Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Efe Can Gürcan, yüksek lisansını Montreal Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Programı’nda ve doktorasını Simon Fraser Üniversitesi Sosyoloji ve Antropoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Aynı zamanda Saint Benoît Fransız Lisesi ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir. Latin Amerika ve Orta Doğu’da uluslararası kalkınma, uluslararası işbirliği ve çatışma ile siyasal sosyoloji alanlarında uzmanlık kazanmıştır. Yabancı, ulusal ve hakemli platformlarda üç kitap ve onlarca makale yayımlamıştır. İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı ve Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulunmaktadır. Aynı zamanda, Kanada Manitoba Üniversitesi’nin Jeopolitik Ekonomi Araştırmalar Merkezi’nde Araştırma Üyeliği’ni sürdürmektedir. 2019 yılında Routledge’dan yayımlanan son kitabı, çok kutuplulaşma ve gelişmekte olan ülkeler arasında hız kazanan işbirliği üzerinedir.

Araştırma Alanları: Uluslararası Kalkınma, Bölgesel Çalışmalar, Uluslararası Siyaset, Uluslararası İşbirliği ve Çatışma

Temel Alanları: Uluslararası İlişkiler,  Bölgesel Çalışmalar,  Uluslararası Siyaset, 

The Palgrave Encyclopedia of Imperialism and Anti-Imperialism
2021 - İngilizce, Ansiklopedi Maddesi
ISBN: 978-3-030-29900-2
GÜRCAN EFE CAN
The Oxford Handbook of Economic Imperialism
2022 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9780197527085
GÜRCAN EFE CAN
Challenging Neoliberalism at Turkey’s Gezi Park: From Private Discontent to Collective Action
2015 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-1-137-46902-1
GÜRCAN EFE CAN,PEKER EFE
The Palgrave Encyclopedia of Imperialism and Anti-Imperialism
2015 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-0-230-39278-6
GÜRCAN EFE CAN
Gramsci and Foucault: A Reassessment
2015 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-1-4094-6086-2
GÜRCAN EFE CAN,ONUR BAKİNER
Routledge Handbook of Poverty and the United States
2015 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-1138298743
Otero Gerardo,Pechlaner Gabriela,GÜRCAN EFE CAN
Cuba in a Global Context: International Relations, Internationalism and Transnationalism
2014 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-0813062174
GÜRCAN EFE CAN
Beyond Imagined Uniqueness: Nationalisms in Contemporary Perspectives
2010 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 1-4438-2409-7
GÜRCAN EFE CAN
The Regional Order in the Gulf Region and the Middle East: Regional Rivalries and Security Alliances
2020 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-030-45464-7
GÜRCAN EFE CAN
Buen Vivir and the Challenges to Capitalism in Latin America
2020 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781003091516
Otero Gerardo,GÜRCAN EFE CAN,Mackinlay Horacio
Dragon Games: Historical and Contemporary Figurations in European-Chinese Relations
2022 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-95650-884-4
GÜRCAN EFE CAN
COVID-19 and the Future of Capitalism: Postcapitalist Horizons Beyond Neoliberalism
2021 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781773632575
GÜRCAN EFE CAN, KAHRAMAN ÖMER ERSİN, YANMAZ SELEN
Göç ve Etkileri: Güvenlik, Toplum, Kadın, Çocuk, Ekonomi, Dış Politika
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7676-43-4
GÜRCAN EFE CAN, DONDURAN CAN
Imperialism after the Neoliberal Turn
2022 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9780367263515
GÜRCAN EFE CAN
Dünya Siyasetinde Latin Amerika 4
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786254173110
GÜRCAN EFE CAN
Kitap: Dünya Siyasetinde Latin Amerika 3
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-406-924-6
GÜRCAN EFE CAN
Class History and Class Practices in the Periphery of Capitalism
2019 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781789735925
GÜRCAN EFE CAN
Neoliberalism and the Changing Face of Unionism: The Combined and Uneven Development of Class Capacities in Turkey
2017 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-319-48284-2
GÜRCAN EFE CAN,Berk Mete
Multipolarization, South-South Cooperation and the Rise of Post-Hegemonic Governance.
