Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Moleküler Onkoloji Doktora

Hakkımızda

Kanser çağımızın en önemli sağlık problemlerinden ve en öldürücü hastalıklarından biridir ve mortaliteden sorumlu hastalıklar listesinde daha önce ikinci sıradayken artık birinci sıraya yükselmiştir. 21. yüzyılın “biyoloji yüzyılı” olarak anılmasına da paralel olarak gelişen ve önemi katlanarak artan “Kanser Biyolojisi” disiplini moleküler ve hücresel biyoloji, biyokimya, ilaç kimyası ve farmakolojisi gibi çeşitli bilim dallarından etkilenir olmuştur. Özellikle yüksek hızlı teknolojilerin yarattığı muazzam bilgi birikimi beraberinde inanılmaz sayıda ilaç hedefi olabilecek gen ve proteinleri bilim dünyasına kazandırmış olduğundan, tüm bu hedeflere yönelik bileşik/ilaç geliştirme çalışmaları (ilaç tarama ve farmakoloji) büyük önem kazanmıştır. Dolayısıyla, yeni hedefler (novel biological targets) ve bu hedeflere karşı yeni bileşik/ilaç geliştirme (drug screening, pharmacodynamic and pharmacokinetic studies) çalışmalarının bir program altında toplanması akılcıl gözükmektedir. Multidisipliner bir anlayışla organize edilmiş çalışmalar bir ülkeye ürün/katma değer getirecek esas anlayıştır. Bu anlayışı merkeze oturtarak hazırlanmış olan bu yeni ve ülkemizde henüz benzeri bulunmayan kanser biyolojisi ve farmakolojisi programı yaklaşık 20 yıla uzanan akademik bilgi birikimi (yurt dışı doktora, tıpta uzmanlık, 300’ün üzerinde uluslararası saygın yayın, 4000’den fazla atıf) esas alınarak kurgulanmıştır. Açılacak yüksek lisans programı kapsamı kanser biyolojisi ve farmakolojisi şeklinde tasarlanmıştır. Program kapsamındaki farmakoloji bilimi ile evrensel bilime katkıda bulunan, ülkemizin ilaç ve sağlık politikalarında katılımcı, etkin ve yönlendirici nitelikte uzmanlar yetiştirmek amaç edinilmiştir.


İstinye Üniversitesi Moleküler Onkoloji Doktora programı hem moleküler hem de hücresel düzeyde kanser gelişimi ve progresyonunda rol alan mekanizmaları, metastaz sürecinin düzenlenmesini, ilgili sinyal iletimi, yeni biyolojik hedefleri ve ilaç geliştirme çalışmalarını kapsamaktadır. Bunların yanında temel bilimlerin klinik bilimlere uyarlanmasına (translasyonel çalışmalara/uygulamalara) olanak sağlaması (köprü görevi üstlenmesi) bu bölümün önemli özelliklerinden de biri olacaktır. Bunu programa dahil olmakla birlikte üniversite hastanemizde de çalışan akademisyenlerimizle gerçekleştireceğiz.    
Yukarıdaki bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, programın ana açılma gerekçesi, kanser biyolojisi alanından elde edilecek birikimin farmakolojik araştırmalara aktarılarak, kanser alanında yeni ilaç keşfi çalışmalarına öncülük etmeyi sağlamaktır. İkincil gerekçe ise, ülkemizde eksikliği büyük oranda hissedilen temel araştırma-klinik interaksiyonunun program dahilinde öğretilmesi ve benimsenmesini sağlamaktır.