Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sağlık Yönetimi Doktora

Hakkımızda

Dünya genelinde sağlık sisteminin insan merkezli, etkili, verimli, hakkaniyetli ve sürdürülebilir kılınması ihtiyacı artarak devam ediyor…

İstinye Üniversitesi Sağlık Yönetimi Doktora Programımız, ulusal ve uluslararası ölçekte sağlık sisteminin güçlendirilmesi ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunma misyonu ile 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı Güz yarıyılında açılmıştır.

Programımızın amacı; eğitim-öğretim, araştırma, politika belirleme ve sağlık kuruluşlarında liderlik ile sağlık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayacak akademik ve bilimsel yetkinliği yüksek bilim insanları yetiştirmektir. 

Programımızın vizyonu; uluslararası öncü Sağlık Yönetimi doktora programlarından birisi olmaktır.

Sağlık sisteminin güçlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanı gibi temel işlevlerinin yanı sıra kaliteli sağlık hizmetlerine erişim ve kullanımında hakkaniyet dahil ara hedefleri ile toplumun sağlık düzeyinin iyileştirilmesi, finansal riske karşı korunması ve sistemin verimliliğini içeren nihai hedeflerinin belirlenmesi ve performansının değerlendirilmesini gerektirir. Sağlık politikaları da bu süreçte kilit rol oynar. Sosyal ve ekonomik faktörlerin toplumun sağlık düzeyine güçlü bir etkisinin olduğu da bir gerçektir. Mezunlarımızın çok boyutlu ve karmaşık olan sağlık sisteminin güçlendirilmesine akademisyen, araştırmacı, politika belirleyici ve sağlık kuruluşlarında liderlik rolü ile azami katkı sağlayabilmeleri hem disiplinler arası teorik bilgi birikimine ulaşma ve kritiğini yapma hem de etik ilkeler doğrultusunda bilimsel araştırma yaparak yeni sentezlere ulaşma ve değerlendirme yetkinliğinin geliştirilmesini gerektirir. 

Programımızın ders planı bu realiteler ışığında hazırlanmıştır. Ders planımızda; yönetim ve örgüt kuramları, sağlık politikası analizi, sağlık ekonomisi, bilimsel araştırma ve etik, ileri araştırma yöntemleri ve seminer dersinden oluşan zorunlu derslerin yanı sıra uzmanlaşmaya olanak tanıyan çok sayıda seçmeli ders de mevcuttur. Seçmeli ders havuzu, sağlık kuruluşları yönetimi, sağlık bilişimi, sağlık politikası ve ekonomisi ve araştırma yöntemleri ile ilgili spesifik dersleri içermektedir. Öğrencilerimiz ayrıca disiplinler arası bakış açılarını geliştirmek için Üniversitemiz bünyesindeki diğer doktora programlarından da seçmeli ders alabilmektedir. 

Programımız; sağlığımıza, sosyal ve ekonomik durumumuza doğrudan ve dolaylı olarak etkisi olan sağlık sisteminin daha insan merkezli, etkili, verimli, hakkaniyetli ve sürdürülebilir olması için aktif katkı sağlamak isteyip sağlık sektöründe kariyerine devam eden ve etmeyen herkes için uygundur…

 

Prof. Dr. Hacer ÖZGEN NARCI
Sağlık Yönetimi Doktora Programı Koordinatörü