Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İletişim Bilimleri Doktora

Hakkımızda

İstinye Üniversitesi İletişim Bilimleri Doktora programında Disiplinlerarası öğretim, birden fazla disiplinden materyal içeren bir öğretim yöntemidir. Sadece bir disipline odaklanarak elde edilemeyecek içgörü, cevap veya fikir sağlamak için birden fazla disiplinden gelen bilgilerin entegrasyonunu veya sentezini içermektedir. Disiplinlerarası öğretim; merkeze bir konuyu, olayı, problemi, başlık ya da deneyimi, birden fazla disiplinin yöntemi ve anlayışıyla ele alan bir yaklaşım olarak tanımlamıştır.

İletişim Bilimleri Doktora Programı, bir bütünleştirme stratejisi olarak metodolojik temele vurgu yaparak tamamlayıcılık performansını özetler ve çok-yöntemli iletişim ve medya çalışmalarının sınıflandırılması ve uygulanmasına rehberlik etmektedir. Bu bağlamda bu program, nicel ve nitel bakış açılarını birleştirmek için tamamlayıcılığın metodolojik, teknik ve disiplinlerarası boyutunu ele almaktadır. Bu program, günümüz toplumunda iletişim ve medya çalışmalarını uzman gözüyle incelenmesini temel alır. Bu nedenle bu program medya çalışmaları, sosyal ve eğitim psikolojisi, sosyoloji, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve teknoloji çalışmalarından beslenmektedir.

Disiplinlerarası bir alan olarak İletişim Bilimi, dijital medyadan filmlerin izleyiciler tarafından algılanmasına kadar geniş bir alanda araştırmalar yapmaktadır. Disiplinlerarası iletişim çalışmaları anabilim dalı, kitle iletişim araçları, gazetecilik, reklamcılık, insan kaynakları ve benzeri alanlardaki mesleklere hazırlanmak isteyen öğrencilere önerilen entegre bir ana daldır. Bu noktada, program özellikle işletme, siyaset bilimi, sağlık yönetimi ve psikoloji bölümleri ile yakın ilişki içerisindedir. Program, disiplinlerarası çalışma için üniversitenin fen ve sosyal bilimler alanları arasında köprü kurar ve birden fazla araştırma geleneğinden veri toplama ve analizini içerir. Kitle iletişimi/medya çalışmaları alanını, siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji ve sağlık ve pozitif bilimler arasında ortak bilimsel çalışmaların yapılmasını teşvik eder.