Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Sennur Kula  Şahin

Sennur Kula Şahin,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

1997 yılında Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu yılında tamamlayan S. Kula Şahin, yüksek lisansını da 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde tamamlamıştır. Doktorasını ise Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda 2011 yılında tamamlamıştır. 1998-2006 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Uzman, Öğretim görevliliği yapmıştır. 2006-2011 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2011-2014 yılları arasında Medipol Üniversitesi, 2014-2016 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmıştır. Bahçesehir Üniversitesinde Hemşirelik Bölüm Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2016 yılı Ekim ayından itibaren İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başlamıştır.

Araştırma Alanları: yoğun bakım hemşireliği, Transplantasyon Hemşireliği, Anestezi Sonrası Bakım, Alternatif ve Tamamlayıcı Tedaviler, Ameliyathane Hemşireliği

Temel Alanları: Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, 

Temel Hemşirelik Becerileri Öğrenim Rehberi
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-2396-56-8
KULA ŞAHİN SENNUR
Pediatriden Geriatriye Yutma Bozuklukları
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-70080-1-5
KULA ŞAHİN SENNUR
Komorbid Hastalıklar ve Cerrahi Bakım
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-335-691-2
KULA ŞAHİN SENNUR, ÖZTÜRK DİLEK, BÜLBÜLOĞLU SEMRA, CÖMERT GÜLHAN
The Effect of Coffee Consumption after Colorectal Surgery on Bowel Movements and Duration of Hospital Stay
2023 - Uluslararası Hakemli
Complementary Medicine Research, BİLDİRİCİ ÇİĞDEM, RENCÜZOĞULLARI AHMET, KULA ŞAHİN SENNUR
Comparison of infrared tympanic and non-contact temporal artery thermometer in determining the body temperature of patients in cardiovascular surgical intensive care
2023 - Uluslararası Hakemli
Medicine Science, KESKİN HATİCE GÖZDE, KULA ŞAHİN SENNUR
Comparison of Patients’ Compliances, Tolerances, and Experiences of Different Colonoscopic Bowel Preparation Agents: A Prospective Observational Study
2023 - Uluslararası Hakemli
Turkish Journal of Colorectal Disease, Alkan Şendağ, KULA ŞAHİN SENNUR
The effect of bed exercises following major abdominal surgery on early ambulation, mobilization, pain and anxiety: A randomized-controlled trial
2023 - Uluslararası Hakemli
International Wound Journal, ŞİMŞEK YABAN ZÜLEYHA, BÜLBÜLOĞLU SEMRA, KAPIKIRAN GÜRKAN, GÜNEŞ HÜSEYİN, KULA ŞAHİN SENNUR, SARITAŞ SERDAR
The Effect of Covid-19 Fear and Death Anxiety on the Professional Values of Intern Nursing Students Before Clinical Practices
2023 - Ulusal Hakemli
Journal of Higher Education and Science/Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, KULA ŞAHİN SENNUR, ERDOĞAN ZEYNEP
COVID-19 Küresel Salgınında Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe İlişkin Görüşleri ve Mesleki Güdülenme Düzeyleri*
2023 - Ulusal Hakemli
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, YEŞİLYURT TUĞBA, KULA ŞAHİN SENNUR, AKTAŞ DEMİR SELİNAY, ÖLMEZ YALAZI RÜVEYDA, VAİZOĞLU DOĞANCAN
Yoğun Bakım Üntesi'nde Basınç Yarasının Önlenmesine Yönelik Türkiye'de Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi Sistematik Derleme
2023 - Ulusal Hakemli
Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, ÇINAR FADİME, KULA ŞAHİN SENNUR, ETİ ASLAN FATMA
The Effects of the Spiritual Well‑Being Levels of Surgical Nurses on Care Satisfaction in Liver Transplant Recipients After Transplantation: The Case of a Turkish Sample
2023 - Uluslararası Hakemli
Journal of Religion and Health, KULA ŞAHİN SENNUR, BÜLBÜLOĞLU SEMRA
Investigation of Adherence to Immunosuppressive Therapy, Perceived Spousal Support and Sexual Dysfunction in Female Liver Recipients
2023 - Uluslararası Hakemli
Sexuality Research and Social Policy, BÜLBÜLOĞLU SEMRA, KULA ŞAHİN SENNUR
Professional Quality of Life of Nurses Providing Care for Patients with COVID-19 Hastalarına Bakım Veren Hemşirelerin Profesyonel Yaşam Kalitesi
