Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İşletme Doktora

Hakkımızda

İstinye Üniversitesi İşletme Doktora Programının Eğitim-Öğretim dili Türkçedir ve program geniş ders yelpazesi ile işletme yönetiminin değer zincirinde yer alan alt alanları içermektedir. Program, akademik kariyer hedefleyen öğrencilerin yanı sıra profesyonel hayatta görev alan çalışan adayları da kabul etmektedir. Bu anlayışla, farklı disiplinlerden adayları da doktora programına davet etmektedir.

Program, akademik bilgileri profesyonel hayata aktarabilecek, uygulamaya dönük ders içerikleriyle bir öğretim yöntemi sunmaktadır. İşletme yönetiminin alt alanlarından gelen bilgilerin entegrasyonunu ve sentezini içermektedir. Adaylarımız, tez aşamasında ve ileriki dönemlerde yürütecekleri araştırmalara temel olacak yöntem ve becerileri sağlamak amacıyla açılan zorunlu derslere ek olarak, ilgi duydukları alanla ilgili seçmeli derslerle kurumsal ve akademik anlamda uzmanlıklarını genişletebilmektedirler.

Eğitim sonunda, İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlayan, kredili derslerini ve tez aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenciye İşletme Yönetimi Doktora diploması verilir.