Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Suat Eren ÖZYİĞİT

Suat Eren Özyiğit,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

Suat Eren Özyiğit, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nde, yüksek lisans eğitimini gene Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Kamu Politikası Bölümü’nde, doktora çalışmalarını ise Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır. Dr. Öğretim Üyesi Suat Eren Özyiğit, Türk Siyasi Tarihi ve Dış Politikası üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi ve Çanakkale Savaşları Araştırma Enstitüsü bilim ve yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları: İttihat ve Terakki, Türk Siyasal Hayatı, Türk Tarihi

Temel Alanları: Uluslararası İlişkiler, 

Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'nin Modernleşmesi ve Atatürk
2023 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-94062-0-6
ÖZYİĞİT SUAT EREN
Terörizm Üzerine Güncel Yaklaşımlar
2023 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-397-060-4
ÖZYİĞİT SUAT EREN, GÜRCAN EFE CAN
Sivil Siyasete Dönüş 12 EYLÜL'DEN ÇIKIŞ Darbe Sonrası İlk Siyasi Partiler
2023 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-397-005-5
ÖZYİĞİT SUAT EREN
21. YÜZYILDA BÜTÜN BOYUTLARIYLA ÇİN HALK CUMHURİYETİ
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-417-870-2 (2.c)
ÖZYİĞİT SUAT EREN
Türkiye'de Yeni Bir Yönetim Modeli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-033-103-5
ÖZYİĞİT SUAT EREN
Göç ve Etkileri Güvenlik, Toplum, Kadın, Çocuk, Ekonomi, Dış Politika
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7676-43-4
ÖZYİĞİT SUAT EREN
1915 Çanakkale Gazileri İstanbul'da
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978625804914-5
ÖZYİĞİT SUAT EREN, GÜRCAN EFE CAN, KARATAŞ MURAT, Özen Gökşen, Kuşku Onur, Cumali Didem İlkem
Turkish Foreign Policy during JDP Era Regional Coexistence and Global Cooperation
2021 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 3631854471
ÖZYİĞİT SUAT EREN
ULTRA-NATIONALIST POLICIES OF TRUMP AND REFLECTIONS IN THE WORLD
2020 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: ISBN 978-3-631-80733-0
ÖZYİĞİT SUAT EREN
İNGİLTERE’DE KURULAN DARDANEL KOMİSYON’UN ÇANAKKALE SAVAŞI İLE İLGİLİ SORULARINA OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN VERDİĞİ CEVAPLAR
2021 - Ulusal Hakemli
BELGİ DERGİSİ, KARATAŞ MURAT, ÖZYİĞİT SUAT EREN
Analysis of real world problems in mathematics textbooks of early twentieth and twenty-first century Turkish education: political and social reflections
2017 - Uluslararası Hakemli
BSHM Bulletin: Journal of the British Society for the History of Mathematics, ÖZYİĞİT SUAT EREN,YILMAZ ZUHAL
Yeni Popülizm Dalgası Etkisinde Asya'da Uluslararası Güvenliğin Inşası: Filipinler, Hindistan ve Endonezya’nın Dış Siyasetini Birlikte Okumak.
2021 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı ,