Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İşletme Yüksek Lisans (Tezsiz)

Hakkımızda

Bu programın temel amacı öğrencilere iş ortamını derinlemesine analiz etme, rekabet stratejileri belirleme, yönetici ve ekip üyesi olarak kariyerlerini ilerletme gibi temel yetkinlikleri kazandırmaktır. 

Bu yüksek lisans programının ikinci hedefi ise bağımsız araştırma yapabilen, gerçek hayattaki durumları analiz edebilen, ilgi alanları doğrultusunda bilimsel alana katkıda bulunabilen araştırmacı ve akademisyenler yetiştirmektir.  

Son olarak ülkemizde girişimcilik ekosisteminin büyütülmesi için girişimciliğin artırılması da amaçlanmaktadır. 

Programın dili Türkçedir. Öğrencilerin mezuniyetten önce bir bitirme projesi yazmaları beklenmektedir. Öğrenciler gerekli dersleri tamamlayıp bitirme projesini başarıyla teslim ettikten sonra İşletme Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar. 

Bu açıdan bakıldığında İşletme Yüksek Lisans Programının amaçları şunlardır: 

- Özel-Kamu sektörü için hem iç yönetim süreçlerinde hem de dış çevre koşullarındaki değişikliklere zamanında ve etkin bir şekilde cevap verebilecek yetkin yöneticileri yetiştirmek, 

- Girişimlerini hayata geçirmek ve iş modellerini genişletmek isteyen girişimcilerin bakış açısını ve bilgi birikimini geliştirmek, 

- Akademik kariyer yapmak isteyenlere lisansüstü deneyim fırsatı sağlamak.