Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora

Hakkımızda

İstinye Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora amacına güçlü akademik kadrosu ile ulaşmaktadır. Program alanında yetişmiş güçlü öğretim üyelerinin yanı sıra üniversite içi ve üniversite dışı kurumlar ile işbirliği kurarak öğrencilerinin çok yönlü donanıma sahip olmasını sağlamaktadır.

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği doktora programı sekiz yarıyıllık bir eğitim sürecinden oluşur. İlk dört yarıyılda öğrenci teorik ve uygulamalı dersler alır. Ders dönemi süresince tez konusuna ilişki alanlarda bilgi birikimini arttıracak programlara katılması, araştırmalarda ve bu araştırmalardan üretilmiş yayınlarda yer alması beklenir. Programın son dört yarıyılda tez çalışmasını tamamlar. Doktora eğitimi gerekli hallerde öğrenim süresi on iki (12) yarıyıla uzatılabilir.

İstinye Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıklar Hemşireliği Doktora Programını tamamlayan mezunlar toplum sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, tıp merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, acil sağlık hizmetleri alanında, tüm özel ve kamu hastanelerinde “uzman hemşire"," yönetici hemşire", "bölüm sorumlusu" veya "eğitim hemşiresi" olarak çalışabilmesinin yanında hemşirelik fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik Programlarında  "Öğretim Görevlisi" veya "Öğretim Üyesi" olarak da çalışabilmektedir.