Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Mimarlık (Doktora)

Hakkımızda

İstinye Mimarlık Doktora Programı son onyıllarda mimarlık dünyasında ortaya çıkan iki önemli atılım dikkate alınarak biçimlendirilmiştir: Birincisi, mimarlıkta kuramsallaşma eğilimlerinin tırmanması, ikincisiyse mimarlığın teknik altyapısının radikal değişimi. Bunların her ikisi de mimarın toplumsal ve entelektüel kimliğinin 18. yüzyıldan beri sürdürdüğü güzergahı terk etmesiyle bağlantılı gelişmeler. Sonuçta mimar kural ve norm koyucu bir otorite olma iddiasından sıyrılıp yorumlayıcı olmaya doğru ilerleyen bir meslek adamına dönüşüyor. Yorumlayıcı olmaksa, mimarlık pratiğinin artık kendi bilgi alanına kapanmak yerine, farklı epistemik alanların kesiştiği, birbirlerinden aktarımlar yapabildiği, diyaloglar kurabildiği bir etkinlik bölgesine dönüşmesi demek. Bu sayede, mimarlık bilgi alanı sadece 20 yıl önce bile düşünülemeyecek bir geçirgenliğe kavuşuyor. Mühendislik, bilişim ve sosyal bilimlerle arasına sınır çizilemez hale geliyor. İstinye Mimarlık Doktora Programı bu önemli değişimleri eksen alarak yeni ufuk açılımları ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

Program; yapılı çevreye ilişkin eleştirel, kuramsal ve teknolojik perspektiflere güçlü bir vurgu yapmaktadır. Programın kapsamlı yaklaşımı; toplumun ve sosyal bilimlerin, tekniğin ve teknolojinin, kent ve mimarlık tarihinin çeşitli yönlerine odaklanan teorik dersler ve bir dizi araştırma yöntemiyle ele alınan seminerlerden oluşmaktadır. Program aracılığıyla öğrencilerin, mimarlık ile farklı epistemik alanlar arasındaki karmaşık etkileşime dair derinlikli bir kavrayış geliştirmeleri beklenmektedir.   

Doktora öğrencileri kendi yaklaşımlarını geliştirmekle birlikte, araştırma projeleri oluşturmaları desteklenecek. İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin atölyelerinden, CNC laboratuvarı ve 3-d yazıcı olanaklarından yararlanabilecekler.   

  

“Mimarlık” Doktora programı, İstinye Üniversitesi’nin yeni kampüsünde, yeni bir kentsel alanda, Cendere Vadi’sinde konumlanıyor.