Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İç Mimarlık Yüksek Lisans (Tezli)

Hakkımızda

2022-2023 akademik yılı Güz döneminde öğrenci kabulüne başlayacak İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programının Eğitim-Öğretim dili Türkçedir.

Program, İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Resim, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı veya Peyzaj Mimarlığı disiplinlerinde lisans öğrenimi görmüş meslek insanlarının iç mimari tasarım alanında uzmanlık düzeyinde teorik ve uygulamalı eğitim ihtiyacını karşılayacaktır. Eğitim sonunda,İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlayan, derslerini ve tez sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciye İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tezli) yüksek lisans diploması verilir.

İç Mimarlık meslek alanı Türkiye’de yıllardır tek kademeli bir öğretim sistemi içinde yürütülmekte 4 yıllık lisans eğitimi sonunda mezunları İç Mimar unvanını almaktadır. Dünya genelinde, birkaç on yıldan beri, iç mimarlık ve/veya mimarlık alanında lisans düzeyinde veya tek kademeli öğrenim görmek, mesleği yapmak için yeterli olmaktan çıkmıştır. Hemen her ülkede belli alanlarda uzmanlaşmış tasarımcılara ihtiyaç duyulmaktadır. Alanında uzmanlaşmış bir iç mimar olarak çalışmak için, yüksek lisans öğrenimi yapmak bir ön koşul olarak tanımlanmaktadır. Bu düzeyde öğrenim görmemiş olanlar ancak doğrudan tasarım ve projelendirmeye ilişkin olmayan ikincil meslek bölgelerinde iş bulabilmektedir. Bazı ülkelerde bağımsız büro hizmeti vermek için yüksek lisans eğitimi almış olmak bir zorunluluktur. Türkiye’de de benzer bir ihtiyacın duyulmakta olduğu bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla, iç mimari tasarım, proje, ar-ge ve inşaat piyasalarının yüksek lisans öğrenimi görmüş eleman gereksinmesi büyüktür ve her geçen gün daha da büyümektedir.

İç mimarlık lisans ve yüksek lisans mezunlarının çok önemli kesimi tasarım-projelendirme ve inşaat-şantiye alanlarının ve akademik kariyerin dışında, mimarlık ve inşaat sektörüne yan hizmetler veren firma ve kuruluşlarda çalışmaktadır. Bunların başında atölyeler, fabrikalar, çeşitli firmaların ar-ge birimleri, çeşitli firmaların satış departmanları, keşif ve maliyet analizi yapan bürolar, yapı sektörüne piyasa imkânlarına ilişkin bilgiler sunan halkla ilişkiler ve ekonomik analiz şirketleri ve mimari amaçlı bilgisayar yazılımı üreten ve pazarlayan kuruluşlar gelmektedir. Bu alanların her birinde lisans düzeyinde öğrenim görmek artık yeterli bulunmaktan uzaktır. Önerilen programımızdan mezun olacak elemanlar bu konularda çalışma imkânı bulacak ve geniş bir uzmanlık boşluğunu dolduracaklardır.

Program, İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Resim, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı veya Peyzaj Mimarlığı disiplinlerinde lisans öğrenimi görmüş meslek insanlarına tasarım alanında uzmanlık düzeyinde teorik ve uygulamalı eğitim verebilmek amacıyla hazırlanmıştır.