Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Dilek ÇOKAR

Dilek Çokar,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

Lisans eğitimimi Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde 2011 yılında tamamladım. 2011-2016 yılları arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medical Park Bahçelievler Hastanesi ve Ornöram Fizik Tedavi Merkezi’nde fizyoterapist olarak görev aldım. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Egzersiz Fizyolojisi Programı’ndaki yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 2016 yılında araştırma görevlisi olarak başladığım Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde 2017-2023 yılları arasında öğretim görevlisi kadrosunda çalıştım. 2022 senesinde Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı’ndan mezun oldum.

Araştırma Alanları: Egzersiz Fizyolojisi, Ortopedik Rehabilitasyon, Biyomekanik, Fizyoterapide Teknolojik Yaklaşımlar, Spor Fizyolojisi

Temel Alanları: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 

Kronik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite ve Egzersiz
2023 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-625-6429-08-6
DURUKAN BEYZA NUR, ŞENEL ÖZGE ECEM, ÇOKAR DİLEK
Assessment of sexual dysfunction, the quality of life and difficulties in broaching sexual issues in patients with chronic low back pain by using cluster analysis
2024 - Uluslararası Hakemli
Signa Vitae, ÇOKAR DİLEK, ÇELİK MEMET YUSUF, ÖZDEMİR AYLA ÖZGE, KAVADAR GÜLİS, MURAT SADİYE, ÖZGÖNENEL LEVENT
Comparison of Quadriceps Exercise Modalities on Pain, Muscle Strength, Function, and Balance in Bilateral Knee Osteoarthritis
2022 - Uluslararası Hakemli
İstanbul Medical Journal, ÇOKAR DİLEK, YILDIZ SAFİNAZ, ŞAHİNKAYA TÜRKER, DİNÇER ŞENSU, GÖZÜBÜYÜK ÖMER BATIN, ÖZGÖNENEL LEVENT
Neuroprotective and metabotropic effect of aerobic exercise training in female patients with type 2 diabetes mellitus
2022 - Uluslararası Hakemli
Turkish Journal of Biochemistry, ÇOKAR DİLEK, POLAT MİNE GÜLDEN, TİMURTAŞ EREN, SERTBAŞ YAŞAR, SÖĞÜT İBRAHİM
INJECTION OF PROXIMAL INTERPHALANGEAL JOINT BY HAPTIC SUPPORTED VIRTUAL REALITY ENVIRONMENTS
2016 - Uluslararası Hakemli
Issues In Information Systems, CİVELEK TURHAN, KISSABOYLU HAKAN, ÇOKAR DİLEK, ÜSTÜNEL HAKAN
Investigation of Factors Affecting Low Back Pain in Scuba Divers
2023 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Fizyoterapi ve Rehabilitasyon>Egzersiz ,
Correlation of Balance and Coordination of Body Composition and Physical Activity Levels in Healthy Young Individuals.
2018 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ,
Effects of Kinesiotaping on Delayed Onset Muscle Soreness and Performance After Training in Young Soccer Players
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->ÇOK DİSİPLİNLİ SAĞLIK BİLİMLERİ ,
The Effect of Different Intensity Acute Aerobic Exercises on Cognitive Functions in Female Patients With Type 2 Diabetes
2021 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ,
İnjection of Proximal İnterphalangeal Joint by Haptic Supported Virtual Reality Environments
2016 - Uluslararası
Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği ,
The Effects of Different Quadriceps Femoris Muscle Exercises on Pain, Function and Balance in Female Patients with Knee Osteoarthritis
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->ÇOK DİSİPLİNLİ SAĞLIK BİLİMLERİ ,
Diz Osteoartritli Kadın Hastalarda Kuadriseps Femoris Kasına Uygulanan Farklı İki Egzersiz Tipinin Ağrı, Fonksiyon ve Denge Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->ÇOK DİSİPLİNLİ SAĞLIK BİLİMLERİ ,
Trapezius Kasındaki Myofasial Tetik Noktaların Tedavisinde İskemik Kompresyon Tekniği Ve Servikal Germe Egzersizlerinin Anlık Etkileri
2016 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ,
Miyofasial ağrı sendromlu hastalarda ekstrakorpereal şok dalga tedavisi ve kuru iğne yönteminin klinik ve elastografik olarak etkinliğinin araştırılması: Randomize Tek kör çalışma
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ,