Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Ceyhun  BOZKURT

Ceyhun Bozkurt,  Prof. Dr.

CV

1989 Yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1989-1990 yılları arasında pratisyen hekim olarak Edirne/Keşan/Suluca köyünde Sağlık Ocağı Tabibi olarak mecburi hizmet görevini yaptı. 1990-1995 yılları arasında Ankara Dr Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitime ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık eğitimini tamamladı. 1995-1996 Yılları Arasında Eskişehir Hava Hastanesinde askerlik görevini tamamladı. 1996-2000 yılları arasında Çorum / Sungurlu Devlet Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak görev yaptı. 2000-2004 Yılları arasında Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesinde Çocuk Onkoloji İhtisasını tamamladı. 2004 Yılında 4 ay süreyle geçici görev ile Ankara Onkoloji Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümünde çalıştı. 2004 Yılında Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümüne atandı. 2008 Yılında 3 ay süreyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesinde çalıştı. 2008-2009 Yıllarında ABD/Ohio Eyaleti Cincinnati şehrinde Cincinnati Üniversitesi Çocuk Hastanesinde 6 ay süreyle Çocuk Kök Hücre Nakil merkezinde gözlemci olarak bulundu. 2010 Yılında 2 hafta süreyle Harvard Üniversitesi, Dana Farber Kanser Enstitüsü/Boston Çocuk Hastanesi Çocuk Nöroonkoloji Bölümünde gözlemci olarak bulundu. 2011 Yılında 6 ay süreyle Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Hematoloji-Onkoloji Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil ünitesinde Çalıştı 2012 yılında Doçentlik unvanın aldı. Aynı yıl Çocuk hematoloji ve onkoloji birimlerinin birleştirilmesi nedeniyle çocuk hematoloji-onkoloji uzmanlığını aldı. 2012-2014 yılları arasında Dr Sami Ulus Çocuk hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği idari şefliği görevini yürüttü. 2014 Yılında devletteki görevinden ayrılarak Bahçelievler Medical Park Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Kemik İliği Nakil Ünitesinde çalışmaya başladı. 2017 yılında İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına Öğretim Üyesi olarak atandı. 2019 Eylül ayında profesörlük görevine atandı. Halen Bahçelievler Bahçelievler Medikal Park Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Klinik Direktörlüğü ve Kök Hücre Nakil Ünitesi Direktör yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Araştırma Alanları: Kök Hücre Nakli, Çocukluk Çağı Kanserleri, Çocukluk Çağı Hemanjiom ve Vasküler Anomalileri

