Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezli)

Hakkımızda

Dünyada özellikle sağlık alanındaki biyoteknolojik araştırma ve uygulamalarda belirgin bir artış yaşanmaktadır. Bu alandaki gelişmeler, insanlığa daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam için giderek artan oranlarda önemli fırsatlar yaratmaktadır. Gelişmiş ülkeler bu fırsatları hızla ekonomik faydaya dönüştürmeyi başarmıştır. Kök hücre ve doku/organ mühendisliğini kapsayan biyoteknoloji alanındaki uygulamaları gelişmiş ülke ekonomilerinin önemli unsurlarından biri haline gelmiştir.

Başta ABD olmak üzere birçok ülkedeki kök hücre ve doku/organ mühendisliği esaslı devlet güdümlü ve/veya güdümsüz ‘Biyoteknoloji Şirketleri’ büyük bir yarış halindedir. Bugün benzer gelişmeler, Güney Kore, Singapur, İsrail, Hindistan, Çin ve hatta İran gibi ekonomisi büyümekte olan ülkelerde de yaşanmaktadır.

Ülkemiz gerek Vizyon 2023 programı gerekse Ufuk 2020 programı gibi girişimlerle bu alanda gelişmiş ülkeler ile açığı kapatmak için büyük gayret göstermektedir. Türkiye kısa bir dönemde söz konusu alanlarda küresel bir güç haline gelme şansına sahiptir. Böyle bir güç, ülkemize 21. yüzyılın teknolojisi olarak tanımlanan biyoteknolojide sadece insanımızın yaşam kalitesini yükseltmekle sınırlı kalmayan, ekonomik ve teknolojik bir üstünlük kazandıracaktır. Dolayısıyla bu alanda çalışabilecek uluslararası standartlarda, kalifiye eleman yetiştirebilmek giderek daha önemli hale gelmiştir.

Kök hücre ve doku mühendisliği yüksek lisans programında ülke ekonomisine katkıda bulunabilecek, laboratuvarda üretilen bilgileri güncel hayatta kullanıma sunabilecek ve bu amaçla projeler tamamlayabilecek öğrenciler yetiştirmekteyiz.

Dünyadaki gelişmelere koşut olarak ülkemizde de kök hücre ve doku mühendisliği alanında gerek kamu gerekse özel sektörün yönetiminde “biyoteknoloji şirketleri” faaliyete başlamıştır. Farklı bilim disiplinlerine (moleküler biyoloji, kök hücre ve hücre biyolojisi, immunoloji, doku mühendisliği, rejeneratif tıp, genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve biyoinformatik) özgün teorik ve pratik bilgileri içeren bir eğitim programını tamamlamış ve uygulamaya yönelik olarak altyapısı tamamlanmış bir merkezde her türlü teknolojik donanımı kullanabilen Yüksek Lisans mezunları bu ve benzeri biyoteknoloji kurumlarının gereksinimlerini kolaylıkla karşılayabilecektir. Bununla birlikte, birçok ülkede “Kök Hücre Enstitüsü” adı altında lisansüstü düzeyde eğitim verebilen veya “Yenileyici Tıp” (Regenerative Medicine) adı ile Tıp Fakültelerinde ayrı bir Anabilim/Bilim Dalı olarak işlev gören birimler mevcuttur.

İstinye Üniversitesi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programındaki dersler genel hatları ile kök hücre biyolojisi, genetiği, tipleri, farklılaştırılması laboratuvar ve klinik uygulamaları ile ilgili konuları kapsamaktadır. Daha ayrıntılı bakılacak olursa Yüksek Lisans eğitimi süresince kök hücreler; en yüksek potansiyelli tipinden en az farklılaşma yeteneğine sahip olana dek, embriyo ve yetişkindeki tüm tipleri ile birlikte ve ayrı ayrı ele alınıp, bu aşamalardaki hücre içi biyolojik, biyokimyasal, immünolojik ve genetik süreçler incelenmkektedir. Diğer yandan kök hücrelerin elde edilmesi, karakterizasyonu, kültürü, farklılaştırılması ve diğer manipülasyon yöntemleri öğretilmekte, tüm bunlar araştırma ve GMP standartlarındaki laboratuvarlarımızda uygulamalı olarak gösterilmektedir. Eşzamanlı olarak, biyomalzemelerden 3 boyutlu doku tasarımına ve genetik mühendisliğine dek kök hücrelerin doku mühendisliğinde kullanımları ile ilgili dersler verilmektedir. Son olarak, kök hücreler ile doğrudan ilişkili klinik branşlarda kök hücre uygulamalarına değinilmekte ve kök hücre alanının araştırma ile klinik uygulama aşamaları arasındaki köprü tamamlanmaktadır. Dolayısıyla öğrenciler program çerçevesinde kök hücreler ve doku mühendisliğinde kullanımlarının yanında laboratuvar ve klinik uygulamaları ile pekiştirilmiş çok yönlü multidisipliner bir eğitim almaktadırlar.

Bu programdan mezun öğrenciler, TÜBİTAK’tan üniversitelere, hastanelerden biyomedikal firmalara kadar çok çeşitli sektörlerde iş olanaklarına sahip olacaklardır. İstinye Üniversitesi de gerek hastaneleri gerek Ar-Ge’ye verdiği büyük önem ile kurulan Araştırma Merkezleri gerekse de Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Yüksek Lisans programında uluslararası deneyimli ve alanında söz sahibi akademik kadrosu ile Avrupa standartlarında üst düzey eğitim vermektedir.