Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Hale  SİNİRLİOĞLU

Hale Sinirlioğlu,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

Hale Sinirlioğlu, orta ve lise öğrenimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamladıktan sonra 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 2009 yılında Londra'da Middlesex Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nde Avrupa ve Akdeniz Bölgesi En İyi Başvuru Bursu ile başladığı yüksek lisans çalışmalarını 'Merit' derecesi ile tamamladı. Yüksek lisans çalışmalarını takiben, Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden 2018 yılında "Kentin Görünen ve Görünmeyen Sınırları: İstanbul-Ataşehir Örneği" başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. 2007-2011 yılları arasında farklı ülkelerde çeşitli mimarlık ofislerinde mimari tasarım ve uygulama üzerine çalışmıştır. 2012 yılından bu yana mimari tasarım stüdyoları ve mimari tasarım ile ilişkili çeşitli derslerde görev almaya devam etmektedir.

Temel Alanları: Mimarlık,  Mimari Tasarım,  Mimarlıkta Kuram, Eleştiri, Yöntem, 

Söyleşi: Bağdat Caddesi'nde Kentsel Dönüşüm
2022 - Ulusal Hakemsiz
Gazete Kadıköy, PAKÖZ ASLIHAN ECE, SİNİRLİOĞLU MIZRAK RAFET HALE
Porticos on Moda Street and the Re-production of Space
2022 - Uluslararası Hakemli
Modular Journal, PAKÖZ ASLIHAN ECE, SİNİRLİOĞLU MIZRAK RAFET HALE
“Çift Zeminli Ticari Alanlar” Bağlamında Bağdat Caddesi’ndeki Dönüşüme Bakmak
2021 - Ulusal Hakemsiz
Arredamento Mimarlık, SİNİRLİOĞLU MIZRAK RAFET HALE, PAKÖZ ASLIHAN ECE
Kadıköy, Moda Caddesi’ndeki Portiklerin Yeniden Üretimi
2019 - Ulusal Hakemsiz
Arredamento Mimarlık, PAKÖZ ASLIHAN ECE,SİNİRLİOĞLU MIZRAK RAFET HALE
Sosyal Konuttan Anti-Spsyal Yaşam Tarzına: İstanbul’da Kapalı Siteler
2016 - Ulusal Hakemsiz
Altüst, SİNİRLİOĞLU MIZRAK RAFET HALE
Mimari Tasarım Eğitiminde ‘İnformel’ Bir Faaliyet Olarak Kültür-Mekân Aktiviteleri: Bir ‘Palimpsest’ Kent Olarak İstanbul’da Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil
2014 - Ulusal
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı->Mimarlık ,
Kentsel Sınır Kavramı: İstanbul, Batı Ataşehir’deki Fiziksel ve Sosyal Sınırlar Üzerine Bir Değerlendirme (Intra-Urban Boundaries: An Evaluation of Physical and Social Borders in Batı Ataşehir, Istanbul)
2015 - Uluslararası
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı->Mimarlık ,
The Meaning or the Lack of Meaning of Home in Today s London
Uluslararası
Mimarlık Temel Alanı->Mimarlık ,
Heightened Neoliberalism and Gated Communities Santiago and Istanbul
Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi ,
Experiencing Istanbul in Flaneur s Shoes
Uluslararası
Mimarlık Temel Alanı->Mimarlık ,
Geçmişten Günümüze Salon Biçimlenişleri
Ulusal
Mimarlık Temel Alanı->Mimarlık ,
An Approach to Architectural Design Education City as a Main Tool for Conceptual and Contextual Design
Uluslararası
Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı->Mimarlık ,
Public Space Authority and Memory Taksim Square as a Stage for the Representation of Power
Uluslararası
Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı->Mimarlık ,