Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kanser Biyolojisi ve Farmakolojisi Yüksek Lisans (Tezli)

Hakkımızda

Kanser çağımızın en önemli sağlık problemlerinden ve en öldürücü hastalıklarından biridir ve mortaliteden sorumlu hastalıklar listesinde daha önce ikinci sıradayken artık birinci sıraya yükselmiştir. 21. yüzyılın “biyoloji yüzyılı” olarak anılmasına da paralel olarak gelişen ve önemi katlanarak artan “Kanser Biyolojisi” disiplini moleküler ve hücresel biyoloji, biyokimya, ilaç kimyası ve farmakolojisi gibi çeşitli bilim dallarından etkilenir olmuştur. Özellikle yüksek hızlı teknolojilerin yarattığı muazzam bilgi birikimi beraberinde inanılmaz sayıda ilaç hedefi olabilecek gen ve proteinleri bilim dünyasına kazandırmış olduğundan, tüm bu hedeflere yönelik bileşik/ilaç geliştirme çalışmaları (ilaç tarama ve farmakoloji) büyük önem kazanmıştır. Dolayısıyla, yeni hedefler (novel biological targets) ve bu hedeflere karşı yeni bileşik/ilaç geliştirme (drug screening, pharmacodynamic and pharmacokinetic studies) çalışmalarının bir program altında toplanarak multidisipliner bir anlayışla organize edilmesi bir ülkeye ürün/katma değer getirecek esas anlayıştır. Bu anlayışı merkeze oturtarak hazırlanmış olan bu yeni ve ülkemizde henüz benzeri bulunmayan kanser biyolojisi ve farmakolojisi programı yaklaşık 20 yıla uzanan akademik bilgi birikimi (yurt dışı doktora, tıpta uzmanlık, 100’ün üzerinde uluslararası saygın yayın, 2500’den fazla atıf) esas alınarak kurgulanmıştır.

Bu program hem moleküler hem de hücresel düzeyde kanser gelişimi ve progresyonunda rol alan mekanizmaları, metastaz sürecinin düzenlenmesini, ilgili sinyal iletimi, yeni biyolojik hedefleri ve ilaç geliştirme çalışmalarını kapsamaktadır. Bunların yanında temel bilimlerin klinik bilimlere uyarlanmasına (translasyonel çalışmalara/uygulamalara) olanak sağlaması (köprü görevi üstlenmesi) bu bölümün önemli özelliklerinden de biridir. Kanser biyolojisi alanından elde edilecek birikimin farmakolojik araştırmalara aktarılarak, kanser alanında yeni ilaç keşfi çalışmalarına öncülük etmek ve ülkemizde eksikliği büyük oranda hissedilen temel araştırma-klinik interaksiyonunun program dahilinde öğretilmesi ve benimsenmesi amaç edinilmiştir. Programa dahil olmakla birlikte üniversite hastanemizde de çalışan akademisyenlerimizin desteği ile ilgili alanlara yönelik objektif bilgilenmeyi sağlamak, moleküler mekanizmaları temel kaynaklarından hareketle öğretmek, kanser araştırma ve ilaç geliştirme ile ilgili lisansüstü mevzuatın öğretilmesi, teknolojik destek sunan kurumlar ile işbirliği ve tecrübe paylaşımının sağlanması, öğrencilerin ilgili alandaki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulayabilme, eleştirebilme kabiliyetleri olan akademisyenler yetiştirmeyi hedefliyoruz.