Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Mehmet Levhi  AKIN

Mehmet Levhi Akın,  Prof. Dr.

CV

Prof. Dr. M. Levhi Akın, 1961 yılında Adapazarı’nda doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adapazarı’nda tamamladı. Kuleli Askeri Lisesi’nden 1979 yılında mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı Tıp Fakültesi öğrenimini 1985 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nde tamamladı. GATA’da Mezuniyet Sonrası Askeri Tıp Eğitimini tamamladıktan sonra Kars’ta 14ncü Mekanize Tugay Revir Baştabipliği yaptı. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi’nde Genel Cerrahi Uzmanlık Öğrenciliğine başladı ve 1993 yılında Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Kıbrıs Girne Askeri Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanlığı yaptı. 1995 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde Genel Cerrahi Yardımcı Doçentliğine başladı. Bir yıl süre ile Londra/İngiltere’de staj tahsili yaptı. 2000 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2007 yılında Genel Cerrahi Profesörü oldu. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde sırasıyla Acil Servis Şefliği, Genel Cerrahi Servis Şefliği, Kalp ve Damar Cerrahisi Servis Şefi Vekilliği, Cerrahi Hastalıklar Bölüm Başkanlığı ve Baştabip İlmi Yardımcılığı yaptı. Halen İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Başkanlığı ile Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini ve Liv Hospital Genel Cerrahi Bölümü, Meme Cerrahisi Ünitesi sorumluluğu görevlerini sürdürmektedir. Yoğun Bakım Dergisi Editörlüğü, Balkan Military Medical Review Danışma Kurulu Üyeliği, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Dergisi ve Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, World Journal of Surgery, Indian Journal of Surgery, Endoskopik-Laparoskopik ve Minimal İnvasiv Cerrahi Dergisi, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Dergisi, Turkish Journal of Gastroenterology, Gülhane Tıp Dergisi ve Gazi Tıp Dergisi Makale Danışmanlığı yapmaktadır. İstanbul Tabip Odası, Türk Cerrahi Derneği, İstanbul Cerrahi Derneği, Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, St Mark’s Association, International Society of Surgery (ISS), European Society of Coloproctology (ESCP), American Society of Colorectal Surgeons (ASCRS), American Collage Surgeons (ACS) ve European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA) üyelikleri bulunmaktadır. 45 adet uluslararası ve 60 adet ulusal makalesi, 119 adet uluslararası ve 101 adet ulusal bildirisi, 835 aldığı atıf, 8 adet kitap bölüm yazarlığı, 7 adet kitap bölüm çevirisi, 1 adet kitap çeviri editörlüğü, aldığı 3 adet bilimsel ödül, 6 adet uluslararası konferans sunumu, 17 adet uluslararası konferans oturum başkanlığı, 46 adet ulusal konferans sunumu, 53 adet ulusal konferans oturum başkanlığı, 15 adet tez yöneticiliği bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Meme Cerrahisi, Kolorektal Cerrahi, Anorektal Cerrahi, Fıtık / Karın Duvarı Fıtıkları Cerrahisi, Tiroid Cerrahisi, Cerrahi Onkoloji

Temel Alanları: Cerrahi Onkoloji (Genel Cerrahi), 

Benign Anorektal Hastalıklar – Endoanal ve Endorektal Ultrasonografi ile Tanı ve Yeni Tedavi Seçenekleri
2012 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
AKIN MEHMET LEVHİ
Benign Anorektal Hastalıklar – Endoanal ve Endorektal Ultrasonografi ile Tanı ve Yeni Tedavi Seçenekleri
2012 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
AKIN MEHMET LEVHİ
Benign Anorektal Hastalıklar – Endoanal ve Endorektal Ultrasonografi ile Tanı ve Yeni Tedavi Seçenekleri
2012 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
AKIN MEHMET LEVHİ
Akut Apandisit Tanı Tedavi ve Kanıta Dayalı Cerrahisi
2008 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
AKIN MEHMET LEVHİ
Laparoscopic Hernia Surgery
2007 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
AKIN MEHMET LEVHİ
Mayo Clinic Gastrointestinal Surgery
2004 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
AKIN MEHMET LEVHİ,KURT YAVUZ
Current Surgical Therapy
2001 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
AKIN MEHMET LEVHİ
Benign Anorektal hastalıklar – Endoanal ve Endorektal Ultrasonografi ile Tanı ve Yeni Tedavi Seçenekleri (Benign Anorectal Diseases)
2012 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
AKIN MEHMET LEVHİ,SÜCÜLLÜ İLKER
Anorektal Bölgenin Selim Hastalıkları
2011 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
AKIN MEHMET LEVHİ,YÜCEL ERGÜN,SÜCÜLLÜ İLKER
Kolon ve Rektum Kanserleri
2010 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
AKIN MEHMET LEVHİ
Acil Cerrahi
2009 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
KALEMOĞLU MURAT,AKIN MEHMET LEVHİ
Hemoroid Hastalığı ve Tedavisi
2007 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
AKIN MEHMET LEVHİ
Nütrisyon Temel Eğitimi
2005 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
AKIN MEHMET LEVHİ
Travma
2005 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
AKIN MEHMET LEVHİ,ÇELENK TUNCAY
Tiroid Hastalıkları
2005 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
AKIN MEHMET LEVHİ
The effect of early warm plastic bag application on postoperative pain after hemorrhoidectomy: a prospective randomized controlled trial.
