Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora

Hakkımızda

Yüksek lisans programımız üç yıldır öğrenci kabul etmektedir. Yüksek lisans programımızı açarken belirttiğimiz Fizyoterapistlik mesleğinin vizyonunu geliştirmede rol oynayabilecek, bağımsız ve ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek, projelerde görev alabilecek ve yaptığı çalışmaların sonuçlarını geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilecek ve yeni çıkarımlara ulaşabilecek, ulusal ve uluslararası projelerde katkı sağlayabilen ve bilgi birikimini bilim dünyasına aktarabilen nitelikli genç araştırmacılar ve öğretim üyeleri yetiştirme ihtiyacını karşılama amacımız güncelliğini korumaktadır. Bununla birlikte, lisans mezunu fizyoterapistlerin sayılarının artması lisansüstü programlara taleplerinin artması ve mesleki açıdan alanlarında kendilerini daha fazla geliştirme gereksinimi duymaları ile özellikle kamu ve özel sağlık kuruluşlarında klinik alanlarda fizyoterapistlerin uzmanlaşmasına duyulan gereksinim artmıştır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında ihtiyaç duyulan yeni gelişmelere paralel olarak tez konularının belirlenmesine çalışılmaktadır. Bu bağlamda yapılan tezler arasında kardiyopulmoner rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon gibi fizyoterapi ve rehabilitasyonu ilgilendiren temel konuların yanında yoğun bakımda fizyoterapi ve rehabilitasyon, COVID-19 enfeksiyonlu hastalarda ve sonrasında fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları, kadın sağlığı ve sporcu sağlığı gibi farklı alanlara yönelik tez çalışmaları hali hazırda devam etmektedir. Önümüzdeki dönemlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında uzmanlaşmaya paralel olarak geleceğin konuları olarak görülen teknoloji temelli rehabilitasyon, pandemilede ve enfeksiyon hastalıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon ve yaşlı sağlığı ile ilişkili konularda tez çalışmalarının başlaması ve bu konularda çalışmaların arttırılması planlanmaktadır.