Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Doktora

Hakkımızda

Moleküler Biyoloji, Kök Hücre ve Hücre Biyolojisi, Genetik Mühendisliği, Biyoteknoloji, Biyoinformatik ve Doku Mühendisliği alanlarındaki bilimsel ilerlemeler sonucu, dünyada özellikle sağlık alanındaki biyoteknolojik araştırma ve uygulamalarda belirgin bir artış yaşanmakta ve gelişmeler insanlığa daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam için giderek artan oranlarda önemli fırsatlar yaratmaktadır. Gelişmiş ülkeler bu fırsatları hızla ekonomik faydaya dönüştürmeyi başarmıştır. Kök hücre ve doku mühendisliğini de kapsayan biyoteknoloji alanındaki uygulamaları gelişmiş ülke ekonomilerinin önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Üniversitemize açılan İstinye Üniversitesi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Doktora Programı içerisinde bilime katkı sağlamak amacıyla çeşitli projeler yürütebilecek, laboratuvarda üretilen bilgileri güncel hayatta kullanıma sunabilecek projelerle de ülke ekonomisine katkıda bulunabilecek öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dünyadaki gelişmelere koşut olarak ülkemizde de Kök Hücre ve Doku Mühendisliği alanında gerek kamu üniversitelerinde gerekse de özel sektörün yönetiminde yüksek biyoteknoloji kurumları ve şirketleri faaliyete başlamıştır. Farklı bilim disiplinlerine (Moleküler Biyoloji, Kök Hücre ve Hücre Biyolojisi, İmmunoloji, Doku Mühendisliği, Rejeneratif Tıp, Genetik Mühendisliği, Biyoteknoloji ve Biyoinformatik) özgün teorik ve pratik bilgileri içeren bir eğitim programını tamamlamış ve uygulamaya yönelik olarak altyapısı tamamlanmış bir merkezde her türlü teknolojik donanımı kullanabilen Doktora mezunlarımız, bu ve benzeri biyoteknoloji kurumlarının gereksinimlerini kolaylıkla karşılayabilecek eğitim ve profesyonel deneyimi kazanarak mezun olmaktadır. Bu hızla gelişen alanda, son dönemde yaşanan doku mühendisliğindeki gelişmeler ve kök hücre alanındaki moleküler gelişmelere yönelik olarak ders içeriklerine gen düzenleme, gen terapi gibi konular eklenmiştir ve aynı zamanda öğrencilerin bu konuda araştırma yapabilmeleri de mümkün kılınmıştır.