2019 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781138600232
GÜRCAN EFE CAN
Deciphering the Chinese Economic Miracle: Lessons for the Developing World
2022 - Ulusal Hakemli
Belt & Road Initiative Quarterly, GÜRCAN EFE CAN
Dünya Sistemleri Analizi Üzerinden Küresel Mülteci Krizini Anlamlandırmak: Suriye ve Afganistan Örnekleri
2021 - Uluslararası Hakemli
USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, GÜRCAN EFE CAN
The Formation and Development of the Black Lives Matter Movement: A Political Process Perspective
2021 - Uluslararası Hakemli
Siyasal: Journal of Political Sciences, GÜRCAN EFE CAN, DONDURAN CAN
Book review: Atul Kohli, Imperialism and the Developing World: How Britain and the United States Shaped the Global Periphery
2021 - Uluslararası Hakemli
Progress in Development Studies, GÜRCAN EFE CAN
The policy orientation of Turkey’s current climate change strategy
2021 - Ulusal Hakemli
Belt & Road Initiative Quarterly, Gökçin Özuyar Pınar, GÜRCAN EFE CAN, BAYHANTOPÇU ESRA
On the development of China’s environmental policies towards an ecological civilization
2021 - Ulusal Hakemli
Belt & Road Initiative Quarterly, GÜRCAN EFE CAN
Türkiye ve Çin’in Değişen Deniz Jeopolitiğinin Neo-Mahancı Bir Okuması
2021 - Ulusal Hakemli
Belt & Road Initiative Quarterly, GÜRCAN EFE CAN
The Changing Geopolitical Economy of Transcaucasia under Multipolarity
2020 - Uluslararası Hakemli
World Review of Political Economy, GÜRCAN EFE CAN
The Construction of “Post-Hegemonic Multipolarity” in Eurasia: A Comparative Perspective
2020 - Uluslararası Hakemli
The Japanese Political Economy, GÜRCAN EFE CAN
Arap Baharı Sonrası Uluslararası Güvenlik: Suriye ve Libya Çatışmalarının Yurtiçi ve Uluslararası Kaynakları (2011-2020)
2020 - Ulusal Hakemli
Belt and Road Initiative Quarterly, GÜRCAN EFE CAN
Max Weber ve Antonio Gramsci’nin Karşılaştırmalı Okuması: Klasik Sosyoloji Geleneğinin Sürekliliğini Siyasal Ön Yargıların Ötesinde Anlamlandırmak
2020 - Ulusal Hakemli
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, GÜRCAN EFE CAN
Tarihsel Perspektiften COVID-19: Felaket Kapitalizmi Korku Güdümlü Bir Dünya Düzenini Nasıl Üretir?
2020 - Ulusal Hakemli
Belt Road Initiative Quarterly, GÜRCAN EFE CAN,KAHRAMAN ÖMER ERSİN
Emerging Forms of Social-Union Organizing Under the New Conditions of Turkish Capitalism: A Class-Capacity Analysis
2020 - Uluslararası Hakemli
Review of Radical Political Economics, GÜRCAN EFE CAN,Mete Berk
Avrupa Bölgeciliğinin Krizinin Sosyo-Ekonomik ve Jeopolitik Boyutları
2019 - Ulusal Hakemli
Sosyologca, GÜRCAN EFE CAN
Extractivism, Neoliberalism, and the Environment: Revisiting the Syrian Conflict from an Ecological Justice Perspective
2019 - Uluslararası Hakemli
Capitalism Nature Socialism, GÜRCAN EFE CAN
Review of ’The Class Struggle in Latin America: Making History Today Latin America in the Vortex of Social Change Development and Resistance Dynamics’
2019 - Uluslararası Hakemli
European Review of Latin American and Caribbean Studies, GÜRCAN EFE CAN
Political geography of Turkey’s intervention in Syria: underlying causes and consequences (2011-2016)
2019 - Uluslararası Hakemli
Journal of Aggression, Conflict and Peace Research, GÜRCAN EFE CAN
Post-Hegemonyacı Dünya Düzeni Altında Çin’in Avrasya Bölgeciliği
2019 - Ulusal Hakemsiz
Cappadocia Journal of Area Studies, GÜRCAN EFE CAN
Bir ’Siyasal Süreç’ Olarak Fransız Sarı Yelekliler Hareketi’nin Ortaya Çıkışı
2019 - Ulusal Hakemli
Mülkiye Dergisi, GÜRCAN EFE CAN
Küresel Kapitalizmin Krizi, Sınıflar ve ’Yeni’ Toplumsal Hareketler
2019 - Ulusal Hakemli
Praksis, GÜRCAN EFE CAN
Amerika Sonrası Dönemde Adil Bir Dünya Düzeni İnşa Etmek
2019 - Ulusal Hakemli
Belt and Road Initiative Quarterly, GÜRCAN EFE CAN
BRICS Ülkelerinin Afrika’daki Yükselişine Jeopolitik Ekonomi Penceresinden Bir Bakış
2019 - Ulusal Hakemli
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, GÜRCAN EFE CAN
The combined and uneven development of working-class capacities in Turkey, 1960–2016