2015 - Uluslararası Hakemli
The American surgeon, BALTA AHMET ZİYA,ÖZDEMİR YAVUZ,SÜCÜLLÜ İLKER,FİLİZ ALİ İLKER,YÜCEL ERGÜN,AKIN MEHMET LEVHİ
“Flag Excision and Flap” Procedure: a Novel Modification for Off-Midline Closure After Pilonidal Sinus Excision
2015 - Uluslararası Hakemli
Indian Journal of Surgery, YÜCEL ERGÜN,TEZCAN LEVENT,YILMAZ CEM,AKIN MEHMET LEVHİ
Pretreatment neutrophil/lymphocyte ratio as a prognostic aid in colorectal cancer.
2014 - Uluslararası Hakemli
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, ÖZDEMİR YAVUZ,AKIN MEHMET LEVHİ,SÜCÜLLÜ İLKER,BALTA AHMET ZİYA,YÜCEL ERGÜN
Can horizontal diameter of colorectal tumor help predict prognosis?
2014 - Uluslararası Hakemli
Turkish Journal of Surgery, BALTA AHMET ZİYA,ÖZDEMİR YAVUZ,SÜCÜLLÜ İLKER,DERİCİ SERHAT,BAĞCI MAHİR,DEMİREL DİLAVER,AKIN MEHMET LEVHİ
Early Detection of Potentially Severe Acute Pancreatitis
2014 - Uluslararası Hakemli
Journal of the American College of Surgeons, BALTA AHMET ZİYA,ÖZDEMİR YAVUZ,SÜCÜLLÜ İLKER,AKIN MEHMET LEVHİ,DEMİRBAŞ SEZAİ
Comparison of 4 % Icodextrin and Omega 3 Fatty Acids in Prevention of Peritoneal Adhesions
2014 - Uluslararası Hakemli
Indian Journal of Surgery, KARAKAŞ DURSUN,YİĞİTLER CENGİZHAN,GÜLEÇ BÜLENT,KÜÇÜKODACI ZAFER,İPÇİOĞLU OSMAN,AKIN MEHMET LEVHİ
The clinical outcome of traditional laparoscopic cholecystectomy
2013 - Uluslararası Hakemli
Gaziantep Med J, DUMAN KAZIM,SEZER KH,YILMAZ F,AKIN MEHMET LEVHİ
The clinical outcome of stapled hemorrhoidopexy
2013 - Uluslararası Hakemli
Jounal of Clicical and Analytical Medicine, DUMAN KAZIM,ÖZDEMİR YAVUZ,YÜCEL ERGÜN,YİĞİTLER CENGİZHAN,AKIN MEHMET LEVHİ
Endoanal ultrasonographic evaluation of an unhealed anal fissure after the lateral internal sphincterotomy.
2013 - Uluslararası Hakemli
Bratislavske lekarske listy, YÜCEL ERGÜN,AKIN MEHMET LEVHİ,SÜCÜLLÜ İLKER,FİLİZ ALİ İLKER,ÖZDEMİR YAVUZ,YILDIZ MEHMET
The Efficacy of Probiotic (Lactobacillus rhamnosus GG) and 5-ASA (Aminosalicylic Acid) in the Treatment of Experimental Radiation Proctitis in Rats
2013 - Uluslararası Hakemli
Indian Journal of Surgery, DANDİN ÖZGÜR,AKIN MEHMET LEVHİ,BALTA AHMET ZİYA,YÜCEL ERGÜN,KARAKAŞ DURSUN,DEMİRBAŞ SEZAİ,ÖZDEMİR SEVİM,HOHOLU ABDULLAH
Urethrocutaneous fistula: a late recognized complication of circumcision
2012 - Uluslararası Hakemli
Anatol J Clin Investig, DUMAN KAZIM,ŞEN BÜLENT,AKIN MEHMET LEVHİ
Spontaneous cholecystocutaneous fistula as a rare complication of gallstones.