2022 - Uluslararası Hakemli
Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, KULA ŞAHİN SENNUR, ERDOĞAN ZEYNEP
Evaluation of Complication Development in General Surgery Patients Admitted to the Post Anesthesia Care Unit
2022 - Uluslararası Hakemli
Clinical and Experimental Health Sciences, KULA ŞAHİN SENNUR, ŞELİMEN HAYRİYE DENİZ
The Effect of Spiritual Well-Being of Perioperative Nurses on Compassion
2022 - Uluslararası Hakemli
Journal of PeriAnesthesia Nursing, KULA ŞAHİN SENNUR, BÜLBÜLOĞLU SEMRA
Nursing Student’s Competence in Clinical Education
2021 - Uluslararası Hakemli
Gevher Nesıbe Journal of Medıcal & Health Scıences, KULA ŞAHİN SENNUR, SUNAL NİHAL, ALTUN İNSAF
The development of nursing competencies in student nurses in Turkey
2021 - Uluslararası Hakemli
International Journal of Caring Sciences, KULA ŞAHİN SENNUR, SUNAL NİHAL, ALTUN İNSAF
Basınç Yarası ve Malnütrisyon
2020 - Ulusal Hakemli
İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, KULA ŞAHİN SENNUR
Hastaların, ameliyat sonrası ağrı yönetimine ilişkin hemşirelik uygulamalarından memnuniyet düzeyleri: Bir sistematik derleme
2018 - Uluslararası Hakemli
Ağrı, ETİ ASLAN FATMA, KULA ŞAHİN SENNUR, SEÇGİNLİ SELDA, BÜLBÜLOĞLU SEMRA
Ameliyat Sonrası İlk 24 Saatte Erken Ayağa Kaldırmanın Hızlı İyileşmeye Etkisi: Sistematik Derleme
2017 - Ulusal Hakemli
Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, UĞURLU ASU KONCA, KULA ŞAHİN SENNUR, SEÇGİNLİ SELDA, ETİ ASLAN FATMA
Güvenli Cerrahi Uygulamaları ve Cerrahi Malpraktis
2016 - Ulusal Hakemli
Turkiye KlinikleriJSurgNurs-SpecialTopics, KULA ŞAHİN SENNUR
Laparoskopik Cerrahi Sonrası Bulantı ve Kusmanın Önlenmesi/Yönetiminde Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Uygulamalarının Yeri
2010 - Uluslararası Hakemli
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science (LESS), KULA ŞAHİN SENNUR, YILDIZ TÜLİN
Hemşirelik Öğrencilerinin Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun (Nomofobi) Ders Başarısına Etkisi
2018 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Bir Elektrokoter Yanığı Olgu Sunumu
2019 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Anestezi Sonrası Bakım Ünitesine Alınan Genel Cerrahi Hastalarının Komplikasyon Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi
2012 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Hastalar Ameliyat Öncesi Bekleme Zamanlarında Ne Yapmayı Tercih Ederler?
2010 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Yoksul Kadınlarda Şiddet: Kayseri İli Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde Yaşayan 757 Kadında Şiddetin Etkisi
2006 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Sağlık Bilmlerinde Öğrenim Gören Z Kuşağının Hijyen Alışkanlıklarının İncelenmesi
2018 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Hirschsprung Hastalığı Nedeniyle Kolostomi Açılan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi: Fenomenolojik Bir Çalışma
2022 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakımda Yatan Hastalarda Vücut Sıcaklığının Ölçümünde İnfrared Timpanik Membran ile Temassız İnfrared Temporal Arter Termometrenin Karşılaştırılması
2022 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Güdülenme Düzeyi
2021 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Elektrokoter Kullanımı ile ilgili Ameliyathane Çalışanlarının Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
2019 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Genel Cerrahi Hastalarında Algofobinin Ameliyat Sonrası Ağrı ve Konfor Düzeyine Etkisi
2022 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Özel Bir Hastanenin Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Sağlık Profesyonellerinde Algılanan Stres Düzeyinin Belirlenmesi
2023 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Evaluation of factors effecting team work and solidarity for operating room employees
2017 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Deliryuma Yönelik Bilgi, Tutum ve Bakım Uygulamalarının Değerlendirilmesi
2023 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ,
Sözel Bildiri Ödülü
2012 - Bilim - Sanat Ödülleri
Diğer