2019 - Uluslararası Hakemli
LABOR HISTORY, Berk Mete,GÜRCAN EFE CAN
Theorizing Food Sovereignty from a Class-Analytical Lens: The Case of Agrarian Mobilization in Argentina
2018 - Uluslararası Hakemli
Agragian South: Journal of Political Economy, GÜRCAN EFE CAN
Food security, obesity, and inequality: Measuring the risk of exposure to the neoliberal diet
2018 - Uluslararası Hakemli
Journal of Agrarian Change, Pechlaner Gabriela,GÜRCAN EFE CAN,Otero Gerardo,Giselle Liberman
The essential guide to critical development studies
2018 - Uluslararası Hakemli
CANADIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES-REVUE CANADIENNE D ETUDES DU DEVELOPPEMENT, GÜRCAN EFE CAN
The Arab Spring and the Syrian refugee crisis
2016 - Uluslararası Hakemsiz
The Monitor, Otero Gerardo,GÜRCAN EFE CAN
A class analytic approach to the Gezi Park events: Challenging the ‘middle class’ myth
2015 - Uluslararası Hakemli
Capital and Class, GÜRCAN EFE CAN,Peker Efe
Capitalist Class Formation and US Imperialism
2015 - Uluslararası Hakemli
REVIEW OF RADICAL POLITICAL ECONOMICS, GÜRCAN EFE CAN
The Nonprofit-Corporate Complex: An Integral Component and Driving Force of Imperialism in the Phase of Monopoly-Finance Capitalism
2015 - Uluslararası Hakemli
Monthly Review, GÜRCAN EFE CAN
Food Security and Inequality: Measuring the Risk of Exposure to the Neoliberal Diet
2015 - Uluslararası Hakemli
Simons Papers in Security and Development, Otero Gerardo,Pechlaner Gabriela,Giselle Liberman,GÜRCAN EFE CAN
The neoliberal diet and inequality in the United States
2015 - Uluslararası Hakemli
Social Science and Medicine, GÜRCAN EFE CAN,Pechlaner Gabriela,Otero Gerardo,Giselle Liberman
Turkey’ Gezi Park Demonstrations of 2013: A Marxian Analysis of the Political Moment
2014 - Uluslararası Hakemli
Socialism and Democracy, GÜRCAN EFE CAN,Peker Efe
Cuban agriculture and food sovereignty: beyond civil-society-centric and globalist paradigms
2014 - Uluslararası Hakemli
Latin American Perspectives, GÜRCAN EFE CAN
NATO’s “Globalized” Atlanticism and the Eurasian Alternative
2013 - Uluslararası Hakemli
Socialism and Democracy, GÜRCAN EFE CAN
Hugo Chávez’s unwritten testament: national-democratic struggle and contradictions of socialism
2013 - Uluslararası Hakemli
Dialectical Anthropology, GÜRCAN EFE CAN
The Political Economy of ”Food Security” and Trade: Uneven and Combined Dependency
2013 - Uluslararası Hakemli
RURAL SOCIOLOGY, GÜRCAN EFE CAN,Otero Gerardo,Pechlaner Gabriela
Food crisis and beyond: locating food-sovereign alternatives in a post-neoliberal context
2011 - Uluslararası Hakemli
Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies, GÜRCAN EFE CAN
New regionalisms and radical identity formation in Latin America: Towards an ”alter-global” paradigm
2010 - Uluslararası Hakemli
Journal of Social Research and Policy, GÜRCAN EFE CAN
A Eurasian Perspective into Turkey’s Non-Traditional Security: Issues, Challenges, and Framework for Cooperation
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Bölgesel Çalışmalar>Uluslararası Siyaset>Küreselleşme ,
The Transformation of the Turkish Economy in the 2000s: a Balance Sheet of Neoliberalism
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Bölgesel Çalışmalar>Uluslararası Siyaset>Küreselleşme ,
ABD-Çin Rekabetini Yırtıcılık Teorisi Penceresinden Anlamlandırmak
2021 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Bölgesel Çalışmalar>Uluslararası Siyaset>Küreselleşme ,
Peasant Movements and the Latin American Left in the 2000s: Beyond the Autonomy-Cooptation Dichotomy
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı>Bölgesel Çalışmalar>Küreselleşme>Uluslararası Siyaset ,
Hindistan ile Pakistan’da yükselen popülizmin ikili ilişkilere etkisi ve Keşmir sorunu
2020 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Bölgesel Çalışmalar>Uluslararası Siyaset>Uluslararası Güvenlik ,
Yeni Popülizm Dalgası Etkisinde Asya'da Uluslararası Güvenliğin İnşası: Filipinler, Hindistan ve Endonezya’nın Dış Siyasetini Birlikte Okumak