Temel Alanları: Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları), 

Relapse after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for acute leukemia in children: a survey by the Turkish Pediatric Bone Marrow Study Group of 255 cases
2018 - Uluslararası Hakemli
Bone Marrow Transplantation, HAZAR VOLKAN,KARASU GÜLSÜN,ÖZTÜRK HANİFE GÜLYÜZ,KÜPESİZ OSMAN ALPHAN,KANSOY SAVAŞ,Özbek Namık,UYGUN VEDAT,İLERİ DİLBER TALİA,OKUR FATMA VİSAL,KOÇAK ÜLKER,ÇAKI KILIÇ SUAR,AKÇAY ARZU,GÜLER KAZANCI ELİF,GÖZMEN SALİH,KARAKÜKCÜ MUSA,BAYRAM İBRAHİM,AKSU TEKİN,YEŞİLİPEK MEHMET AKİF,KARAGÜN BARBAROS ŞAHİN,YILMAZ ŞEBNEM,ERTEM MEHMET,UÇKAN DUYGU,KAYA ZÜHRE,FIŞGIN TUNÇ,ATAY DİDEM,KÜPESİZ FUNDA TAYFUN,GÜRSEL ORHAN,YAMAN YÖNTEM,BOZKURT CEYHUN,GÖKÇE MÜGE,AKSOYLAR SERAP
β globin mutations in Turkish, Northern Iraqi and Albanian patients with β thalassemia major
2018 - Uluslararası Hakemli
Thalassemia Reports, HANÇER VEYSEL SABRİ,FIŞGIN TUNÇ,BÜYÜKDOĞAN MURAT,BOZKURT CEYHUN,lako sotiraq
Liver Transplant in Children with Hepatoblastoma
2017 - Uluslararası Hakemli
Experimental and Clinical Transplantation, OKUR MEHMET HANİFİ,YANKOL YÜCEL,Cimşit Bayındır,Mecit Nesimi,Ertuğrul Gökhan,Kanmaz Turan,BOZKURT CEYHUN,Acarli Koray,Kalayoglu Münci
Second Malignant Neoplasms in Pediatric Oncology Patients: A Single Center Experience
2017 - Ulusal Hakemli
Gazi Medical Journal, TANYILDIZ HİKMET GÜLŞAH,YEŞİL ŞULE,TEKGÜNDÜZ SİBEL AKPINAR,ÇANDIR MO,TOPRAK SULE,BOZKURT CEYHUN,YÜKSEK NAZMİYE,ŞAHİN GÜRSES,ERTEM AYŞE ULYA
Vitamin D Receptor (VDR) Polymorphisms in Pediatric Patients Presenting With Hodgkin’s Lymphoma
2017 - Uluslararası Hakemli
Journal of Pediatric Hematology/Oncology, AKPINAR TEKGÜNDÜZ SİBEL,Yeşil Şule,ÖREN AYŞE CEYDA,Tanyildiz Hikmet G,Çandir Mehmet O,BOZKURT CEYHUN,ŞAHİN GÜRSES
Ewing’s sarcoma of the mandible misdiagnosed as periodontalinflammation: Report of three cases
2017 - Uluslararası Hakemli
The Turkish Journal of Pediatrics, Balkaya Eda,BOZKURT CEYHUN,AKSU ALİ EMRE,ÖZMEN SELAHATTİN,İNCESOY ÖZDEMİR SONAY,ŞAHİN GÜRSES
Second Malignant Neoplasms in Pediatric Oncology Patients: A Single Center ExperiencePediatrik Onkoloji Hastalarında İkincil Kanserler: Tek Merkez Deneyimi
2017 - Ulusal Hakemli
Gazi Medical Journal, TANYILDIZ HİKMET GÜLŞAH,Yeşil Şule,Tekgündüz Akpınar Sibel,Çandır Mehmet Onur,Toprak Şule,BOZKURT CEYHUN,YÜKSEK NAZMİYE,ŞAHİN GÜRSES,Ertem Ulya
Vitamin D Receptor (VDR) Polymorphisms in Pediatric Patients Presenting With Hodgkin’s Lymphoma
2017 - Uluslararası Hakemli
Journal of Pediatric Hematology Oncology, Tekgündüz Sibel A,Yeşil Şule,Ören Ayşe C,TANYILDIZ HİKMET GÜLŞAH,Çandir Mehmet O,BOZKURT CEYHUN,Şahin Gürses
Clinical and epidemiological characteristics of children with germ cell tumors: a single center experience in a developing country
2017 - Uluslararası Hakemli
The Turkish Journal of Pediatrics, İNCESOY ÖZDEMİR SONAY,ERTEM ULYA,ŞAHİN GÜRSES,BOZKURT CEYHUN,YÜKSEK NAZMİYE,ÖREN AYŞE CEYDA,BALKAYA EDA,ALKAN AFRA
Relapse after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for acute leukemia in children: a survey by the Turkish Pediatric Bone Marrow Transplantation Study Group of 255 cases
2018 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi ,
Relapse after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for acute leukemia in children: a survey by the Turkish Pediatric Bone Marrow Transplantation Study Group of 255 cases
2018 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi ,
Akut lösemili çocuklarda allojenik hematopoetik kök hücre nakli sonrasındarelpsda tedavi yaklaşımları
2018 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ,
Akut lösemili çocuklarda allojenik hematopoietik kök hücre nakli sonrasındaki relapsta tedavi yaklaşımları
2018 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi ,
TPOG-Nöroblastom 2009 Protokolü: Yüksek Risk Grubu-Otolog Kök Hücre Transplantasyonu Tedavi Kolu Güncel ön Sonuçları
2018 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi ,
TPOG-NÖROBLASTOM 2009 PROTOKOLU: YÜKSEK RISK GRUBU- OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU TEDAVI KOLU GÜNCEL ÖN SONUÇLARI
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ,
Refrakter Çoklu Organ Tutulumlu Langerhans Hücreli Histiositoz ve Sekonder Hemofagositik Lenfohistiositozis Tanılı Olgunun Klofarabin ve Siklosporin ile Başarılı Tedavisi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi ,