Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Tuğba YEŞİLYURT

Tuğba Yeşilyurt,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Bölümünde lisans eğitimini, 2009 yılında yüksek lisans ve 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. Meslek yaşamına 2007 yılında Memorial Hastanesinde başlamış ve bu kurumda ortopedi, kardiyoloji, koroner yoğun bakım, kalp damar cerrahisi, organ nakli kliniklerinde çalışmıştır. Özel sektör tecrübesi sonrasında 2010 yılında Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanmış ve bu kurumda iki yıl klinik hemşireliği ve üç yıl klinik sorumlu hemşireliği yapmıştır. 2015 yılında da kurumun Eğitim ve Ar-Ge Sorumlusu olarak görevlendirilmiş ve dört yıl boyunca bu görevi yürütmüştür. Görev yaptığı bu dönemde yurt içi kongre, sempozyum, seminer gibi birçok eğitim programıyla birlikte ayrıca proje döngüsü yönetimi, sağlık alanı Ar-Ge eğitimlerine katılmıştır. Türk Hemşireler Derneği, Yönetici Hemşireler Derneği üyelikleri bulunmaktadır. 2019 yılı ortası itibariyle İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite Yönetimi

Temel Alanları: Hemşirelikte Yönetim, 

HEMŞİRELİKTE YÖNETİM
2022 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-605-70825-1-0
YEŞİLYURT TUĞBA, SEREN İNTEPELER ŞEYDA
The Knowledge and Attitudes of Nursing Students about Pain Management
2024 - Ulusal Hakemli
Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, TOSUN NURTEN,YEŞİLYURT TUĞBA
The mediating effect of job motivation on the relationship between career barriers and nurses’ turnover intention
2023 - Uluslararası Hakemli
Collegian, YEŞİLYURT TUĞBA, GÖKTEPE NİLGÜN, POLAT ŞEHRİNAZ
The Relationship Between Nurses' Individual, Work-related Variables, Colleague Solidarity, and Work Engagement: A Cross-Sectional Study
2023 - Ulusal Hakemli
Journal of nursology (Online), YEŞİLYURT TUĞBA, GÖKTEPE NİLGÜN, TÜRKMEN EMİNE, YALÇIN BEGÜM
Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliği Tutumunun Değerlendirilmesi
2023 - Ulusal Hakemli
İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, AYKAÇ KENAN, YEŞİLYURT TUĞBA
COVID-19 Küresel Salgınında Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe İlişkin Görüşleri ve Mesleki Güdülenme Düzeyleri
2023 - Ulusal Hakemli
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, YEŞİLYURT TUĞBA, KULA ŞAHİN SENNUR, AKTAŞ DEMİR SELİNAY, ÖLMEZ YALAZI RÜVEYDA, VAİZOĞLU DOĞANCAN
Hemşirelerin Subkutan Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Enjeksiyon İşlemine Yönelik Uygulamalarının İncelenmesi
2023 - Ulusal Hakemli
Selçuk Sağlık Dergisi, VAİZOĞLU DOĞANCAN, YEŞİLYURT TUĞBA
Effect of moral sensitivity on professional values of undergraduate nursing students: Mediating effect of empathic tendency
2023 - Uluslararası Hakemli
Journal of Professional Nursing, TÜRKMEN EMİNE, VAİZOĞLU DOĞANCAN, YEŞİLYURT TUĞBA, UYSAL NURCAN
Hemşirelerin Bireysel ve Mesleki Özellikleri ile Mesleki Karar Pişmanlıklarının İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi
2022 - Uluslararası Hakemli
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, AFŞAR DOĞRUSÖZ LEYLA, POLAT ŞEHRİNAZ, YEŞİLYURT TUĞBA, GÖKTEPE NİLGÜN
Nurse managers’ views on why nurses leave their jobs: A qualitative study
2021 - Uluslararası Hakemli
Collegian, YEŞİLYURT TUĞBA, BAYKAL ÜLKÜ, GÖKTEPE NİLGÜN
Yönetici Hemşirelerin Hemşireleri İşe Almaya İlişkin Görüşleri: Niteliksel Bir Çalışma
2020 - Ulusal Hakemli
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, YEŞİLYURT TUĞBA,BAYKAL ÜLKÜ,GÖKTEPE NİLGÜN
Hastaların Ameliyat Öncesi Dönemde Eğitim Alma Durumu ve Hasta Memnuniyeti ile Karşılaştırılması.
2024 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelikte Yönetim ,
Hemşirelik Lisans Programında Hemşirelikte Yönetim Dersinin Öğrenci Merkezli Eğitim Yöntemi ile Yürütülmesi: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği
2023 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelikte Yönetim ,
Nursing Students' Knowledge and Attitudes on Pain Management
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelikte Yönetim ,
Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Tıbbi Hata Tutumları ve Etkileyen Faktörler
2024 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelikte Yönetim ,
Hemşirelik Esasları Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Ve İletişim Becerilerine Etkisi
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları ,
Psikolojik dayanıklığın kariyer platosu algısı üzerindeki etkisi: Hemşirelerde kariyer engellerinin aracılık etkisi.
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelikte Yönetim ,
Satisfaction Levels of Patients Hospitalized in Private and Ward Patient Rooms in a Public Hospital
2021 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelikte Yönetim ,