2012 - Uluslararası Hakemli
Bratislavske lekarske listy, ÖZDEMİR YAVUZ,YÜCEL ERGÜN,SÜCÜLLÜ İLKER,FİLİZ ALİ İLKER,GÜLEÇ BÜLENT,AKIN MEHMET LEVHİ,YILDIZ MEHMET
Adhesion-preventing properties of 4% icodextrin and canola oil: a comparative experimental study.
2012 - Uluslararası Hakemli
Clinics (Sao Paulo, Brazil), YİĞİTLER CENGİZHAN,KARAKAŞ DURSUN,KÜÇÜKODACI ZAFER,COŞAR A,GÜLEÇ BÜLENT,AKIN MEHMET LEVHİ
New Energy-Based Devices in Laparoscopic Splenectomy: Comparison of Ligasure Alone versus Ligasure and Ultracision Together
2012 - Uluslararası Hakemli
Surgical Practice, KURT YAVUZ,YÜCEL ERGÜN,FİLİZ ALİ İLKER,SÜCÜLLÜ İLKER,AKIN MEHMET LEVHİ
Doppler-guided hemorrhoidal artery ligation: experience with 2 years follow-up.
2012 - Uluslararası Hakemli
The American surgeon, YILMAZ İBRAHİM,SÜCÜLLÜ İLKER,KARAKAŞ DURSUN,ÖZDEMİR YAVUZ,YÜCEL ERGÜN,AKIN MEHMET LEVHİ
Prognostic value of oncoprotein expressions in thyroid papillary carcinoma
2012 - Uluslararası Hakemli
Medical Oncology, BALTA AHMET ZİYA,FİLİZ ALİ İLKER,KURT YAVUZ,SÜCÜLLÜ İLKER,YÜCEL ERGÜN,AKIN MEHMET LEVHİ
The Effects of Enteral Immunonutrient Products and Total Parenteral Nutrition in Patients Who Underwent Major Abdominal Surgery
2010 - Uluslararası Hakemli
Trakya Universitesi Tıp Fakultesi Dergisi, GENCER ABDÜLHAMİT,ÖZDEMİR YAVUZ,SÜCÜLLÜ İLKER,FİLİZ ALİ İLKER,YÜCEL ERGÜN,AKIN MEHMET LEVHİ,YILDIZ MEHMET
The Effects of Immunosupressive Agents on Inflammatory Response in Septic Rats
2010 - Uluslararası Hakemli
Central European Journal of Medicine, FİLİZ ALİ İLKER,ÖZTÜRK AHMET,KURT YAVUZ,SÜCÜLLÜ İLKER,AKIN MEHMET LEVHİ,YILDIZ MEHMET
The survival effect of E-cadherin and catenins in colorectal carcinomas
2010 - Uluslararası Hakemli
Colorectal Disease, FİLİZ ALİ İLKER,ŞENOL ZAFER,SÜCÜLLÜ İLKER,KURT YAVUZ,DEMİRBAŞ SEZAİ,AKIN MEHMET LEVHİ
Efficiency of thermal procedures and carboxymetilcellulose-hyaluronic acid on the abdominal adhesions
2009 - Uluslararası Hakemli
Balkan Military Medical Review, FİLİZ ALİ İLKER,EFE TOLGA,YÜCEL ERGÜN,SÜCÜLLÜ İLKER,KURT YAVUZ,AKIN MEHMET LEVHİ,DEMİRBAŞ SEZAİ
Persistent high postoperative carcinoembryonic antigen in colorectal cancer patients--is it important?
