Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans (Tezsiz)

Hakkımızda

“Beslenme; sağlığı korumak geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarda ve uygun zamanlarda alması amacıyla yapılan bir eylemdir. Beslenme; insanın büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan besin ögelerinin tüketilip kullanılabilmesidir. 
Diyetisyenler; bireylerin, grupların, toplulukların ve toplumların sağlığını optimize ederek sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesi için gıda ve beslenme bilimini uygulayan sağlık profesyonelleridir. 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü tezsiz lisans üstü programı; beslenme bilimleri, toplu beslenme sistemleri ve toplum beslenmesi kapsamındaki beslenme bilgilerinin güncellenerek, sağlığın geliştirilmesi, yeterli, dengeli ve sürdürülebilir beslenmenin sağlanabilmesi başta olmak üzere pek çok alanda kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 

İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans programında; bir araştırma için ilave 1 yıl harcamak istemeyip daha ziyade var olan bilgi düzeyini yükseltmek isteyen Beslenme ve Diyetetik alanında yetişen sağlık profesyonelleri olan diyetisyenlere bu programla Beslenme ve Diyetetik alanına yönelik bilgi düzeylerinin artmasını sağlayacak bir imkan sunabilmek hedeflenmektedir. Beslenme ve Diyetetik tezsiz yüksek lisans programı ile yaşam boyu toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik Beslenme ve Diyetetik alanında ileri düzeyde bilgi vermek ve alanında profesyonel insanlar yetiştirmek; program yeterliliklerini de karşılayacak şekilde yapılan yeniliklerle, öğrencilerimize farklı bakış açıları katmak ve öğrencilere ilgi duydukları konulara göre farklı anabilim dallarından da dersler alarak ilgi duydukları alanda tez yazmadan daha kısa sürede uzmanlıklarını almaları için olanak sağlamak amaçlanmaktadır.