Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ, 1994 yılında Trakya Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü ’nde lisans öğrenimini tamamladıktan sonra, yine aynı üniversitenin Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı’nda 1996 yılında yüksek lisansını ve 2000 yılında da doktorasını tamamlamıştır. Master eğitimi sırasında, 1995 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi ve 2004 yılında Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve yardımcı doçent olarak görev almıştır. 2008 yılında doçent ve 2013 yılında da Profesör ünvanına sahip olan Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ halen Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ, farklı birimlerde idari görevler almış; çalıştığı üniversitelerde fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu üyelikleri ve bölüm başkanlığı görevlerinin yanında, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Gıda Enstitüsü Müdürlüğü, TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü danışmanlığı, TÜBİTAK TEYDEB BİYOTEG grup yürütme komitesi üyeliği, Adli tıp 5. Daire uzman üyesi gibi üniversite dışı akademik görevlerde de bulunmuştur. Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ, halen 2015 yılından bu yana Adli tıp 5. Daire Uzmanı, 2018 yılından bu yana TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanlığı, 2016 yılından bu yana da Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir. 2011 yılı TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü sahibi olan Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ ’ın, SCI/SCI Expaded kapsamındaki dergilerde 260’ı aşkın makalesi, toplam 500’ü aşkın bilimsel çalışması, TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği ülkemizin önemli büyük ölçekli Gıda projelerinde görevleri bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Gıda Mühendisliği, Fonksiyonel Gıdalar, Gıda Biyoteknolojisi