Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (Tezsiz)

Hakkımızda

İstinye Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı; mevcut ihtiyaç ve talepleri karşılayabilecek, teori ile araştırma ve klinik uygulama eğitiminin entegrasyonu sağlayacaktır.  Klinik Psikologlar yetiştirmeye yönelik uygulamalı ve teorik dersler sunacaktır. Eğitim sonunda, İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlayan, kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye Klinik Psikoloji tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu kişiler Klinik Psikolog unvanı almaya hak kazanır.


Klinik psikoloji uzmanlığı, psikoloji anabilim dalının öncelikli uygulamalı alanı olması ve uygulamalarının birey, aile ve toplum sağlığını, işleyişini yakından ilgilendirmesi dolayısıyla, dünyada ve Türkiye’de artan bir ilgi görmektedir. Endüstriyel ve modern yaşamda artan stres faktörleri başta olmak üzere, psikolojik rahatsızlıkların teşhis ve tedavisinin hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ihtiyacı önem kazanmıştır. Bu ihtiyaçla tutarlı biçimde hastanelerin psikiyatri ve psikoloji servislerinin yanı sıra özel psikoterapi merkezlerine başvuruların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bireysel ve aile düzeyindeki psikolojik ölçme ve değerlendirme ve psikolojik sağaltım/tedavi süreçlerinde tıp bilimleri (Örn. Psikiyatri, nöroloji) ile iş birliği içinde çalışan klinik psikologlar, toplumsal sağaltım, eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarında da sosyal hizmetler, adli bilimler, eğitim bilimleri gibi alanlarla ortak çalışmalarda kritik rol üstlenmektedir.

Programın Tamamlanması Halinde Elde Edilecek Yetkinlikler

  • Programı başarı ile tamamlayan kişiler Klinik Psikolog unvanı almaya hak kazanır
  • Klinik psikoloji alanında temel ve güncel kuramlara hakim olur.
  • Edinilen kuramsal bilgileri uygulama alanında etkili olarak kullanır.
  • Klinik psikoloji alanında literatürü ve güncel çalışmaları takip eder.
  • Klinik psikoloji alanında farklı kuramları sentezleme becerisine sahiptir
  • Nicel ve nitel araştırmalar yürütebilir, sonuçlarını sunabilir ve tartışabilir.
  • Klinik psikoloji alanında toplum faydasına projelere katılabilir ve yürütebilir.
  • Meslek etiğine bağlı olarak uygulamalar yapar ve karşılaştığı sorunları bu çerçevede çözer.