Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksek Lisans) (Tezsiz)

Hakkımızda

2023-2024 Akademik Yılı Güz döneminde öğrenci kabulüne başlayacak Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans Programının Eğitim-Öğretim dili Türkçedir.
Bu program; öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli projelerde yenilikçi ve yaratıcı biçimlerde yer almalarını, gelişmekte olan gastronomi alanında sektörde daha bilinçli bir yaklaşımla çalışabilmek için gerekli donanıma sahip olmalarını sağlayacaktır.
Eğitim sonunda, İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlayan, kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye Gastronomi ve Mutfak Sanatları tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Programın Amacı
Türk mutfak ve dünya mutfak kültürü, yemek tarihi, pişirme teknikleri, yemek eşleme ve yemek stilistliği gibi farklı konu başlıklarında her türlü yerli ve yabancı yazılı veya görsel yayınları takip edecek, çıkan sonuçları değerlendirecek, yöresel ve dünya gastronomi alanında Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli ülke ve şehirlerinde tanıtım ve geliştirilmesi için çalışmalar ve uygulamalı sunumlar yapacak, bu araştırmalar doğrultusunda inovasyonu yaratacak sektör çalışanları yetiştirmektir. Açılacak Tezsiz Yüksek Lisans programı ile ayrıca; gıda maddelerinin özelliklerini kaybetmeden uzun süre korunması, hammaddelerden daha verimli olarak yararlanılması, atık maddelerin değerlendirilmesi, yeni ürünlere dönüştürülmesi ya da zayiatın en az düzeye indirilmesi konularında araştırma yapacak, üretim sırasında çıkabilecek sorunları teknik bilgi ve becerisiyle gidererek, işlevsel yönetimin devamını sağlayacak, yönetici olarak en uygun üretim yöntemlerini araştıracak, en iyi ve ekonomik ürünün üretilmesi konusunda düşük maliyet çalışmaları yapacak, üretimi, hammaddeden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında denetleyecek yeteneklere sahip olunması amaçlanmıştır.