Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ebelik Doktora

Hakkımızda

kişi, şahıs, iç mekan, giyim, duvar içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

2023-2024 akademik yılı Güz döneminde öğrenci kabulüne başlayacak Ebelik Doktora Programının Eğitim-Öğretim dili Türkçedir. Bu program 8 yarıyıllık bir öğrenim sürecinden oluşmaktadır. İlk üç yarıyılda öğrencinin teorik ve pratik deneyimini gelliştiren dersler sunulur. Dördüncü yarıyılda öğrencinin yeterlik sınavına hazırlığı ve tez konusuna ilişki alanlarda bilgi birikimini arttıracak programlara katılması, araştırmalarda ve bu araştırmalardan üretilmiş yayınlarda yer alması amacıyla seminer dersi alması sağlanır.

Beşinci yarıyıl itibariyle yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora tez sürecine geçerler. Doktora eğitimi gerekli hallerde öğrenim süresi on iki (12) yarıyıla uzatılabilir. Bu programla; teorik bilgi açısından donanımlı, ebelik uygulamalarına bilimsel yenilik getirebilen ve ebelik mesleğinin teorik ve pratik ihtiyaç ve taleplerini karşılayabilen ebeler yetişebilecektir. Eğitim sonunda,İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlayan, kredili derslerini, seminerini, yeterlilik sürecini ve doktora tezini başarıyla tamamlayan öğrenciye Ebelik Doktora diploması verilir. Bu kişiler Doktora unvanı almaya hak kazanır. İstinye Üniversitesi Ebelik Doktora Programını tamamlayan mezunlar toplum sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, tıp merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, acil sağlık hizmetleri alanında, tüm özel ve kamu hastanelerinde “uzman ebe"," yönetici ebe", "bölüm sorumlu ebesi" veya "eğitim hemşiresi" olarak çalışabilmesinin yanında Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik Programlarında akademisyen ebe olarak da çalışabilmektedir.