2009 - Uluslararası Hakemli
Clinics (Sao Paulo, Brazil), FİLİZ ALİ İLKER,SÜCÜLLÜ İLKER,KURT YAVUZ,KARAKAŞ DURSUN,GÜLEÇ BÜLENT,AKIN MEHMET LEVHİ
The Effects of Hyperbaric Oxygen Therapy on Colonic Anastomosis in Rats With Peritonitis
2009 - Uluslararası Hakemli
Journal of Investigative Surgery, SÜCÜLLÜ İLKER,SİNAN HÜSEYİN,FİLİZ ALİ İLKER,YÜCEL ERGÜN,KURT YAVUZ,AKIN MEHMET LEVHİ
Resterilized Mesh in Repair of Abdominal Wall Defects in Rats
2009 - Uluslararası Hakemli
Journal of Investigative Surgery, SÜCÜLLÜ İLKER,AKIN MEHMET LEVHİ,YİTGİN SELAHATTİN,FİLİZ ALİ İLKER,KURT YAVUZ
Pulmonary echinococcosis mimicking multipl lung metastasis of breast cancer: The role of fluoro-deoxy-glucose positron emission tomography
2008 - Uluslararası Hakemli
World J Surg Oncol, KURT YAVUZ,SÜCÜLLÜ İLKER,FİLİZ ALİ İLKER,URHAN MUAMMER,AKIN MEHMET LEVHİ
Necrotizing fasciitis: A life-threatening clinical disorder in uncontrolled type 2 diabetic patients
2008 - Uluslararası Hakemli
Diabetes Research and Clinical Practice, ÖNCÜL MUSTAFA ORAL,ERENOĞLU CENGİZ,TOP CİHAN,KÜÇÜKARDALI YAŞAR,KARABUDAK ÖZLEM,KURT YAVUZ,AKIN MEHMET LEVHİ,ÇAVUŞLU ŞABAN
Do MRI Agents Cause or Worsen Acute Pancreatitis?
2007 - Uluslararası Hakemli
Turkish Journal of Truma & Emergency Surgery, ERENOĞLU CENGİZ,ULUUTKU AHMET HALDUN,TOP CİHAN,AKIN MEHMET LEVHİ,ÇELENK TUNCAY
Intraperitoneal hydatid disease with no previous history of acute abdominal symptoms
2006 - Uluslararası Hakemli
Balkan Military Medical Review, ULUUTKU AHMET HALDUN,KURT YAVUZ,AKIN MEHMET LEVHİ,DEMİRBAŞ SEZAİ,YILDIZ MEHMET
Biliary Duct Injuries in Laparoscopic Cholecystectomy: Long Term Results of A Single Unit
2006 - Uluslararası Hakemli
Balkan Military Medical Review, KURT YAVUZ,DEMİRBAŞ SEZAİ,AKIN MEHMET LEVHİ,ULUUTKU AHMET HALDUN,ÇELENK TUNCAY
V-Y Island Flap to Cover A Defect in the Perianal Region From Perianal Paget’s Disease: Case Report
2006 - Uluslararası Hakemli
Balkan Military Medical Review, KURT YAVUZ,DEMİRBAŞ SEZAİ,AKIN MEHMET LEVHİ,BALTA AHMET ZİYA,FİLİZ ALİ İLKER
Poland's syndrome and gastric cancer: report of a case.
2006 - Uluslararası Hakemli
European journal of cancer prevention : the official journal of the European Cancer Prevention Organisation (ECP), KURT YAVUZ,DEMİRBAŞ SEZAİ,ULUUTKU AHMET HALDUN,AKIN MEHMET LEVHİ,ÇELENK TUNCAY
Missed injuries in military patients with major trauma: original study.
2006 - Uluslararası Hakemli
Military medicine, KALEMOĞLU MURAT,DEMİRBAŞ SEZAİ,AKIN MEHMET LEVHİ,YILDIRIM I,ULUUTKU AHMET HALDUN,YILDIZ MEHMET
The distribution of the bft alleles among enterotoxigenic Bacteroides fragilis strains from stool specimens and extraintestinal sites.
2006 - Uluslararası Hakemli
Anaerobe, ULGER N,RAJENDRAM D,YAĞCI AYŞEGÜL,GHARBİA S,SHAH HN,GÜLLÜOĞLU MAHMUT BAHADIR,AKIN MEHMET LEVHİ,DEMİRKALEM P
A possible role of Bacteroides fragilis enterotoxin in the aetiology of colorectal cancer.
2006 - Uluslararası Hakemli
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, TOPRAK N,YAĞCI AYŞEGÜL,GÜLLÜOĞLU MAHMUT BAHADIR,AKIN MEHMET LEVHİ,DEMİRKALEM P,ÇELENK TUNCAY,SÖYLETİR G
The impact of laparoscopic resection rectopexy in patients with total rectal prolapse.
