Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Yüksek Lisans (Tezli)

Hakkımızda

Lisans yeterliliklerine dayalı cerrahi hemşireliği ile ilgili bilgilerini ulusal ve evrensel güncel kaynaklardan yararlanarak, uzmanlık düzeyinde derinleştirip geliştirebilen, uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinlerden edindiği bilgiyi analiz edebilen araştırmacı, eğitimci, uygulayıcı ve lider bilim insanı hemşireler yetiştirmektir.