Hemşirelerin Subkutan Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Enjeksiyon İşlemine Yönelik Uygulamalarının İncelenmesi
2022 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları ,
The Effect of Colleague Violence on Professional Behavior of Nursing Students.
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelikte Yönetim ,
The Effect of Academic Satisfaction of Nursing Students on their Professional Competent
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelikte Yönetim ,
The Effect of Nurses’ Individual and Professional Characteristics and Career Decisions Regrets on Turnover Intention
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı ,
Türkiye’de Hemşirelikte Yönetim Ile İlgili Hakemli Dergilerde Yayınlanan ve Kongrelerde Sunulan Bildirilerin Hemşirelikte Yönetim Açısından İncelenmesi: 2000-2010 Dönemi
2014 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelikte Yönetim ,
Yönetici Hemşirelerin Bireysel İş Performansına Çalışma Ortamı ve İşle İlgili Özelliklerin Etkisi: Kesitsel Bir Çalışma
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelikte Yönetim ,
Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeyleri ve Etik Duyarlılıkları ile Mesleki Değerleri Arasındaki İlişki
2022 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları ,
Türkiye’de Hemşirelikte Yönetim ile ilgili Hakemli Dergilerde Yayınlanan ve Kongrelerde Sunulan Bildirilerin Hemşirelikte Yönetim Açısından İncelenmesi: 2000-2010 Dönemi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelikte Yönetim ,
Hemşirelerin Bireysel Özellikleri ile Kariyer Engelleri ve İş Motivasyonlarının İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelikte Yönetim ,
Hemşirelerin mesleki özellikleri ve meslektaş dayanışmasının işe adanmışlıklarına etkisi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelikte Yönetim ,
Akciğer Kanseri Tanılı Hastada Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
2021 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelikte Yönetim ,
Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliği Tutumunun Değerlendirilmesi
2021 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelikte Yönetim ,
Assessment of the Current Condition of Patients Waiting for Surgery in a Public Private Branch Hospital
2021 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelikte Yönetim ,
Individualized Care Perceptions of Nursing Students and Affecting Factors
2021 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları ,
Responsibilities and Psychosocial Problems of Nurses in the Covid-19 Pandemic Process
2021 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları ,
Yönetici Hemşirelerin Hemşirelerin İşten Ayrılma Nedenlerine İlişkin Görüşleri:Niteliksel Bir Çalışma
2019 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK ,
Covid-19 Pandemisi: Hemşirelik Hizmetleri Kriz Yönetimi
2021 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı ,
Afetlerde Hemşirelerin Sorumlulukları ve Hazır Oluş Durumları
2021 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı ,
Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Güdülenme Düzeyi
2021 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları ,
Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim ve Hemşirelik Eğitimi Entegrasyonu
2021 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Hemşirelik Esasları ,
Crisis Management of Nursing Services in HospitalsDuring The Covid-19 Pandemic: A Case Study.
2020 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelikte Yönetim ,
Dijitalleşme Hemşire İnsan Gücü İstihdamını Nasıl Etkiler?
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelikte Yönetim ,
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatan Hastaların, Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Durumlarına Yönelik İnceleme
2013 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK ,
Ortopedik Tümör Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı : Olgu Sunumu
2013 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK ,
Opinions of the Nurse Managers on Recruitment of Nurses: A Qualitative Study
2019 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelikte Yönetim ,
Opinions of the Nurse Managers on Retention of Nurses: A Qualitative Study
2019 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelikte Yönetim ,
Occupational Safety of Health Care Professionals: An Example of a Public Hospital
2020 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Sağlık Yönetimi ,
Poster Bildiri Dalında 3. lük Ödülü
2013 - Çalışma Ödülü
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR. (TAM BURSLU)/ - Yurtiçi kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü
Sözlü Bildiri Dalında 1. lik Ödülü
2022 - Çalışma Ödülü
Diğer
Sözlü Bildiri Dalında 3. lük Ödülü
2023 - Çalışma Ödülü
Diğer