Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Yeter Çelik

Yeter Çelik,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun oldu. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ‘nden yüksek lisansını 2015 yılında Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden doktora derecesini almıştır. 2000 - 2016 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nde Pediatri ve Endokrin Diyetisyeni olarak görev yapmıştır. Psikonöroimmünoloji ve Fonksiyonel Tıp Diyetisyenliği eğitimini almıştır. 2018 yılı itibarıyla İstinye Üniversitesi Beslenme Diyetetik Bölümü’ünde Dr. Öğrt. Üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır.

Araştırma Alanları: Klinik Beslenme, Fonksiyonel Tıp Beslenme, Psikonöro İmmünoloji

Temel Alanları: Beslenme ve Diyetetik, 

2021 - Endokrin Bozucu Bir Kimyasal Olan Bisfenol A'nın Sağlık Üzerine Etkileri
ÇELİK YETER. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 29(6), 431-437.