel işlevin değerlendirilmesi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik ,
Poster bildiri (birincilik ödülü) (Hemşirelik iş indeksi-hemşirelik çalışma ortamını değerlendirme ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: güvenilirlik ve geçerlilik çalışması, Türkmen E, Badır A, Balcı S, Topçu-Akkuş S)
2010
Outstanding Teaching Award (2013-2014)
2014
Yaşam Bekçisi (Life Keeper)
2013