Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Bülent EDİZ

Bülent Ediz,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

1964 yılında Gaziantep’te doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Gaziantep’te tamamladım. Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik bölümünden 1988’de mezun olduktan sonra, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim dalında, yüksek lisans (1991) ve doktoramı (1997) tamamladım. 1999 yılında aynı fakültede Dr. Öğretim Üyesi olarak atandım. 2 Avrupa Birliği projesinde İstatistiksel veri analisti ve anahtar uzman, 1 TÜBiTAK projesinde iş zekası konusunda yazılım danışmanı, 1 TÜBİTAK ARGE projesinde ise veri madenciliği ve makina öğrenmesi konusunda istatistik uzmanı, 6 yüksek lisans tezinde danışman olarak bulundum. Görev yaptığım sürece rektör danışmanlığı, eğitim dönemi koordinatör yardımcılığı, eğitim komisyonu üyeliği, ölçme değerlendirme kurul üyeliği, etik kurul üyelikleri (klinik araştırma, deney hayvanları), bilgi işlem merkezi kuruculuğu istatistik analiz ve danışmanlık vb görevlerde bulundum. Akademik çalışmalarım, istatistiksel modelleme, veri madenciliği, iş zekası, makina öğrenmesi, risk analizi, akıllı iş çözümleri, maliyet-fayda analizleri vb konulardır. Uluslararası ve ulusal indeksli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makale ve bildirilerim vardır. Yayınlarım ile ilgili bazı indeks istatistikleri; Citations 1203, h-index 19, g-index 34, e-index 27'dir.

Araştırma Alanları: Biyoistatistiksel Modelleme ve Analiz, Veri Madenciliği, Risk Analizi, İş Zekası, Fayda-Maliyet Analizi

Temel Alanları: Biyoistatistik, 

Two-Stage Phase II Trials and Sample Size For Different Designs
2012 - Ulusal Hakemli
Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi, EDİZ BÜLENT