Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans (Tezli)

Hakkımızda

İstinye Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans programının temel amacı; Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında edindiği güncel ve ileri düzeydeki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kullanarak kadın sağlığı alanında yaşanan sorunlara bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak çözüm önerileri üretebilen, bilimsel anlayış kazanmış, kritik düşünebilme becerisine sahip lisansüstü öğrenim görmüş hemşireler yetiştirmektir.

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin güçlü akademik kadrosu tarafından verilen lisansüstü eğitim ile alanında kapsamlı ve çağdaş bilgi sahibi olan, güncel literatür doğrultusunda bilimsel araştırmalar yapabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip “Uzman Hemşire”ler yetiştirilmektedir. Halen devam etmekte olan lisansüstü programımız ile kişilerin, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme yeteneğini kazanmaları ve hemşire akademisyen olarak yetiştirilmeleri sağlanmaktadır. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programı 4 yarıyıllık bir eğitim sürecinden oluşur. Birinci ve ikinci yarıyılda öğrenci teorik dersler alır. Öğrenci üçüncü ve dördüncü yarıyılda tez çalışmasını tamamlar. Gerek duyulduğunda öğrencinin öğrenim süresi iki yarıyıl uzatılabilir.

Bu programını tamamlayan mezunlar toplum sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, tıp merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, acil sağlık hizmetleri alanında, tüm özel ve kamu hastanelerinde “Uzman Hemşire" ,"Klinik Sorumlusu", "Eğitim Hemşiresi" veya "Yönetici Hemşire" olarak, ayrıca Hemşirelik Yüksekokullarında "Araştırma Görevlisi" veya "Öğretim Görevlisi" , Sağlık Meslek Liselerinde "Meslek Dersleri Öğretmeni" olarak çalışabilirler.