2005 - Uluslararası Hakemli
Military medicine, DEMİRBAŞ SEZAİ,AKIN MEHMET LEVHİ,KURT YAVUZ,OGÜN I,ÇELENK TUNCAY
D-dimer in the early diagnosis of acute mesenteric ischemia secondary to arterial occlusion in rats.
2005 - Uluslararası Hakemli
European surgical research. Europaische chirurgische Forschung. Recherches chirurgicales europeennes, KURT YAVUZ,AKIN MEHMET LEVHİ,DEMİRBAŞ SEZAİ,ULUUTKU AHMET HALDUN,GÜLDEREN MESUT,AVŞAR KADİR,ÇELENK TUNCAY
Do antimicrobial susceptibility patterns of colonic isolates of Bacteroides species change after antibiotic prophylaxis with cefoxitine during elective abdominal surgery?
2005 - Uluslararası Hakemli
World journal of surgery, TOPRAK NURVER,GÜLLÜOĞLU MAHMUT BAHADIR,ÇAKICI O,AKIN MEHMET LEVHİ,DEMİRKALEM P,ÇELENK TUNCAY,SÖYLETİR GÖ
Comparison of laparoscopic and open surgery for total rectal prolapse.
2005 - Uluslararası Hakemli
Surgery today, DEMİRBAŞ SEZAİ,AKIN MEHMET LEVHİ,KALEMOĞLU MURAT,OGÜN I,ÇELENK TUNCAY
Surgical treatment of ano-rectal gunshot injuries caused by low-velocity bullets.
2004 - Uluslararası Hakemli
Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, DEMİRBAŞ SEZAİ,YILDIZ MEHMET,ULUUTKU AHMET HALDUN,KALEMOĞLU MURAT,KURT YAVUZ,ERENOĞLU CENGİZ,AKIN MEHMET LEVHİ,ÇELENK TUNCAY
Overlapping Anal Sphincter Repair In The Patients With Obstetric And Non-Obstetric Trauma: Do The Improved Squeezing Pressures Indicate Better Anal Function?
2004 - Uluslararası Hakemli
The Internet Journal of Gynecology and Obst, DEMİRBAŞ SEZAİ,ATAY MEHMET VEDAT,AKIN MEHMET LEVHİ,ÇELENK TUNCAY
Early outcomes of laparoscopic procedures performed on military personnel with total rectal prolapse and follow-up
2004 - Uluslararası Hakemli
Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, DEMİRBAŞ SEZAİ,OGÜN I,ÇELENK TUNCAY,AKIN MEHMET LEVHİ,ERENOĞLU CENGİZ,YILDIZ MEHMET
A case of giant appendiceal mucocele.
2004 - Uluslararası Hakemli
Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, ULUUTKU AHMET HALDUN,DEMİRBAŞ SEZAİ,KURT YAVUZ,ERENOĞLU CENGİZ,AKIN MEHMET LEVHİ,YILDIZ MEHMET
Colonic Volvulus Associated with Chilaiditi’s Syndrome: Report of a Case
2004 - Uluslararası Hakemli
Surg Today, KURT YAVUZ,DEMİRBAŞ SEZAİ,BİLGİN G,YÜKSEL AYDIN,AKIN MEHMET LEVHİ,YILDIZ MEHMET,ÇELENK TUNCAY
Bombesin in short bowel syndrome.
2004 - Uluslararası Hakemli
Journal of investigative surgery : the official journal of the Academy of Surgical Research, ULUUTKU AHMET HALDUN,AKIN MEHMET LEVHİ,KURT YAVUZ,YÜCEL ERGÜN,ÇERMİK HAKAN,AVŞAR KADİR,ÇELENK TUNCAY
Hernie Operations Using Laparoscopic Hernioplasty on Military Personnel with a Short Hospitalization Time
2003 - Uluslararası Hakemli
Mil Med, DEMİRBAŞ SEZAİ,OGÜN I,AKTAŞ OSMAN,KURT YAVUZ,YILDIZ MEHMET,AKIN MEHMET LEVHİ,ÇELENK TUNCAY
Tamoxifen and gallstone formation in postmenopausal breast cancer patients: retrospective cohort study.
2003 - Uluslararası Hakemli
World journal of surgery, AKIN MEHMET LEVHİ,ULUUTKU AHMET HALDUN,ERENOĞLU CENGİZ,KARADAĞ AHMET,GÜLLÜOĞLU MAHMUT BAHADIR,SAKAR B,ÇELENK TUNCAY
Hyperbaric oxygen improves healing in experimental rat colitis.
