Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Psikoloji Yüksek Lisans (Tezli)

Hakkımızda

İstinye Üniversitesi Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı psikolojinin alt alanlarından birçok konuda eğitim içeriğine sahiptir. Program, alanının güncel kuramsal bilgilerini öğretmeye ve önleyici psikolojik sağlık uygulamalarına ağırlık vermektedir. Psikoloji alanı artık multidisipliner bir yapı içerisindedir. Psikolojiye yeni trend, psikolojik rahatsızlıkların tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinden çok rahatsızlıkları önlemeye yönelik uygulamalara öncelik vermektir. Bireysel ve toplumsal psikolojik sağlığın önleyici uygulamalarla desteklenmesi tüm dünyadaki sağlık politikaları için öncelikli konu haline gelmiştir. Programda öğrenciler, psikoloji alanındaki güncel araştırmalara ve Sağlık Psikolojisi, Siber Psikoloji, Bilişsel Psikoloji ve Adli Psikoloji gibi gibi yeni ve ülkemizin yetişmiş insanlara ihtiyaç duyduğu konularda derinlemesine bilgi sahibi olacaklardır. Bu bağlamda öğrencilerin bilgi donanımına sahip olması ve bilimsel bilgileri analiz etme, yorumlama ve uygulamaya geçirmelerinde becerilerinin geliştirilmesi desteklenecektir.
 
Yüksek Lisans programı sadece teorik bilgi ve alt yapıyı vermekle kalmamakta, bilim insanı & uygulamacı temelinde öğrencilerine önleyici uygulamalar oluşturmalarında örnekler ve modeller sunmaktadır. Programın ana amaçlarından biri psikolojinin yeni ivme kazanan alanlarında öğrencileri uygulamalarla tanıştırmaktır. Öncelikli olarak öğrenciler, bilim etiği, sosyal bilimlerde ileri düzey araştırma yöntemleri, analitik düşünme becerileri gibi konularda eğitim almaktadır. Ardından kendileri için ilerde kullanabilecekleri psikolojinin alt alanları hakkında bilgilerini derinleştireceklerdir. Öğrenciler, insan davranışlarının arkasında yatan bilişsel, duygusal, davranışsal etkenler hakkında bilgi sahibi olarak kariyerlerinde kullanabileceklerdir. Akademik alanda daha da ilerleyerek doktora düzeyinde eğitim almak isteyen öğrenciler de bu programın deneyimli öğretim üyeleri sayesinde birçok kazanımlar elde edeceklerdir. 
 
Ayrıca psikolojinin diğer güncel araştırma konuları, psikoloji uygulamalarında yeni modeller ve teknikler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bilimsel kanıt temelli bakış açısı anlayışını edinecekler, bilimsel düşünme ve analiz etme becerilerini edineceklerdir. Bilimsel araştırma yapmada, proje üretmede ve önleyici psikolojik sağlık modelleri ortaya koymada bilgi sahibi olacaklardır. Multidisipliner bir bakış açısıyla psikolojinin temel bilgilerini, bilimsel araştırma, sağlık psikolojisi, önleyici uygulamalar ve bilişsel psikoloji gibi farklı alanlarda uygulamak için hazır hale geleceklerdir.