Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Banu  ÖZKAZANÇ

Banu Özkazanç,  Dr. Öğr. Üyesi

Mimarlık Kuramı alanında çalışmaktadır. Çalışma alanı ağırlıklı olarak modernite ile barınma pratikleri arasındaki ilişkiye dayanır. Lisans derecesini Mimar Sinan Üniversitesi'nden, yüksek lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi'nden almış, doktorasını ise Haliç Üniversitesi'nde “Modern bir Barınma Sorunsalı: Dünyada ve Türkiye’de Ev-Olmayanlar” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Akademik ilgi alanları arasında konut ekonomisi, enformel barınma pratikleri ve evsizlik yer almakta, çalışma kültürü ve aylaklık kavramı üzerine de kuramsal çalışmalarını sürdürmektedir.

Araştırma Alanları: Kapitalist Konut Rejimi, Enformel Barınma Pratikleri, Evsizlik, Çalışma ve İş Kavramları

Temel Alanları: Mimarlık,  Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem,  Mimari Tasarım, 

Mekan Kültür İktidarKüreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler Yayın Eleştirisi
2006 - Ulusal Hakemsiz
DOXA, ÖZKAZANÇ DİNÇER BANU
Non-homes: Deconstructing the Idea
Uluslararası
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı>Mimarlık>Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem>konut,barınma,ev-olmayan ,
Endüstriyel Mirasın Kentlerdeki Kültürel Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi
Uluslararası
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı>Mimarlık>Koruma, Yenileme ve Restorasyon ,
Problematizing The Vocabulary of Architecture in Favour of Adequate Shelter Right
2017 - Uluslararası
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı->Mimarlık ,
İç Mimarlık Eğitiminde Simulasyon İle Mekansal Kurgu Tasarımı
2015 - Ulusal
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı->İç Mimarlık ,
İç Mimaride Simulasyon ile Mekansal Kurgu Tasarımının İç Mimarlık Eğitimindeki Etkileri
2015 - Ulusal
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı->İç Mimarlık ,
Mimarlık Eğitiminde Bir Simülasyon Laboratuvarı olarak Mekansal Tasarım Atölyeleri
2015 - Ulusal
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı->Mimarlık ,
A Study of Industrial Heritage in the Context of Cultural Sustainability in urban Areas
2015 - Uluslararası
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı->Mimarlık ,
Satın Alma Ödülü
2002 - Proje Ödülü
Mimarlık, Planlama ve Tasarım alanındaki derece ödülü
Mansiyon Ödülü
2000 - Proje Ödülü
Mimarlık, Planlama ve Tasarım alanındaki derece ödülü