Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sağlık Yönetimi Doktora

Hakkımızda

Dünya genelinde insan merkezli, etkili, verimli, hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi oluşturma ihtiyacı devam ediyor…
 

Programın Misyonu
Sağlık sisteminin güçlendirilmesi için sağlık yönetimi alanının gerek teorik gerekse uygulamalı bilgi ve beceri ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayan bireyler yetiştirmektir.

Programın Vizyonu
Sağlık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayan ulusal ve uluslararası ölçekte öncü sağlık yönetimi doktora programlarından birisi olmaktır.

Programın Amacı
Eğitim-öğretim, araştırma, politika belirleme ve sağlık kuruluşlarında liderlik ile sağlık yönetimi alanında fark yaratacak bireyler yetiştirmektir.

Programın Ders Planı
Ders planı, yönetim ve örgüt kuramları, sağlık politikası analizi, sağlık ekonomisi, sağlık yönetiminde bilimsel araştırma, ileri araştırma yöntemleri ve etik ile seminer dersinden oluşan zorunlu derslerin yanı sıra zengin bir seçmeli ders havuzuna sahiptir.

Seçmeli havuzundaki dersler;

  • Araştırma yöntemleri
  • Sağlık politikası ve ekonomisi
  • Sağlık kuruluşları yönetimi
  • Sağlık bilişimi

 

Prof. Dr. Hacer ÖZGEN NARCI
Sağlık Yönetimi Doktora Programı Koordinatörü