Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sinema ve Televizyon (İngilizce) Yüksek Lisans (Tezli)

Hakkımızda

Program Hakkında
2023-2024 akademik yılı Güz döneminde öğrenci kabulüne başlayacak Sinema Televizyon Tezli Yüksek Lisans Programının Eğitim-Öğretim dili İngilizcedir. Bu programdan mezun olacak öğrencilerin Sinema ve Televizyon sektörünün gerektirdiği güncel meslekî bilgi ve birikimi edinmenin yanı sıra, söz konusu bilgi ve birikimi yeni şartlara uyarlayabilecek donanımı kazanmış, iletişim sistemlerinin toplumsal, siyasi, kültürel ve ekonomik etkilerini çözümleyebilecek, sosyal bilimler formasyonu güçlü, eleştirel bakış açısına sahip, meslekî etikle donanmış, toplumsal olaylar karşısında duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, yeni bakış açılarına açık, kendi sorularını sorabilen, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri izleyen, toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik gerçeklikleri anlamaya çalışan, Türkçe ve İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine sahip, disiplinlerarası düşünce tarzını benimsemiş bireyler olmaları hedeflenmektedir.

Programın Amacı
Sinema ve Televizyon anabilim dalı, sinema ve televizyon alanında lisansüstü eğitim veren, medya sistemleri, kitle iletişim süreçleri, televizyon ve film incelemeleri, görsel kültür, yeni iletişim teknolojileri alanlarında bilimsel araştırmalar yaparak gerek ülkemizdeki gerek yurt dışındaki iletişimbilim araştırmalarının gelişimine katkıda bulunan ve yetiştirdiği mezunlar, geliştirdiği uygulamalar, sunduğu seminerler ve medya sektörüne sağladığı akademik destek ile topluma hizmet misyonunu yerine getirmeye çalışan bir akademik araştırma ve öğretim odağı olmayı amaçlamaktadır.

Sinema ve Televizyon tezli yüksek lisans programı, öğrencilerine sunacağı meslekî donanım, içinde yaşadığımız toplumun ihtiyaçlarının karşılanması kadar çevremizdeki farklı kültürel coğrafyaların gereksinimlerine cevap verebilecek, iletişimin yerel boyutta olduğu gibi uluslararası boyutta da anlam ifade edecek şekilde yapılandırılabilmesine fırsat sağlayacak, Batı’dan Doğu’ya doğru yaşanan tek taraflı iletişim akışının dengelenmesine hizmet etmeye çalışacaktır. Günümüzde kitle iletişim sektörünün alanını giderek genişletmesi, bu sektöre hizmet verecek nitelikli iletişimci profiline ve medya

profesyonellerine duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Buna paralel olarak, medyanın yaşadığımız toplumsal hayata yaptığı etkinin giderek merkezileşmesi de bu sahanın başarılı akademik araştırmalarla aydınlatılmasını bir katma değer olarak öne çıkarmaktadır

Programın öğretim kadrosu, uygulama alanlarına vakıf, sosyal ve insani bilimler konusunda bilimsel formasyon sahibi, alanında dünyadaki akademik tartışmaları yakından izleyerek disiplinlerarası bir perspektifle ve yerel ile küresel arasındaki ilişkiyi mercek altına alarak olayları inceleyebilen, iletişimin farklı alanlarında yeni bilgiler üreten, araştırma, uygulama ve geliştirme çalışmalarını önemseyen, bu çalışmaları tartışmaya açabilen, iletişim konusundaki yeniliklerden ve gelişmelerden haberdar olan, bu teknolojileri derslerde etkin bir şekilde kullanabilen, her zaman öğrenme ideali taşıyan ve bunu öğrencilerine aşılayan akademisyenlerden oluşturulmaktadır.