Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans (Tezli)

Hakkımızda

Fizyoterapistlik, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında tanısı konulduktan sonra fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak yine birçoğu fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir.

Günümüzde, fizyoterapistler hareket ve fonksiyonun çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlarda bağımsız hareket ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin arttırılmasında her geçen gün sayıları artan yaklaşımlarla hizmet vermektedirler. Dünyada ve ülkemizde toplumların bugün ve gelecekteki olası ihtiyaçları fizyoterapistliğin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır. Tıp bilimindeki ilerlemeler ve sağlık bakım alanındaki gelişmelere paralel olarak hastaların yaşama şanslarının artmış, yaşamak kadar yaşam kalitesinin önemli olduğunun anlaşılması ile sağlıklı olmak tanımının daha geniş bir perspektifle değerlendirilmesi fizyoterapistlere duyulan ihtiyacı arttırmıştır ve günümüzdeki popüler konumuna ulaşmıştır.

Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu (WCPT) Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 106 üye ülkenin ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon meslek örgütünü bünyesinde barındırmaktadır. WCPT’nin stratejik planlama sunumunda, fizyoterapi profesyonellerinin primer sağlık bakımı, nöromuskuloskeletal tanı, tedavi ve koruma stratejileri üzerinde çalışabilecekleri ve böylece ülkelerinin sağlık sistemlerinde daha aktif rol alabilecekleri üzerinde durulmuştur. Lisans eğitimi almış fizyoterapistlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kanıta dayalı araştırma faaliyetlerinin arttırılması, meslekte özelleşmeye yönelik adımların atılması ve Türkiye’deki fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitiminin uluslararası kabul görür seviyede ilerlemesi adına lisansüstü eğitim gerekli hale gelmiştir. Ayrıca ülkemiz sağlık eğitim politikalarının geleceğini planlamak amacıyla kaliteli ve yetkin lisans Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrenimi kadar, henüz yeterli sayıda akademisyen ve uzmanlaşmış fizyoterapist bulunmaması, lisansüstü eğitim programlarının ihtiyacını gündeme getirmiştir. İlk öğrencileriyle 2017 – 2018 eğitim döneminde Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yola çıkan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans programımızla ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğimizi, üniversitemizi ve ülkemizi temsil eden, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerisi gelişmiş, insan ve hasta haklarına saygılı evrensel, kültürel değerler ve bilim ışığında bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumayı ve yükseltmeyi hedef edinmiş, mesleki otonomiye sahip yenilikçi, eğitim, yönetim ve fizyoterapi araştırmalarında rol alabilen, bilimsel gelişmelere katkı sağlayacak, dünyada fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında söz sahibi araştırmacı ve girişimci uzman fizyoterapistler yetiştirmektir.

İstinye Üniversitesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı üniversitemiz bünyesindeki Medical Park ve Liv Hospital zincirlerinin 25 yıllık birikim ve kurulu sistemi olmak üzere her türlü imkan değerlendirilerek lisans üstü öğrencilerimize nörolojik rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon gibi fizyoterapinin farklı alt alanlarında klinik uygulama yapma ve deneyim kazanma fırsatı sunulabilecektir. Yüksek lisans öğrencileri, ilk ve ikinci yarıyılda bu hastanelerde “Klinik Çalışma” dersleri bünyesinde yapacakları araştırmalarla bilimsel yayın yazacaklardır. Ders dönemlerini tamamladıklarında yine bu hastanelerde tezlerini gerçekleştirme imkânı bulunmaktadır.

Yine üniversitemiz bünyesinde bulunan Beş Fizyoterapi Uygulama Laboratuvarları yüksek lisans öğrencilerimize uygulamalı eğitim olanağı sunmaktadır. İstinye Üniversitesinde iyi teorik eğitimi sağlayacak nitelikli akademisyenlerin yanı sıra, uygulamalı eğitim ve araştırmalar için de yeterli ve son teknolojik donanıma sahip laboratuvarları bulunmaktadır. Bu labratuvarlar;

  • Egzersiz ve Nörolojik Rehabilitasyon Uygulama Laboratuvarı
  • Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi Uygulama Laboratuvarı
  • Elektrofiziksel Ajanlar Ünitesi Uygulama Laboratuvarı
  • Elektroterapi Ünitesi Uygulama Laboratuvarı
  • Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi Uygulama Laboratuvarı