Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kimya (İngilizce) Doktora

Hakkımızda

2022-2023 akademik yılı Güz döneminde öğrenci kabulüne başlayacak Kimya Doktora Programının Eğitim-Öğretim dili İngilizce’dir.

Program, Biyokimya, Eczacılık, Fen Bilimleri Öğretmenliği, Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları, Gıda Bilimi ve Teknolojileri (Ziraat), Gıda Bilimleri (Gıda Fakültesi), Gıda Mühendisliği, Kimya, Kimyagerlik, Kimya Mühendisliği, Kimya Yüksek Mühendisliği, Uygulamalı Kimya, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Fizik disiplinlerinde lisans öğrenimi görmüş meslek insanlarının Kimya alanında uzmanlık düzeyinde teorik ve uygulamalı eğitim ihtiyacını karşılayacaktır. Bu bölümlerin dışında lisans eğitimi görmüş mezunlara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile öğrenci kabul ettiği gibi, lisans derecesiyle de öğrenci kabul etmektedir. Eğitim sonunda, İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlayan, derslerini ve tez sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciye Kimya Doktora diploması verilir. Kimya doktora programının amacı, öğrencilere bir danışman gözetimi altında, belirli bir konuda odaklanmış araştırma yaptırmak ve böylece alanlarında beceri ve uzmanlık edinmelerini sağlamaktır. Kimya sektöründe AR-GE’de çalışabilecek ya da akademik alanda ilerleyebilecek yüksek donanıma sahip doktoralı kimyagerler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Kimya doktora programına başvuracak adayların Biyokimya, Eczacılık, Fen Bilimleri Öğretmenliği, Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları, Gıda Bilimi ve Teknolojileri (Ziraat), Gıda Bilimleri (Gıda Fakültesi), Gıda Mühendisliği, Kimya, Kimyagerlik, Kimya Mühendisliği, Kimya Yüksek Mühendisliği, Uygulamalı Kimya, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Fizik bölümlerinin dört yıllık lisans programlarından veya yurt içi ya da dışındaki eşdeğerlerinden mezun olması gerekmektedir. Bu bölümlerin dışında lisans eğitimi görmüş mezunlara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.