2020 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Bölgesel Çalışmalar>Uluslararası Siyaset>Uluslararası Güvenlik ,
The Post-Neoliberal Turn in Latin America: Moving away from Populism and Development Discourses
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
Kapitalizmin Krizi Altında Küresel Protesto Hareketleri ve Toplumsal Sınıfların Güncelliği
2019 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
The Geopolitical Economy of Sino-African Relations in the 2000s
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
Social Movements and the State: Latin American Development in the Post-Neoliberal Era
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
Social Movements and the State: Latin American Development in the Post Neoliberal Era
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
Was There a Left Turn in Latin America? Measuring Government Leftism Immersion
2016 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
Food Sovereignty and Pedagogical Mobilization in the Argentine Countryside
2016 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
Participatory-Democratic Leadership and Movement Strength
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
Building Popular-Democratic Alternatives in Latin America: A Comparative Analysis of Postneoliberal Movements in Venezuela and Argentina
2012 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
Social Myths and Agrarian Mobilization in Santiago del Estero, Argentina: Reclaiming Indigeneity Beyond Mestizaje
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
Geopolitical Economy of Post-Hegemonic Regionalism in Latin America and Eurasia
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
Post-Hegemonyacı Dünya Düzeni Altında Çin’in Avrasya Bölgeselciliğindeki Yeri
Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
France’s Yellow Vest Uprising as a “Political Process”
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
Social Classes and ”New” Social Movements Under the Crisis of Global Capitalism
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
A Geopolitical-Economic Perspective into the BRICS’s Rise in Africa
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
Political Economy of Food Security: Beyond Neoliberal Globalism and the Loss of Sovereignty
2012 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
Classical Sociology and the Arab Spring: When Does Nonviolence Work?
2012 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
Building Counter-Hegemonic Power in Latin America: A Neo-Gramscian Perspective on Movements
2011 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
The Political Sociology of Workers’ Self-Management at Kazova, Turkey: From Unity to Fragmentation
2019 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
A Class-Capacity Analysis of Social-Unionism in Turkey
2019 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
Neoregulation and Agrarian Class Structures: The Case of Argentina’s “Soyization” from a Food Regime Perspective
2015 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
Critical Modernism, Social Movements and Political-Cultural Formation Theory: Towards a Radical-Democratic Development Project?
2012 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
Political Geography of Turkey’s Intervention in Syria: Underlying Causes and Implications
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler ,
Classical Sociology and Emancipatory Social Science: Class, Culture and Leadership in Social Empowerment
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji ,
Emerald Literati Awards, Highly Commended Paper
2021 - Bilim - Sanat Ödülleri
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü
Albert Szymanski-T.R. Young/Critical Sociology Sociology Graduate Student Paper Award
2014 - Bilim - Sanat Ödülleri
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü
TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (GEBİP)
2021 - Genç Bilim ve Sanat İnsanı Ödülü
TÜBA-GEBİP