2002 - Uluslararası Hakemli
Undersea & hyperbaric medicine : journal of the Undersea and Hyperbaric Medical Society, Inc, AKIN MEHMET LEVHİ,GÜLLÜOĞLU MAHMUT BAHADIR,ULUUTKU AHMET HALDUN,ERENOĞLU CENGİZ,ELBÜKEN EMİN,YILDIRIM ŞÜKRÜ,ÇELENK TUNCAY
Hyperbaric oxygen prevents bacterial translocation in thermally injured rats.
2002 - Uluslararası Hakemli
Journal of investigative surgery : the official journal of the Academy of Surgical Research, AKIN MEHMET LEVHİ,GÜLLÜOĞLU MAHMUT BAHADIR,ERENOĞLU CENGİZ,DÜNDAR KADİR,TERZİ KAZIM,ERDEMOĞLU ALİ,ÇELENK TUNCAY
Hyperbaric oxygen ameliorates bacterial translocation in rats with mechanical intestinal obstruction.
2002 - Uluslararası Hakemli
Diseases of the colon and rectum, AKIN MEHMET LEVHİ,ULUUTKU AHMET HALDUN,ERENOĞLU CENGİZ,ILICAK ERAY NEDİM,ELBÜKEN EMİN,ERDEMOĞLU ALİ,ÇELENK TUNCAY
Is Helium Insufflation Superior to Carbon Dioxide Insufflation in Bacteremia and Bacterial Translocation with Peritonitis?C Erenoglu, ML Akin, H Kayaoglu, T Celenk, A BatkinJ Laparoendosc Adv Surg Techn, 11: 69-72; 2001
2001 - Uluslararası Hakemli
J Laparoendosc Adv Surg Techn, ERENOĞLU CENGİZ,AKIN MEHMET LEVHİ,KAYAOĞLU HÜSEYİN,ÇELENK TUNCAY,BATKIN AHMET
Hyperbaric oxygen prevents bacterial translocation in rats with obstructive jaundice.
2001 - Uluslararası Hakemli
Digestive diseases and sciences, AKIN MEHMET LEVHİ,ERENOĞLU CENGİZ,DAL AHMET,ERDEMOĞLU ALİ,ELBÜKEN EMİN,BATKIN AHMET
Angiogenesis Predicts Poor Prognosis in Gastric CarcinomaC Erenoglu, ML Akin, H Uluutku, L Tezcan, S Yildırim, A BatkinDis Surg, 17: 581-586; 2000
2000 - Uluslararası Hakemli
Dis Surg, ERENOĞLU CENGİZ,AKIN MEHMET LEVHİ,ULUUTKU AHMET HALDUN,TEZCAN LEVENT,YILDIRIM ŞÜKRÜ,BATKIN AHMET
Surgical Management of Hydatid Disease of The Liver: A Military Experiance. Akin ML, Erenoglu C, Uncu E, Basekim C, Batkin A..J R Army Med Corps. 144: 139-143, 1998.
1998 - Uluslararası Hakemli
J R Army Med Corps, AKIN MEHMET LEVHİ,ERENOĞLU CENGİZ,UNCU ERHAN,BAŞEKİM ÇINAR,BATKIN AHMET
Prevalance of Inguinal Hernia in Otherwise Healthy Males of 20 to 22 Years of AgeAkin ML, Karakaya M, Batkin A, Nogay A.J R Army Med Corps. 143: 101-102, 1997.
1997 - Uluslararası Hakemli
J R Army Med Corps, AKIN MEHMET LEVHİ,KARAKAYA MURAT,BATKIN AHMET,NOGAY ALİ
Ordering genetic testing the importance of age and family history
2018 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi ,
CONSIDERING GENETIC TESTING IN CLINICALVISIT THE IMPORTANCE OF AGE AND FAMILYHISTORY
2018 - Uluslararası ISSN 1309-470X
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Genel Cerrahi ,
GATA “Cerrahi Tıp Bilimleri” Üçüncülük Ödülü
2013 - Bilim - Sanat Ödülleri
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI/ - Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül
8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Sözlü Bildiri Ödülü
2011 - Çalışma Ödülü
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI/ - Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan ödül
Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi Yayın Ödülü
2008 - Yayın Teşvik Ödülü
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI/ - Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül