Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli)

Hakkımızda

2 yılda tamamlaması öngörülen İstinye Üniversitesi Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programında 5 zorunlu ders, en az 2 seçmeli ders ve 1 Seminer dersi alınması gerekmektedir. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler tez çalışmasına başlayabilecektir. Programda yer alan zorunlu ve seçmeli dersler Hastane Yönetimi Odaklı dersleri de içermektedir. Öğrencilerimiz Türkiye’nin en büyük hastane zincirine sahip MLPCare Grubu yöneticilerinin bilgi ve tecrübe birikimlerinden yararlanma ayrıcalığına sahip olacaktır. 

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans derecesine sahip olacak olan mezunlarımız; MLPCare Grubu Hastaneleri başta olmak üzere özel ve kamu hastaneleri, Sağlık Bakanlığı merkez ve bağlı kurumları, üniversiteler ve araştırma kurumları, rehabilitasyon merkezleri, evde bakım hizmeti veren kuruluşlar, danışmanlık firmaları, sağlık sigortası, ilaç ve tıbbi malzeme kuruluşlarında yönetici veya yönetici yardımcısı pozisyonlarında çalışabilecekleri gibi, yükseköğrenim kurumlarında öğretim elemanı olarak akademik kariyer de hedefleyebilecektir.